Raamatupidaja töölaud

Raamatupidaja töölaud koosneb kolmest plokist:

 • raamatupidamisalased küsimused-vastused;
 • raamatupidamisteenuse päringud;
 • profiili haldamine.

Raamatupidamisabi: küsimused-vastused

Plokki kogutakse teie isiklike klientide küsimused (sõnumid) ja nende klientide abipalved, kellel oma raamatupidaja puudub. Vaikimisi kuvatakse nimekirjas vaid aktiivsed vestlused (ehk vestlused, mille olek ei ole “Suletud“).

Üldised raamatupidamisalased küsimused

Üldise raamatupidamisalase abi osutamine koosneb sisuliselt kahest etapist:

 1. küsimuse enda nimele lukustamine;
 2. küsimusele vastamine või täpsustavate küsimuste esitamine.

Küsimuse enda nimele lukustamine

Selleks, et küsimusele vastata, tuleb küsimus esmalt lukustada oma nimele. Selleks on sõnumivahetuses nupp “Lukusta minule”. Sõnumivahetuse endale lukustamine tähendab ühtlasi ka vastuse andmise kohustust, sest sellele tegevusele järgnevalt ei saa teised teenusepakkujad küsimusele vastata. Nupu “Lukusta minule” vajutamise peale määratakse sõnum Sinu nimele – teised teenusepakkujad näevad vestlusest vaid esialgset kasutaja püsitatud probleemi ja märget, et küsimus on lukustatud kellelegi teisele.

Küsimuse lukustamine toimib kiiruse alusel. See tähendab, et küsimus lukustatakse selle teenusepakkuja nimele, kes reageeris esimesena.

Küsimusele vastamine või täpsustavate küsimuste esitamine

Peale vestluse lukustamist enda nimele, on Sul võimalus lisada probleemile vastus või küsida kasutajalt täpsustavaid küsimusi. Juhul, kui küsimuse vastus on Sinu hinnangul ammendav, määrake linnuke lahtrisse “Vastus olemas, sulge”.

Suletud küsimusele nõutakse vestluse algatajalt ka tagasisidet, mida arvestatakse Sinu teenusepakkuja skoori arvutamisel. Küsimuse või probleemi algatajal on ka võimalus vestlus taasavada, juhul kui tema hinnangul on vastusest olulisi aspekte puudu. Ning seejärel on Sul taaskord võimalus oma vastusega vestlus sulgeda. On täiesti tavapärane, et mõningatel juhtudel võib vestlus läbi käia mitu sellist tsüklit. Vestluse kontsentreerituse huvides peaks piirduma esialgse probleemipüstituse raames vajaliku infovahetusega – mõistlik on vältida teemat mittepuudutavate küsimuste sattumist samasse vestlusesse.

Tasu arvestus

Tasu arvestatakse küsimuse esimesel suletuks märkimisel. See tähendab, et esimene vastus, millega määrate olekuks “Vastus olemas, sulge” peaks olema piisav, et kasutaja saaks ammendava vastuse oma probleemile.

Suhtlus oma klientidega

Juba olemasolevate klientidega suhtlus läbi SmartAccountsi suhtlussüsteemi on väga hea võimalus näiteks mugavalt elektroonsel kujul raamatupidamisdokumentide vahetamiseks.

Eelised võrreldes e-postitsi suhtlemisega:

 • Suhtlust on mugavam hallata – sõnumivahetust raamatupidajaga ei pea otsima teiste e-kirjade hulgast.
 • Suhtlusest säilib ajalugu – raamatupidajale esitatud sõnumid talletatakse süsteemis ja saad neile hiljem mugavalt ligi.

Sisuline funktsionaalsus klientidega suhtlemisel läbi SmartAccountsi ei erine väga palju eelnevalt kirjeldatud raamatupidamisabi osutamisest. Põhilised erinevused on:

 • Oma klientidega suhtlemine läbi SmartAccounts suhtlussüsteemi on tasuta;
 • Kasutajatelt ei nõuta tagasiside andmist;
 • Kuna küsimused on juba suunatud konkreetselt Sulle, kui määratud raamatupidamisteenuse osutajale, ei toimu ka eelmises punktis mainitud “lukustamist”.

Raamatupidamisteenuse päringud

Kuvatakse Sulle suunatud päringud raamatupidamisteenuse osutamise soovidega. Suhtlus nende sõnumivahetuste raames on tasuta ning tagasisidet kasutajatelt ei nõuta.

Profiili haldamine

Keskne osa SmartAccountsi suhtlussüsteemist on raamatupidaja profiil. Raamatupidaja töölaua viimane viimane plokk võimaldabki seda profiili hallata.

Profiili skoor

Üks osa teenusepakkuja profiilist on tagasiside skoor. Skoor baseerub kasutajate hinnangutel Sinu antud vastustele. Skoori arvutamisel võetakse arvesse vaid viimasel kahel kuul vastatud küsimustele antud hinnangud. Teenusepakkuja skoor koosneb kahest mõõtmest:

 • positiivsete hinnangute koguarv;
 • skoori kvaliteet – kui suure osakaalu moodustavad positiivsed hinnangud positiivsete ning negatiivsete hinnangute summast.

Neid kahte mõõdet mõjutavad kasutajate hinnangud järgnevalt:

 • positiivne hinnang – skoor suureneb +1 hääle võrra;
 • neutraalne hinnang – sisuliselt skoori ei mõjuta;
 • negatiivne hinnang – suurendab hinnangute koguarvu, mistõttu langeb skoori n-ö kvaliteedi mõõde.

Tagasisidet saavad kasutajad anda üksnes küsimustele, mis ei ole suunatud otse oma raamatupidajale. Samuti ei saa tagasisidet jätta raamatupidamisteenuse hinnapäringutele.

SmartAccountsRaamatupidaja töölaud