SEPA muudatused ja IBAN kontonumbrid

on 10.01.2014

Muutub arvemall

Kuna siseriiklikud kontonumbrid kaovad käibelt, muutub vähesel määral ka SmartAccounts arvemall. Muudatused SmartAccounts arvemallides.

  • Vaikimisi arvemall. Kui Teie arve on seadistatud nii, et ka arve pealises kuvatakse välja arveldusarve numbrid, hakatakse alates IBAN kontonumbrile üleminekust arve pealises kuvama vaid IBAN numbrit.
  • Vaikimisi arvemall ning ise loodud arvemallid. Arve jaluses kuvatakse täna pangakontode informatsioon järgmisel kujul: “Panga nimi: siseriiklik number, SWIFT, IBAN, lisainfo”. Viimased 3 parameetrit näidatakse välja siis vaid juhul kui need on süsteemi sisestatud. Peale üleminekut IBAN kontonumbritele hakkab iga panga rida arve jaluses välja nägema järgmine: “Panga nimi: IBAN, SWIFT, lisainfo” (viimased 2 parameetrit näidatakse välja vaid siis kui need on sisestatud). Juhul, kui soovite peale SEPA muudatusi veel välja kuvada ka siseriikliku kontonumbri, lisage see pangakonto lahtrisse “lisainfo”.

Pangakontod, klientide ja hankijate arveldusarvete numbrid

Meie eesmärk IBAN ülemineku juures oli ja on, et see toimuks meie klientidele võimalikult muretult. Seetõttu arvutame kõikides kohtades, kus vähegi võimalik on, IBAN kontonumbrid ise välja. Automaatselt saame välja arvutada IBAN kontonumbrid korrektselt sisestatud siseriiklikele kontonumbritele.

  • Pangakontod – kui tänaseni on täitmata väli IBAN, genereerib süsteem siseriikliku pangakonto numbri alusel IBAN numbri automaatselt;
  • Hankijad – kui sisestatud on korrektne siseriiklik arveldusarve number, genereeritakse selle põhjal IBAN automaatselt;
  • Kliendid – kui sisestatud on korrektne siseriiklik arveldusarve number, genereeritakse selle põhjal IBAN automaatselt.

Pangamaksete import

SEPA toob endaga kaasa ka ühe väga meeldiva muutuse: nimelt peavad kõik pangad hakkama väljastama väljavõtteid standardses XML formaadis. See tähendab aga, et SmartAccounts hakkab toetama kõikide Eesti pankade pangakontode väljavõtteid. Eeldusel siis loomulikult, et nende pangafail vastab standardile. Kuna hankijate ja klientide arveldusarvete numbrite kohta genereeritakse automaatselt IBAN numbrid, pole pangaliikumiste importimiseks lisaseadistamist vajagi.

Pangamaksete eksport

Standardsete failiformaatide kasutuselevõtt toob endaga kaasa ka selle, et SmartAccounts poolt genereeritud maksekorralduste faili peaks olema võimalik kõikidesse Eesti internetipankadesse üles laadida.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et IBAN kontonumbitele üleminek kulgeb SmartAccounts raamatupidamistarkvaras automaatselt ning eeldatavasti ei vaja kasutajate poolt sekkumist. Peale üleminekut võiks ainult üle kontrollida arve: kas pangakontodega seotud informatsioon on soovitud kujul olemas ning soovi korral BBAN koodid lisada pangakonto lahtrisse lisainfo. Kui Teil on küsimusi IBAN kontonumbrite kasutuselevõtmise protsessi kohta, võtke julgesti ühendust meie klienditeenindusega: info@smartaccounts.eu.

SmartAccountsSEPA muudatused ja IBAN kontonumbrid

Related Posts

Take a look at these posts