SmartAccountsi uuendused mais 2015

on 20.05.2015

Seadistatavad väljamakseliigid

Menüüpunkti “Palk” alla lisandus uus valik “Palgaarvestuse seaded”, milles kuvatakse SmartAccountsi vaikimisi seadistatud töötasude seadistus ning eriti oluline on see juhul, kui SmartAccountsi vaikimisi tasuliikidest ning sündmustest Sinu ettevõtte tarbeks ei piisa.

Palgaarvestuse seadete all on võimalik seadistada just Sinu ettevõttele vajalikke tasuliike ning uusi sündmuste liike. Näiteks võimaldab see funktsionaalsus luua sellist tüüpi juhatuse liikme tasu, mille korral peetakse arvestust ka puhkusepäevade üle.

Tasuliikide lisamisel saab seadistada, millised maksud tasult arvestatakse või kinni peetakse, kas puhkusepäevade arvestus toimub või kas see tasuliik ise puhkusetasu arvestuses osaleb. Uute sündmuste lisamisel on võimalik kasutada erinevaid valemeid (keskmine kalendripäevatasu, keskmine tööpäevatasu jne), saab seadistada ka seda, kas vastava sündmusega sisestatud päevade arv lahutatakse puhkusepäevadest jne.

SmartAccounts seadistatavad väljamakse liigid

Kinnipidamised

Uue väljamakseliigi “Kinnipidamised” abil on võimalik kajastada mistahes kinnipidamisi töötasust. Kinnipidamiste tasuliigi saab määrata töötajale nii töötajakaardil kui ka palgalehel. Kinnipidamiste tasuliigi valides võimaldab süsteem sisestada brutosumma lahtrisse ka negatiivse summa, mis teiste tasuliikide puhul võimalik ei ole.

SmartAccounts kinnipidamised tasuliik

Kinnipidamiste kontot on võimalik määrata töötajakaadilt vastava tasuliigi juurest, väljamakse enese juurest ning vaikimisi kinnipidamiste konto on leitav menüüpunktist “Seaded > Vaikimisi kontod”. Kinnipidamiste vaikimisi konto määrati uuenduse raames automaatselt ning selleks said vaikimisi:

  • Skeem 1 kontoplaani korral: 21611 – Võlad töövõtjatele;
  • Skeem 2 kontoplaani puhul: 2219 – Muud kinnipidamised palgast;
  • Kui Sinu kontoplaan on muutunud ja neid kontosid ei leitud, määrati vaikimisi kontoks esimene konto Sinu kontoplaanist.

Sellest tulenevalt soovitame nendel ettevõtetel, kus on kasutusel kontoplaan 1 või mille kontoplaan on oluliselt muutunud ning on tekkinud vajadus kasutada kinnipidamiste funktsionaalsust, kontrollida esmalt üle menüüpunkt “Seaded > Vaikimisi kontod”.

Kasutamata puhkusepäevadSmartAccounts kasutamata puhkusepäevad arvutatud puhkusepäevi

Mugavusfunktsionaalsusena oleme lisanud töötajakaardile Puhkuse jaotisesse ka tänaseks arvutatud ja kasutamata puhkusepäevade väärtuse rahas, mille arvutus teostatakse keskmise kalendripäevatasu alusel. See valik on oluline töösuhte lõpetamisel ning näitab, millises summas tuleb töösuhte lõpetamisel töötajale kasutamata puhkusepäevad kompenseerida.

Juhul, kui töötaja on kasutanud rohkem puhkusepäevi, kui ta välja teeninud on, siis kuvatakse summat negatiivsena.

Lapsepuhkuse tasu

Sündmuste valikus on nüüdsest uus sündmus – Lapsepuhkus. Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 2015. aastal on töötasu alammäär 390 eurot ja lapsepuhkuse päevatasu suurus 18,57 eurot.

Lapsepuhkusetasu arvestamisel võetakse aluseks lapsepuhkuse päevatasu ning korrutatakse see sisestatud sündmuse vahemikku jäänud tööpäevade arvuga. Lapsepuhkuse kestusele süsteem piiranguid ei sea.

Palgapäev kuu viimasel päeval/tööpäevalSmartAccounts palgapäev

Palgapäeva valikusse on lisatud uued valikud “Kuu viimasel päeval” ja “Kuu viimasel tööpäeval”. Kui senini oli võimalik töötaja palgapäeva määrata ainult järgmisesse kuusse, siis nüüdsest on võimalik valida palgapäevaks ka sama kuu viimane tööpäev või viimane päev.

Veel täiendusi…

  • Töötajakaardile ja põhivara kaardile on nüüdsest võimalik dokumente lisada.
  • Uue sündmuse sisestamisel kuvatakse valikus ainult aktiivseid töötajaid, ehk töötajad, kelle lõpukuupäev on töötajakaardil määramata või tulevikus.
  • Töövõimetuspensionäride sotsiaalmaksu teavitus – Palgalehel kuvatakse nüüdsest hoiatust, kui töövõimetuspensionäri korral on arvestuslik sotsiaalmaksu summa kalendrikuus liiga väike. Arvestus toimub väljamakse kuupäeva alusel.
  • Uue sündmuse sisestamisel on töötaja valik tühi. See aitab vältida olukordi, kus puhkus või puudumine sisestatakse ekslikult valele töötajale.
SmartAccountsSmartAccountsi uuendused mais 2015

Related Posts

Take a look at these posts