kuluaruanne

Aruandev isik ja kuluaruanne

on 13.12.2018

Kui eelmisel korral sai kirjutatud sellest, kuidas kajastada SmartAccountsis arvet, mille eest on tasunud aruandev isik enda rahalistest vahenditest, siis sel korral kirjeldame seda, kuidas toimida olukorras, kus on vaja sisestada aruandva isiku kuluaruanne.

Kuluaruanne ostuarvega

Kui aruandva isiku kuludokumente on ühes kuus juba rohkem ning kõikide kuludokumentide ükshaaval sisestamine on tülikas, siis tuleks kulude kohta sisestada kuluaruanne.

SmartAccountsis on kuluaruannet võimalik sisestada ühe koondostuarvega.

Kuluaruande loomiseks toimi nii:

  • Sisesta süsteemi hankijaks töötajanimeline hankija;
  • Määra hankijakaardil võlakontoks ‘Arveldused aruandvate isikutega‘;SmartAccounts töötaja hankijakaart
  • Seejärel sisesta ostuarve, mille hankijaks on töötaja;
  • Lisa arveread ning iga arverea kirjelduse lahtrisse sisesta info tšeki kohta (näiteks dokumendi number, kuupäev jms).
  • Salvesta arve;
  • Selliselt ostuarve sisestamisel võetakse ostuarve summa üles kontole ‘Arveldused aruandvate isikutega‘, millega tekib kohustus töötaja eest.

SmartAccounts kuluaruanne

NB! Siinkohal tuleb kindlasti tähele panna seda, et kuna tšekid seotakse aruandva isiku hankijaga, siis puudub käibedeklaratsioonil võimalus jälgida tehingupartneri lõikes 1000 € piiri täitumist.

Seega, kui kulud ühe tehingupartneri lõikes ületavad 1000 € piiri, siis tuleks tšekid siduda ikkagi õige hankijaga ning sisestada süsteemi ükshaaval.

Kui märkad, et mõni tšekk on summas, mis läheneb 1000 € piirile ning tead, et sellelt hankijalt soetatakse veel, siis on mõistlikum konkreetne tšekk ka selle õige hankijaga siduda ning kuluaruandest välja jätta.

Juhendi, kuidas toimida juhul, kui aruandev isik on tasunud üksiku arve oma rahalistest vahenditest, leiad siit.

Kuidas kulu töötajale tagasi maksta?

Pangamakse ja kassamakse

Kui soovid kuluaruande alusel kajastatud kulud aruandvale isikule kompenseerida, toimi nii:

  • Sisesta uus makse (kassamakse või pangamakse);
  • Vali hankijaks töötajanimeline hankija;
  • Märgi linnuke ostuarve ehk kuluaruande reale;
  • Salvesta makse.

SmartAccounts kuluaruanne pangamakse

Loe, ka seda, kuidas kuluaruannet finantskandega otse pearaamatusse sisestada

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu.

SmartAccountsAruandev isik ja kuluaruanne

Related Posts

Take a look at these posts