Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne annab ülevaate ettevõtte teatud perioodi raha liikumiste kohta. Nagu ka bilanss ja kasumiaruanne on rahavoogude aruanne ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Periood – aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi on valitud period käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

Näita detaile – juhul, kui antud valik on määratud tõeseks, kuvatakse iga rahavoogude aruande rea kohta ka kõik rea summas sisalduvad tehingud.

Võrdlev periood – võrdlev periood, mis täidetakse juhul, kui soovitakse omavahel võrrelda ettevõtte näitajaid kahel erineval ajaperioodil (nt. kahel järjestikusel majandusaastal).

Ümardamine – aruannet on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega – “Ümardamata”, “Täisarvudes” ning “Tuhandetes”.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.