SmartAccountsi uuendused aprillis 2015

on 08.04.2015

Ülevaade marginaalidest artiklite lõikes

Kui senimaani oli võimalus müügimarginaalide kohta infot saada kahest eraldi aruandest ning info nendes esitati kliendipõhiselt, siis nüüdsest on rakenduses olemas uus aruanne Artiklite müügimarginaalid. Nagu aruande nimigi vihjab, on selle vahendusel võimalik hetkega ülevaade saada artiklite kasumlikkusest.
Laoartiklite marginaal leitakse aruandes FIFO hinna alusel ning tavaartiklite marginaal ostu- ja müügihinna vahena. Oluline on teada ka seda, laoartiklite marginaalide leidmine toimib alates 07.04.2015 loodud müügiarvete põhjal.

SmartAccounts artiklite müügimarginaalid

Müük on senisest lihtsamSmartAccounts kliendi hankija saldo arvel

Klientide ja hankijate hetkesaldo leidmine on nüüdsest tehtud eriti mugavaks. Nimelt näidatakse müügi- ja ostuarve koostamisel koheselt rakenduses välja ka tehingupartneri hetkesaldot. Liikudes hiirega saldo numbrile, kuvatakse konkreetse kliendi või hankija tasumata arvete summat, üle tähtaja arvete summat, ettemaksu, kui see eksisteerib ning kogusaldot. Sama informatsioon on olemas ka kliendi- ja hankijakaardil.

Punaseks värvunud kliendisaldo aga tähendab, et kliendil on tasumata arveid, mille maksetähtaeg on tänaseks ületatud. Administraatoritele ning tavakasutajatele tegime funktsionaalsuse kohe nähtavaks – teistes kasutajagruppides tuleb võimalus eraldi aktiveerida.

SaldoteatisSmartAccounts saldoteatis saldokinnitus

Hea uudisena kõikidele raamatupidajatele on on nüüdsest rakenduses olemas ka võimalus koostada korrektset saldoteatise dokumenti. Saldoteatist saab kliendile koostada menüüpunktis “Aruanded > Muud aruanded > Saldoteatis”.

Saldoteatise vaikimisi teksti saab muuta “Seaded > Parameetrid” menüüpunktist Saldoteatise jaotises. Teatist on võimalik koostada nii üle valitud valuuta, kui üle kõikide valuutade. Koostades saldoetatise üle kõikide valuutade, konverteeritakse kõikide tehingute summad automaatselt eurodeks. Saldoteatise dokument arvestab ka klientide ettemaksudega.

Täna veel otse rakendusest saldoteatist e-posti teel välja saata ei saa, kuid see võimalus on samuti tulevikus kindlasti lisandumas. Seniks, kuni tarkvaras puudub aga saldoteatise välja saatmiseks parem võimalus, on võib-olla kasu järgmisest “trikist”. Kui koostate saldoteatise üle mitme kliendi, alustab iga klient uut lehekülge. Eeldusel, et võlgnevuste plokk ei ole ühelgi kliendil veninud üle lehekülje pikkuseks, saab seejärel koostatud suurt PDF faili mõnede internetist leitavate abivahenditega eraldi lehekülgedeks jagada. Nii saategi kiiresti kõikide klientide kohta eraldi PDF faili saldoteatisega.

Pearaamatu väljavõte on nüüdsest võimalik üle mitme kontoPearaamatu väljavõte üle mitme konto

Mõnus funktsionaalsus on lisandunud ka Pearaamatusse –nüüdsest on võimalik koostada Pearaamatu väljavõtet ka üle mitme valitud konto senise ühe konto asemel.

Maksekorralduste ekspordi täiendused

Maksekorralduste ekpordil on nüüdsest võimalik makse kuupäevaks määrata arve maksetähtaega. Selleks on maksekorralduste nimekirja peal eraldi “linnuke”. Lisandunud on ka kuupäeva filter ning enamlevinud perioodivalikud (täna jne). See muudab maksekorralduste ekspordi kindlasti palju kiiremaks ja mugavamaks.

SmartAccounts makseorralduste faili eksport panka

Ning ka sel korral on nende suuremate muudatuste kõrval veel hulk väiksemaid

  • Põhivarakaardil on nüüd olemas maha kantud/müüdud kuupäev. Kui see kuupäev on põhivarakaardil määratud, siis ei kaasata nimetatud põhivara enam põhivara amortisatsiooniaruandesse;
  • Põhivarakaardil on nüüdsest “Kopeeri” nupp;
  • Põhivarade vaatesse on lisandunud ka valik “Näita mitteaktiivseid”. Kui põhivarakaardil on määratud maha kantud/müüdud kuupäev, muutub põhivara mitteaktiivseks ning vaikimisi seda enam ka põhivarade nimekirjas ei kuvata.
  • Põhiekraanidel kuvatakse lehekülje saldosid. Näiteks on nüüd võimalik seeläbi leida kergesti müügiarvete ekraanil konkreetsele kliendile konkreetsel perioodil väljastatud arvete kogusaldo;
  • Aruannetesse “Klientide ettemaksud” ja “Hankijate ettemaksud” on lisandunud valik “Kõik (alusvaluuta EUR)”;
  • Ostuarvete ja müügiarvete juures näidatakse välja, kas arvega on seotud manus;
  • Menüüpunktis “Seaded > Hooldus” on võimalik kasutajal endal süsteemist korraga eemaldada kliente ja hankijaid, kellega ei ole süsteemis seotud ühtegi tehingut. See funktisonaalsus on mugav mitmekordselt sisestatud klientide ja hankijate eemaldamiseks;
  • Parandatud on LHV pangafailist viitenumbri lugemine.
SmartAccountsSmartAccountsi uuendused aprillis 2015

Related Posts

Take a look at these posts