töövõimetuspensionäri lisapuhkus

Töövõimetuspensionäri lisapuhkuse vormistamine

on 10.03.2020

Töövõimetuspensionäridel on õigus pikemale 35-päevasele puhkusele. 35 puhkusepäevast 7 kalendripäeva (20% puhkusepäevadest) hüvitab seejuures Sotsiaalkindlustusamet.

Täpsemalt on 35-kalendripäevase põhipuhkuse õigus veel:

 • töövõimetuspensionäridel sh töövõimetuse alusel rahvapensioni saajatel
 • osalise/puuduva töövõimega inimestel
 • alaealistel

Alates 1.oktoobrist 2019 rakendus muudatus, mille järgi hüvitatakse puhkusetasu tööle asumise ja töösuhte lõpetamise kalendriaastal ainult võrdeliselt töötatud ajaga. Seega, kui töötaja ei ole töötanud terve kalendriaasta jooksul, peab tööandja lähtuma puhkuse jäägi arvutamisel proportsionaalselt töötatud ajast.

Allikas: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga

Alljärgnevalt selgitame näite põhjal, kuidas toimida SmartAccountsis juhul, kui Sinu töötaja on töövõimetuspensionär, kellel on õigus kasutada puhkust 35 kalendripäeva ulatuses. 

Vaatame üle, kuidas määrata töötajale 35-kalendripäevane puhkusepäevade arv, kuidas arvutada lisapuhkust ning kajastada ka hilisem puhkusetasu hüvitamine.

NB! Näide võtab aluseks olukorra, kus töötaja on töötanud terve kalendriaasta ning proportsionaalset arvestust ei tehta.

Tegevused SmartAccountsis

Puhkusepäevade muutmine

Vaikimisi on kõikide töötajate kaartidel puhkusepäevade arvuks ühes aastas 28 päeva. Töövõimetuspensionäridel on 28 kalendripäeva asemel puhkusepäevade arv 35. Et seda muuta, tuleb avada töötajakaart (‘Palk’ – ‘Töötajad’) ning puhkuse jaotises valiku ‘Puhkusepäevi aastas’ juures märkida lahtrisse 28 asemel 35 ning salvestada.

töövõimetuspensionäri puhkusepäevade muutmine

Puhkuse sisestamine

Eraldi puhkuseliiki töövõimetuspensionäri lisapuhkuse jaoks meie tarkvaras ei ole ning puhkuse kajastamiseks tuleb kasutada olemasolevaid tasu- ja puhkuseliike.

Puhkuse sisestamiseks tuleb avada menüüpunkt ‘Palk’ – ‘Puhkused/puudumised’. Avanenud ekraanil vali soovitud töötaja ning puhkuseliigiks määra ‘Põhipuhkus (6 kuud keskmine tasu)’ ning salvesta.

töövõimetuspensionäri puhkuse vormistamine


Väljamakse loomine

Peale puhkuse sisestamist vajuta ‘Loo väljamakse’. Avanenud ekraanil tuleb järgmise asjana ära muuta väljamakse ning valida väljamakse liigiks ‘Muu väljamakse (ainult TM)’.

puhkusetasu väljamakse

Kui muudatus on tehtud, salvesta palgaleht.

väljamakse liigi muutmine palgalehel


Miks peab kasutama väljamakse liiki ‘Muu väljamakse (ainult TM)’?

Kui palgalehel on kasutusel see väljamakse liik, siis peetakse väljamakselt kinni ainult tulumaks ning TSD-l deklareeritakse see väljamakse koodiga 16.

Koodiga 16 deklareeritakse – täiendavad lapsepuhkuse päevad, töövõimetuspensionäri lisapuhkus, isapuhkus jne (ainult tulumaks).

Milline pearaamatu konto väljamaksereale valida?

Tüüpiliste töö- või puhkusetasude väljamaksmisel määratakse väljamaksereale automaatselt palgakulu konto. Töövõimetuspensionäri lisapuhkus ei ole aga ettevõtte palgakulu, vaid kuulub hüvitamisele, mistõttu tuleb väljamakse reale määrata nõuete konto ‘Nõuded Sotsiaalkindlustusameti vastu’.

Kui Sinu kontoplaanis selline konto puudub, siis saad selle lihtsa vaevaga luua. Kontoplaani muutmiseks ava palun menüüpunkt ‘Seaded’ – ‘Kontoplaan’.

Konto seadistus võiks olla alljärgnev:

Konto kood: 10615 (näiteks)
Konto nimetus: Nõuded sots.ameti vastu
Konto tüüp – Aktiva

Aruanderead:

Bilansi rida: B1133 – Muud lühiajalised nõuded
Rahavoogude aruande rida: R2300 – Makstud palgad

uue konto lisamine kontoplaani


Pearaamatu konto muutmine palgalehel

Kui uus konto on loodud, ava palun uuesti palgaleht ning muuda väljamaksereal pearaamatu konto. Vali kontoks äsja loodud ‘Nõuded sots.ameti vastu’ ning salvesta palgaleht.

konto muutmine palgalehel

 

Kui Sotsiaalkindlustusamet hüvitab puhkusetasu

Sotsiaalkindlustusameti hüvitise laekumise kajastamiseks on kaks võimalust:

 • Luua pearaamatu kanne (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’)
 • Luua pangamakse (‘Maksed’ – ‘Pangamaksed’)

 

Pearaamatu kanne

Kui soovid laekumise kajastada käsitsi pearaamatu kandega, siis ava palun menüüpunkt ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ ning sisesta kanne:

Deebet: Pangakonto*

Kreedit: Nõuded sots.ameti vastu

*Vali kandesse pearaamatu konto, kuhu raha laekus.

Pangamakse

Kuna pangamakse salvestamisel tuleb valida ka teine osapool, siis kontrolli kõigepealt, kas hankijate seas eksisteerib ‘Sotsiaalkindlustusamet’ hankija.

Kui sellise nimega hankijat ei eksisteeri, siis sisesta hankija menüüpunktis ‘Ost/müük’ – ‘Hankijad’. Antud hetkel on oluline ainult nimi, ülejäänud andmeid sisestada pole tarvis (reg.kood, aadress jne).

Kui hankija on sisestatud, siis lisa uus pangamakse ‘Maksed’ – ‘Pangamaksed’ – ‘Lisa uus’ menüüpunkti vahendusel.

 1. Vali hankijaks ‘Sotsiaalkindlustusamet’;
 2. Järgmisena täida makse lisarida:
  • Kirjeldus: Puhkusepäevade hüvitamine
  • Kogus: 1
  • Hind: Hüvitise summa
  • Konto: Nõuded sots.ameti vastu
  • Objekt: Objekt on valikuline ning seda ei pea valima.
 3. Salvesta makse.

Tutvu ka meie lapsepuhkuste kajastamise juhendiga.

Küsimuste korral helista/660 3303 või kirjuta/info@smartaccounts.eu.

SmartAccountsTöövõimetuspensionäri lisapuhkuse vormistamine

Related Posts

Take a look at these posts