SmartAccountsi uuendused: oktoober 2013

on 10.09.2013

Maksete sisestamine muutus lihtsamaks

Panga- ning kassamaksete ekraanil on senisest lihtsam vahetada makse liiki: hankija või klient. Tegemist on küll väikese, kuid siiski olulise mugavustäiendusega – kui kokku lugeda kõik klikid, mida SmartAccountsi igapäevaselt kasutavad inimesed sellega kokku hoiavad, saame täiesti mõõdetava tulemuse. Iga klikk loeb!

Teise täiendusena on võlgnevuste ploki ülaossa lisandunud võlgnevuste filtreerimise lahter. Sisestades sinna näiteks arvenumbri, on võlgnevusi oluliselt lihtsam tuvastada. Eriti käepäraseks muutub see lahter siis, kui võlgnevusi on palju ning kui arve maksja on arve saajast erinev isik – sellisel juhul oli varem vaja arvete ekraanilt leida üles see hankija või klient, kelle nimel arve oli vormistatud ning seejärel sai alles makse sisestada.

Arved on kiiremini leitavad

Arvete, pakkumiste ja tellimuste ekraanile on lisandunud filter “arverida”. Selle abil saate välja filtreerida arved, mille arveridade kirjeldustes või koodides sisaldub lahtrisse sisestatud tekst. Lahter toimib ka mitut sõna kasutades. Näiteks on Teil artiklid, mille kirjelduses on erinevad pakendimõõtmed: “Kohvipakk Mark1 250g”, “Kohvipakk Mark1 500g”, “Kohvipakk Mark1 1000g”. Sisestades lahtrisse “kohvi 250g”, tuuakse välja kõik arved, mille ridadel on kasutusel artikkel 1.
Kasutajate õigused on senisest paremini määratavad

Kasutajagruppidele lisandus piirang “Kuv dokumente viimasest n päevast”. Selle piirangu alusel on Teil võimalik vähem õigusi omavatele kasutajatele näidata vaid viimati sisestatud dokumente.

Muud täiendused

  • Arvenumbri kuju on senisest vabam. Kui varasemalt sai määratleda vaid arvenumbri eesliidet siis nüüd on igal SmartAccountsi kasutaval ettevõttel suurem voli muuta arvenumber just selliseks, nagu nende ettevõttele sobilik on.
  • Arvete, pakkumiste ja tellimuste SmartAccountsist saatmisel on e-kirja tekstis võimalus kasutada nüüd ka parameetrit #SUM. Selle abil on juba e-kirja tekstis võimalik välja tuua arve summa.
SmartAccountsSmartAccountsi uuendused: oktoober 2013

Related Posts

Take a look at these posts