SmartAccountsi uuendused novembris 2014

on 25.11.2014

KMD INF lisad

Alates novembri KMD’st tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada ka KMD INF lisad A ja B, millel deklareeritakse kõik tehingupartneri lõikes 1000 € piiri ülevatavad müügi- või ostuarved. Esimene selline deklaratsioon tuleb seega esitada detsembris. SmartAccounts’s kasutajatele olulist lisatööd KMD INF lisade tulemisega ei kaasnenud. Võib isegi öelda, et tänu KMD failina üleslaadimise võimalusele, muutus KMD esitamine SmartAccounts kasutajatele kiiremaks ja mugavamaks. Enam ei ole vaja numbreid ühest aknast teise ümber toksida.

Käibedeklaratsiooni INF lisade kohta loe ka:

Lisandus võimalus klientide ja hankijate informatsiooni äriregistrist päridaariregistri-paring-raamatupidamistarkvaras

Kliendi- ning hankijakaardil on nüüdsest uus lahter: Päri äriregistrist. Selle lahtri kaudu on nime või registrikoodi alusel võimalik otsida äriregistist tehingupartneri põhiinfo ning nii kiireneb müügi- või ostuarve sisestamise protsess veelgi.

Veel käibemaksuga seonduvaid muudatusi

 • SmartAccounts hoiatab nüüdsest kasutajat, kui käesoleva kalendriaasta müügikäive hakkab lähenema käibemaksukohustuslase piirile. Hoiatust kuvatakse rakenduse avalehel ning kuvatakse neile ettevõtetele, kel puudub KMKR number ning kelle müügikäive hakkab lähenema 16 000 € piirile.
 • Müügi- ning ostuarvete salvestamisel kontrollitakse, kas vastava perioodi kohta on juba KMD koostatud. Kui leitakse vastav KMD kuvatakse kasutajale ka vastavasisuline hoiatus – võimalik, et vastava perioodi KMD vajab samuti muutmist.
 • Käibedeklaratsioone on nüüdsest võimalik “üle arvutada”. Varasemalt oli käibedeklaratsiooni muutmisel vaja olemasolev käibedeklaratsioon kustutada ning sama perioodi kohta uus genereerida. Alates 2014 novembri deklaratsioonist pole neid lisatoiminguid enam vaja ning andmete uuendamiseks piisab vaid ühest nupuvajutusest.
 • Lisandunud on uued käibemaksumäärad:
  – 20% erikord
  – 9% erikord
  – 20% (sõiduk 100%)
  – 20% (sõiduk 50%)

Esimesed 2 on olulised peamiselt KMD INF lisade korrektseks täitmiseks, kuid enamike ettevõtete raamatupidamises nendega tegemist ei ole.

Teised 2 on sõidukite sisendkäibemaksu arvutamiseks ning sealhulgas ka KMD korrektseks täitmiseks. 20% (sõiduk 100%) puhul arvestatakse 100% arverea käibemaksust sisendkäibemaksuks ning vastav summa määratakse KMD põhivormil õigesse lahtrisse (alates detsembri deklaratsioonist lisanduvad lahtrid 5.3 ning 5.4 sõidukitega seotud sisendkäibemaksu kajastamiseks).

NB! 20% (sõiduk 50%) on mugavusvõimalus ettevõtetel vaid 50% sisendkäibemaksu arvestamiseks osaliselt isiklikuks tarbeks kasutatavatele sõidukitele tehtavatelt kulutustelt (alates 01.12.2014). Selle käibemaksumäära valimisel ostuarvel arvutatakse summa lahtrisse nö kauba kulusse ka 50% käibemaksusummast ning arve käibemaksu lahtrisse kantakse vaid 50% käibemaksust.

Põhivarade amortiseerimine paindlikum

Nüüdsest on SmartAccountsis põhivarasid võimalik lisaks 1-kuulisele perioodile amortiseerida ka kvartali ning aasta kaupa. Kvartaalselt amortiseeritavad põhivarad kantakse vastava kvartali viimasele amortisatsioonikandele ning aastase amortisatsiooniperioodiga põhivarad iga aasta viimase (detsembri) amortisatsioonikandele.

Lisandusid aruanded klientide ja hankijate ettemaksude kuvamiseksettemaksude-aruanne

“Aruanded – Muud aruanded” menüüpunktis on nüüd olemas 2 uut aruannet: klientide ettemaksude aruanne ning hankijate ettemaksude aruanne. Nendesse aruannetesse koondatakse kokku tehingupartneritele tehtud või tehingupartneritelt saadud ettemaksud, mis on sisestatud panga- või kassamakse lahtrisse “Ettemaks”.

Muudatused maksekorralduste ekspordil

 • Kuigi ISO XML formaat ei luba tekstilist kirjeldust ja viitenumbrit ühes maksekorralduste failis, on riigisiseste maksete tegemisel selline võimalus olemas. Kuna SmartAccounts maksekorralduste eksport toetab täna vaid riigisiseseid makseid siis oleme selle lisavõimaluse ka kasutusele võtnud. Ehk kui eksporditav maksekorraldus sisaldab nii viitenumbrit kui ka kirjeldust, pannakse need mõlemad faili ning edastatakse seega ka panka.
 • ISO XML formaat toetab kirjelduse pikkust kuni 140 tähemärki. Kui kirjeldus on pikem, lisatakse kirjeldusse vaid esimesed 140 tähemärki. Kui maksekorraldusel on lisaks ka viitenumber, lahutatakse viitenumbri pikkus 140st lubatud tähemärgist maha.
  Siinkohal on sobilik rõhutada ka seda, et kuna kõik Eesti pangad toetavad täna ISO XML formaadis faili, säilib CSV pangafaili tugi SmartAccounts’s veel piiratud aja. Soovitame kõigil juba täna kasutusele võtta XML failid, mis on universaalsemad ning töökindlamad.

Tasaarveldamine muutus oluliselt lihtsamaks

Kui varasemalt oli tarkvaras vaja sisestada 2 pangamakset selleks, et tasaarveldada omavahel näiteks arve ja kreeditarve või ettemaks ning arve, siis nüüdsest piisab ühest maksest Tasaarvelduskontole. Piisab vaid võlgnevuste plokist tasaarveldamisele kuuluvate dokumentide valimisest.

tasaarveldamine-smartaccounts

Ning lisaks…

 • Pearaamatus on nüüd konto valik lihtsam: endise hüpikmenüü asemel on kasutusel lahter, mille kaudu saab sobiliku konto välja otsida.
 • Kontakti välja tühjendamine (näiteks kliendi / hankija telefoninumber) kustutab nüüdsest ka kontakti enese. Eelnevalt oli selleks vaja eraldi see rida punasest ristikesest kustutada.
 • Kasutajate nimekirjas kuvatakse ettevõtte administraatorile kuupäeva, millal kasutaja viimast korda ettevõtte avas.
 • Avalehe plokis “Viimati raamatupidamises” kuvatakse nüüdsest dokumendi viimast muutmist ning muutjat. Lehel, kus kuvatakse rohkem toiminguid, kuvatakse nii dokumendi lisanud kasutaja andmed kui ka viimase muutmise andmed.
SmartAccountsSmartAccountsi uuendused novembris 2014

Related Posts

Take a look at these posts