Suvi ja alaealise palkamine

on 01.07.2024

Suvi on puhkuste aeg, mis tähendab, et nii mitmedki asutused peavad otsima suvekuudeks töötajatele asendajaid. Hea mõte on siinkohal võimalusel kasutada tööjõuna ka alaealisi, kes tihtipeale just suvevaheaega veetes oma esimesed sammud tööturul astuda soovivad. Loomulikult kõlab ka suvekuudel teenitud päris esimene oma palk hästi.

Oluline on siiski tähele panna, et noortele lubatud töö peab olema tervisele ohutu, jõukohane, lihtne ning seadusega lubatud. Samuti tuleb hoolikalt kinni pidada töö-ja puhkeajast ning vanusest tulenevatest erinõuetest.

Vaatamegi lühidalt üle, millised on tingimused alaealiste palkamisel ning millisest vanusest alates lapsi tööle võtta saab.

 

Alaealise töötamise vormistamine

Alla 7-aastased

Alla 7-aastase lapsega ei ole töölepingu sõlmimine lubatud. Kui siiski soovitakse alla 7-aastast last kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevusse kaasata soovitavad Tööinspektsioon ja Sotsiaalministeerium sõlmida kirjalik kokkulepe lapsevanema või lapse eestkostjaga, milles kinnitatakse lapse soov projektis osaleda.

7-12-aastased

7–12-aastase lapse töölevõtmisel tuleb tööandjal kümme tööpäeva enne alaealise tööle asumist sisestada töötamise registrisse kanne ning edastada Tööinspektsiooni iseteeninduses järgnevad andmed:

 1. alaealise seadusliku esindaja nõusolek;
 2. alaealise töötingimused, sh tööaeg ja töökohustused;
 3. andmed koolikohustuslikkuse kohta.

See on vajalik selleks, et tööinspektor saaks kontrollida, et tegu pole keelatud tööga ning alaealise töötingimused on kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Kindlasti lisada juurde ka kontaktisik, kellega inspektor saab ühendust võtta. Kui peale 10 tööpäeva möödumist pole ühendust võetud, siis võib eeldada, et on antud nõusolek ja laps on tööle lubatud.

13-17-aastased

Alates 13-aastase noore töötamise võib töötamise registrisse kanda hiljemalt tööle asumise päeval.

 

Alaealise tööaeg

Alaealistel on lühendatud täistööaeg:

 • 7–12-aastane võib töötada:
  • kuni 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning
  • 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal
 • 13–14-aastane või vanem koolikohustuslik noor võib töötada:
  • kuni 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning
  • 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal
 • 15–17-aastane mittekoolikohustuslik noor võib töötada 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Koolikohustuslik alaealine ei tohi:

 • töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal.

Mittekoolikohustuslik alaealine ei tohi:

 • töötada kella 22.00–06.00 vahelisel ajal.

Alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva.

 

Tasu alaealise töö eest

Kuigi lastel ja noortel on piiratud tööaeg, siis töötasu peavad nad saama võrdselt täiskasvanuga ehk 2024. aastal vähemalt 4,86 eurot tunnis (miinimumpalk). Seda tasu ei saa vähendada isegi, kui tööandja hindab töö hiljem ebakvaliteetseks. Kui lapsele makstakse töötamise eest kehtivast töötasu alammäärast vähem, on temalgi võrdselt täiskasvanutega õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse.

 

Allikad ja rohkem infot:

SmartAccountsSuvi ja alaealise palkamine

Related Posts

Take a look at these posts