SmartAccountsi uuendused augustis 2015

on 28.08.2015

SmartAccounts oskab lugeda ja kirjutada e-arveid

Tõenäoliselt ei ole palju neid, kes ei ole midagi kuulnud e-arvetest ning Eesti e-arve standardist. E-arve ei ole siinjuures siis e-postitsi saadetav PDF fail, mida vahel ekslikult arvatakse. E-arve on standardi järgi koostatud XML fail, mis küll inimsilmale ei ole kuigi mõnus lugeda, kuid “masinatele” palju arusaadavam kui paber, pilt või PDF. E-arved on muutunud üha aktuaalsemaks ja saanud tänaseks juba oluliseks osaks ettevõtetevahelisest suhtlusest. Ning nüüdsest on ka SmartAccounts võimeline selles vestluses osalema.

Lisasime SmartAccountsi järgmised võimalused:

  • e-arvete importimine failist;
  • e-arvete importimine e-arvekeskusest;
  • müügiarvest e-arve koostamine;
  • müügiarve PDF’i saatmisel saab kaasata ka e-arve;
  • müügiarvete saatmine Omniva e-arvekeskusesse.

Ostuarved

Kui saad osad ostuarved e-arvetena, siis nüüdsest on Sul võimalik neid mugavalt otse failist ka SmartAccountsi importida. E-arveid on võimalik importida uues menüüpunktis “Ost/müük > E-arvete import”. Importida on võimalik korraga nii üht kui ka mitut arvet sisaldavat faili. Seega jääb tüütut käsitööd kindlasti palju vähemaks, kui saate ostuarved ühe e-arvete XML-ina tarkvarasse importida. Importida on võimalik ainult ostuarveid, ehk müügiarvete lugemiseks muudest süsteemidest seda funktsionaalsust hetkel kasutada ei saa.

Kui soovid e-arved SmartAccountsi importida aga veelgi mugavamalt, otse e-Arvekeskusest, saate seda teha samas menüüpunkti vahendusel. Liidese toimimiseks on eelnevalt vajalik sõlmida leping ka e-Arvekeskusega ning sisestada API võti menüüpunktis “Seaded > Liidetud teenused”.

Täpsemalt ostuarvete importimisest e-arvetest loe SmartAccounts e-arvete abimaterjalidest.

Müügiarved

Müügiarvete osas tekkis tarkvarasse juurde 3 mugavat võimalust e-arvetega toimetamiseks:e-arve-saada-emailitsi

  • Müügiarve sisestamise ekraanil on nüüdsest nupp “E-arve”, mille abil saab alla laadida ekraanil oleva arve e-arvena;
  • Lisaks on e-arvet võimalik saata ka e-postitsi koos PDF-iga, et kliendil oleks oma majandustarkvaras väga mugav seda arvet kajastada (vt kõrvalolevat pilti). Menüüpunktist “Seaded > Parameetrid” saate määrata ka vastava seadistuse, et vaikimisi alati süsteem kaasaks Sinu saadetud arvetele ka e-arve faili;
  • Müügiarvete nimekirja alla tekkis ka nupp “Saada e-arvekeskusesse”, mille abil on võimalik nimekirjas märgitud arved ühe nupuvajutusega Omniva e-arvekeskusesse saata. Peale arvete saatmist e-arvekeskusesse kuvatakse arvete juures ka vastavat ikooni.

E-arve standard näeb ette, et üks pangakonto peab olema n-ö peamine pangakonto, kuhu antud arve laekumist ootate. Sellest tulenevalt lisandus süsteemi ka kontroll, et e-arvet ei saa koostada enne, kui olete vaikimisi e-arvete pangakonto määranud. Seejuures kantakse arve XML faili ka kõikide muude pangakontode andmed, mis olete seadistanud “Näita arvel”.

Lisasime tarkvarasse palgakalkulaatori

Kas tead, kui palju läheb Sinu töötaja soovitud palgatõus ettevõttele tegelikkuses maksma? Või kui palju pead makse maksma lisaks, kui soovid maksta välja jõuluboonused? Või kui suureks muutub töötaja netopalk järgmisel aastal, kui maksumäärad on muutunud? Selleks, et ei oleks vaja kasutada kalkulaatorit, lisasime tarkvarasse selliste situatsioonide läbimängimiseks palgakalkulaatori, mille leiate menüüpunktist “Palk > Palgakalkulaator”.

SmartAccounts palgakalkulaator

Täiendasime aruandeid

Aruannetest said sedakorda täiendusi aruanded “Laoliikumised perioodil”, “Müügimarginaalid arvepõhine” ning “Artiklite müügiaruanne”.

Laoliikumised perioodil

Sellesse aruandesse lisasime perioodi laoliikumiste rahalise väärtuse, mis annab laoliikumistest veel parema ülevaate.

Müügimarginaalid arvepõhine

Aruandesse Müügimarginaalid arvepõhine lisasime kliendigrupi filtri.

Artiklite müügiaruanne

Kui siiani oli võimalik aruannet Artiklite müügiaruanne koostada ainult artiklite kaupa grupeerituna, siis nüüd lisasime võimaluse koostada aruannet ka grupeerimata. Grupeerimata aruande korral kuvatakse aruandes lisaveerud “Kood” ja “Kirjeldus” ning info järjestatakse aruande tehingu kuupäeva järgi arveridade kaupa. Näiteks on sedasi võimalik andmeid eksportida mõnda teise tarkvarasse, et lisada müügipoole analüütikat.

Pearaamatu kande sisestamine on nüüdsest veelgi mugavamSmartAccounts pearaamatu kande summa arvutamine x

Kui varasemalt leiti deebet- ning kreeditpoole saldo erinevus vaid uue rea lisamisel kandesse, siis nüüdsest on väga mugav viis pearaamatus arvutada jooksev saldo sisestades vastavasse lahtrisse lihtsalt “x”. Käesoleval pildil arvutatakse lahtrisse saldo “123.00”.

SmartAccountsSmartAccountsi uuendused augustis 2015

Related Posts

Take a look at these posts