müügiarve number

Müügiarve number SmartAccountsis

on 11.01.2021

Kui senini oli võimalik müügiarve numbri koostamisel kasutada parameetreid aasta, kuu, järjekorranumber, siis nüüd on valikusse lisandunud kuupäeva parameeter #DAY_2, millega saab müügiarve numbrisse lisada soovi korral ka viite kuupäevale. 

Vaikimisi koosneb SmartAccountsi müügiarve number eesliitest ‘MA’, 2-kohalisest aastanumbrist ning 5-kohalisest järjekorranumbrist, kuid seda loogikat on väga lihtne ka muuta. Alljärgnevalt ka väike meeldetuletus müügiarve numbri loogika muutmise kohta.


Müügiarve numbri loogika muutmine

Arvenumbri loogika muutmiseks tuleb liikuda menüüpunkti ‘Seaded’ – ‘Parameetrid ‘ -‘Müügiarve number’.

Avanenud aknas on näha koodid, millest on võimalik müügiarve number kokku panna.

müügiarve number

Kindlasti soovitame müügiarve numbri luua kujul, mis võimaldaks igal aastal luua unikaalseid arvenumbreid. Nii näiteks ei soovita me arvenumbrina kasutada ainult järjekorranumbrit, sest sellisel kujul ei ole tagatud arvenumbri unikaalsus ning uues majandusaastas sama arvenumbriga arve salvestamisel võib tekkida probleeme. Unikaalsuse tagab see, kui arvenumbris on viide näiteks aastanumbrile.


Arve järjekorranumber

Juhul, kui on juhtunud, et kogemata müügiarve kustutatakse ning on vajalik sama järjekorranumbrit uuesti kasutada, pole tarvis muretseda, sest järjekorranumbri saab seadistada ‘Seaded’ – ‘Majandusaastad’ menüüpunkti vahendusel.

Näiteks kui järgmine müügiarve peaks kandma järjekorranumbrit ’20’, siis:

  • tuleb avada ‘Seaded’ – ‘Majandusaastad’ menüüpunkt;
  • klikata sobival majandusaastal;
  • sisestada müügiarve lahtrisse number 20 ning salvestada.
järjekorranumbri muutmine


Küsimuste korral vastame rõõmuga telefonil 660 3303 või e-posti teel info@smartaccounts.eu 

SmartAccountsMüügiarve number SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts