Power BI ja SmartAccounts liides

Parem ülevaade ettevõttes toimuvast Power BI ja SmartAccountsi abil

on 18.03.2024

Iga ettevõtte edu aluseks on oskuslik finantsplaneerimine. See aitab paika panna äristrateegia ning teha teadlikke otsuseid. Tõhusa finantsplaani koostamine ja järjepidev ajakohastamine võib olla keerukas ja aeganõudev, mistõttu on selleks mõistlik kasutada õigeid tööriistu. Ning just selleks ongi Future Finance loonud liidese SmartAccountsi ning Microsoft Power BI vahel.

 

Mis on Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI on ärianalüüsi tööriistade komplekt, mis võimaldab andmeid visualiseerida ning analüüsida, andes selge ülevaate ettevõtte hetkeseisu kohta. Selle peamine eesmärk on aidata ettevõtetel teha andmepõhiseid otsuseid, tuues esile olulisi trende ja mustreid. Power BI saab hõlpsalt ühendada erinevate andmeallikatega, nagu Exceli tabelid ja pilvepõhised andmebaasid, võimaldades koondada kõik olulised andmed ühte kohta.

 

Future Finance liides SmartAccounts ja Power BI vahel

Future Finance on loonud liidese SmartAccountsi ja Microsoft Power BI vahel. Kuigi liidest on võimalik kasutada väga erinevate aruannete loomiseks, võiks välja tuua mõned juhtumid, kus Power BI kasutamine võiks eriti kasulik olla:

  • projektide haldus: selge ülevaade iga projekti tuludest ja kuludest ning edukas projektide juhtimine;
  • rahavoogude prognoosimine: täpne rahavoo prognoos ja juhtimine;
  • eelarvestamine ja tegelike tulemuste võrdlus: eelarvete koostamine ja võrdlus tegelike näitajatega, tuvastamaks ja korrigeerimaks kõrvalekaldeid.
  • konsolideeritud ülevaade: erinevate ettevõtete haldus ja täielik ülevaade kõigist ettevõtetest ühes kohas (sh ettevõtete-ülene ülevaade);
  • andmete integreerimine: finantsandmete seostamine muu olulise infoga, olgu see siis Excelis või mõnes teises andmebaasis;
  • aruannete jagamine: oluliste finantsaruannete jagamine investorite ja teiste huvitatud osapooltega;
  • finantsaruandluse automatiseerimine: automatiseeritud finantsaruandluse protsess ning vähem käsitsi andmete sisestamist.

***

Kui tundsid selles loetelus ära mõne enda igapäevase peavalu allika või on ettevõttes vajadus mingi muu aruande järgi, mille koostamine on täna liiga tülikas või aeganõudev, siis tutvu Future Finance loodud liidesega ning võib-olla on Microsoft Power BI kasutamine lahendus ka sellele murele.

Liidese kohta saad täpsemalt lugeda ning hinnakirjaga tutvuda Future Finance kodulehel

SmartAccountsParem ülevaade ettevõttes toimuvast Power BI ja SmartAccountsi abil

Related Posts

Take a look at these posts