lapsepuhkuste süsteem alates 01.04

Lapsepuhkuste kord muutub alates aprillikuust

on 25.02.2022

Alates 1. aprillist 2022 muutub lapsepuhkuste kord. Seejuures tuleks tähele panna seda, et kuni 31.03.2022 saab veel ära kasutada ka vana süsteemi alusel antavad lapsepuhkuse päevad (3 või 6 tööpäeva).

Suuremad muudatused lühidalt:

  1. Lapse kohta lapsevanemale 10 päeva puhkust kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.
  2. Edaspidi puhkuste taotlemine Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu.

 

Mis täpsemalt muutub

Kui senini oli vanematel õigus sõltuvalt lapse vanusest ja arvust saada aastas lapsepuhkust 3 või 6 tööpäeva, siis alates 1. aprillist 2022 saavad mõlemad lapsevanemad iga 14-aastase ja noorema lapse kohta terve perioodi peale kokku 10 tööpäeva puhkust (ehk kahe vanema peale kokku 20 tööpäeva).

Seega ei aegu lapsepuhkuse päevad enam aasta lõpuks, vaid on kehtivad selle kalendriaasta lõpuni, mil laps saab 14-aastaseks.

 

Puudega lapse vanema puhkus

Puudega lapse vanemate puhkusepäevade osas jääb kehtima sama süsteem. Selle järgi on puudega lapse vanematel võimalik kasutada lisaks lapsepuhkusele igas kuus üks tööpäev puudega lapse vanema lapsepuhkust (kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni). Kokku on lapsevanematel aastas kasutada 12 tööpäeva, mis aeguvad aasta lõpuks.

 

Tasustamata lapsepuhkus

Lisaks eelmainitule jääb vanematele õigus saada igal kalendriaastal 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust (vanemad, kes kasvatavad kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last).

 

Lapsepuhkuse taotlemine

Alates 1.aprillist 2022 saab lapsepuhkust ja puudega lapse vanema puhkust taotleda Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu. Seega ei arvesta ega maksa lapsepuhkuse tasu alates 1.04.2022 enam tööandja, vaid Sotsiaalkindlustusamet.

Tasustamata lapsepuhkust iseteeninduse kaudu taotleda ei saa ja selle saamiseks tuleb pöörduda oma tööandja poole.

 

Tegevused SmartAccountsis

Kuna tööandja lapsepuhkuse tasu ja puudega lapse vanema puhkusetasu uue korra järgi enam välja ei arvuta, siis tuleb lapsepuhkus ja puudega lapse vanema puhkus sisestada kasutades puudumise liiki ‘Muu tasustamata’.

Selle puudumise liigi puhul eraldi tasu ei arvestata ning puudutud päevad arvestatakse töötasust maha, samas teenib töötaja selle perioodi eest ka puhkusepäevi.

 

Vaata lisaks:

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu

 

 

SmartAccountsLapsepuhkuste kord muutub alates aprillikuust

Related Posts

Take a look at these posts