KMD INF lisade täitmine SmartAccountsis

on 24.11.2014

Millised arved deklaratsiooni lisale kantakse?

Deklaratsiooni vastavale lisale A (müügiarved) või B (ostuarved) kantakse arved, mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • Deklaratsiooni kuus on vastavale kliendile või hankijale vormistatud müügiarveid ilma käibemaksuta summas kokku üle 1000 € või on vormistatud kreeditarveid üle 1000 € (arvestust arvete ja kreeditarvete kohta peetakse eraldi);
  • Kliendi või hankija riik on määramata või riigiks on määratud Eesti;
  • Kliendil või hankijal puudub märge “Ära kanna KMD INF-le”. See lipuke võiks olla määratud näiteks eraklientidega seotud toimingute kajastamiseks mõeldud kliendil “Eraklient” (juhul, kui selline klient on kasutusel);
  • Arvestusse lähevad arved, mis sisaldavad käibemaksumäära 20% või 9.

Kui sobilik klient või hankija leitakse, kantakse deklaratsioonile kõik temaga seotud arved. Arvestust kreeditarvete üle peetakse eraldi (ehk arvete saldo +1200 EUR ning -300 EUR ei välista kliendi kandmist INF’le).

Milliseid seadistusi silmas pidada?

Tehingud, mida ei kajastata lisadel

Lisandunud on kliendile ja hankijale linnuke: “Ära kanna KMD INF-le”. See märgend on peamiselt vajalik eraklientide tähistamiseks süsteemis. KMD INF’l tuleb kajastada kõikide Eestis registreeritud juriidiliste isikutega teostatud toimingud. Nii on mõistlik valikust välistada:

  • Välisettevõtted aadressi valikuga “Riik” – kui valitud muu riik peale Eesti, ei kanta selle osapoolega seotud infot KMD INF’le;
  • Erakliendid (või vajadusel ka muud kliendid / hankijad) lipukesega “Ära kanna KMD INF-le.

Koos mõlemat seadistust kasutada ei ole vaja.

Ettevõtte registrikood

Selleks, et XML faili üleslaadimine eMaksuametisse õnnestuks, peab failis sisalduma ka korrektne registrikood. Palun kontrollige üle, et Teil on sisestatud õige registrikood: Minu SA > Minu ettevõtted menüüpunktis.

Teise osapoole leidmine

Faili üleslaadimisel eMaksuametisse kontrollitakse failist ka teise osapoole andmeid. Kui kliendile/hankijale on sisestatud registrikood, üritatakse faili üleslaadimisel eMaksuametis esmalt leida sellele registrikoodile vastavat Äririegistris registreeritud ettevõtet. Kui sisestatud on ainult nimi, üritatakse ettevõtet leida nime järgi. SmartAccounts teeb omal poolel KMD koostamisel sarnased kontrollid ning annab teise osapoole mitte-leidmisel ka kasutajale hoiatuse. Selleks, et teise osapoole andmete leidmisel ei tekiks probleeme, palume KMD koostamisel kontrollida ka tehingupartneri andmeid

Selleks, et andmete kontrollimine oleks võimalikult mugav, on kliendi / hankija andmeid võimalik nüüdsest ka Äriregistrist otsida.

SmartAccounts käibedeklaratsioon ja lisad

KMD vorm SmartAccountsis.

Lisainformatsioon

Vaata lisaks ka SmartAccounts KMD abimaterjale: Abi > Maksud > Käibedeklaratsioonid.

Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel on KMD INF jaoks eraldi jaotis: Käibedeklaratsiooni lisa (vorm KMD INF) esitamine alates 01.11.2014


Probleemide korral aitab SmartAccountsi klienditugi

Otse SmartAccountsi kaudu menüüpunkti “Abi > Klienditugi” vahendusel

Kirjuta info@smartaccounts.eu

Helista 660 3303

SmartAccountsKMD INF lisade täitmine SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts