Kui palju kandeid on SmartAccountsi sisestatud?

on 24.06.2021

Kasutajatel tekib tihtipeale küsimusi selle kohta, kui palju kandeid on teatud perioodil ettevõtte kontole sisestatud. Eriti huvipakkuv on see info kindlasti just mahupõhise paketi korral, et aegsasti planeerida uue koguse kannete tellimist.

Kõige kiirem võimalus kannete saldo leidmiseks on ‘Seaded’ – ‘Arveldus’ lehel.

Saldo jaotises kuvatakse ostetud ning kasutatud kannete arv ning kannete jooksev saldo.

 

Kui aga on soov sisestatud kannete kohta teada saada ka veidi detailsemat infot, on sellele lisaks 3 täiendavat võimalust:

  1. ettevõtte kaart
  2. aruanne ‘Sisestatud/muudetud kanded’
  3. aruanne ‘Kanded koos teise osapoole andmetega’

 

Kannete arv eelmisel ja käesoleval kuul

Kannete arvu käeoleva kuu algusest ja eelmisel kuul kuvatakse ettevõtte kaardil (‘Seaded’ – ‘Minu ettevõtted’). Tegemist on perioodi jooksul sisestatud kannete arvuga, sõltumata sellest, millisesse perioodi kanne sisestati.

 

Sisestatud kanded sisestamise kuupäeva järgi

Sisestatud/muudetud kannete arvu määratud perioodil kuvatakse aruandes ‘Sisestatud/muudetud kanded’ (leitav ‘Aruanded’ – ‘Muud aruanded’). Aruandes kuvatakse tulemused sisestamise kuupäeva alusel ja mitte kande enese kuupäeva järgi.

 

Sisestatud kanded kande kuupäeva järgi

Kui on vaja infot kande kuupäeva järgi, siis selle leiab aruandest ‘Kanded koos teise osapoole andmetega’ (leitav ‘Aruanded’ – ‘Muud aruanded’). Nagu mainitud, on selles aruandes aluseks just kande enda kuupäev ja mitte kande sisestamise kuupäev.

 

Küsimuste korral

Küsimuste korral helista või kirjuta meile 660 3303 / info@smartaccounts.eu 

 

 

 

SmartAccountsKui palju kandeid on SmartAccountsi sisestatud?

Related Posts

Take a look at these posts