SmartAccountsi uuendused oktoobris 2015

on 26.10.2015

Oktoobrikuu uuendused tõid rakendusse palju uut ja huvitavat.

Realiseeritud sai mitu suuremat tööd:

  • Käibemaksumäärade seadistamise võimalus ning käibemaksuaruanne;
  • Erinevate ekraanide nimekirjade veerud on nüüdsest seadistatavad;
  • Laoseisud kuvatakse soovi korral nüüd ka artiklite nimekirjas (“Ost/Müük > Artiklid”);
  • Rakenduse ingliskeelne versioon täienes ingliskeelse kontoplaani ning finantsaruannetega;
  • Dokumendimallide koostamine on nüüdsest palju lihtsam – lisandusid erinevad numbrite ja kuupäevade formaadid, täiendust said ka veateated.

Ning tegime ka mitu väiksemat uuendust:

  • Et vältida ebakõlasid andmetes ning võimalikku andmekadu, tegime täienduse, kus ühe raamatupidamisdokumendi samaaegne muutmine mitme kasutaja poolt ei ole võimalik. Olukorras, kus mitu kasutajat soovivad samaaegselt sama dokumenti muuta, teavitab rakendus sellest kasutajat ning arvestab vaid esimesena salvestatud muudatusi.
  • Kuna üsna pea jääb pangas kasutusele vaid ISO standardile vastav maksete failiformaat, eemaldasime maksekorralduste ekspordil CSV faili koostamise võimaluse.
  • Mittekäibemaksukohustuslasest ettevõtetel määratakse nüüdsest uue artikli lisamisel vaikimisi käibemaksumääraks “Käibemaksuvaba”.
  • Puhkuste/puudumiste lisamisel kuvatakse nüüd töötajad tähestikulises järjekorras.

Seadistatavad käibemaksumäärad

Kui seni oli rakenduses võimalik kasutada vaid vaikimisi käibemaksumäärasid, siis nüüd on võimalik käibemaksumäärasid seadistada ka kasutajal endal. Seadistatavad käibemaksumäärad on hädavajalikud nn elektroonilise side teenuse või elektrooniliselt osutatava teenuse müügiks teistesse EL liikmesriikidesse. Seejuures tuleb aga rõhutada, et nimetatud käibemaksumäärad ei mõjuta vaikimisi seadistuses käibedeklaratsiooni.

Uusi käibemaksumäärasid on võimalik süsteemi lisada uues menüüpunkti “Seaded > Käibemaksumäärad” alt. Käibemaksumäärade lisamisel tuleb ära määrata väärtus protsentides, nimi, müügikonto ja ostukonto.

SmartAccounts käibemaksumäärade sisestamine

Kontoplaani saab SmartAccountsis muuta menüüpunkti “Seaded > Kontoplaan” alt. Kui soovid ka uute käibemaksumääradega seotud kontosid juurde seadistada käibedeklaratsioonile, siis seda saad teha menüüpunktis “Seaded > Käibedeklaratsiooni seaded”.

Käibemaksuaruanne

Koos seadistatavate käibemaksumääradega lisasime rakendusse ka uue aruande „Käibemaksuaruanne“, mis on leitav menüüpunktis “Aruanded > Muud aruanded > Käibemaksuaruanne”.SmartAccounts käibemaksuaruanne

Aruandes olevat infot on hea kasutada näiteks MOSS deklaratsiooni täitmiseks.

Laoseisude kuvamine artiklite nimekirjas

Mõnusa mugavusfunktsioonina on lisandunud võimalus näha laoartiklite laoseisusid otse “Ost/müük > Artiklid” ekraanil.
Selleks, et laoseisude kuvamist aktiveerida, tuleb eelnevalt vajutada „hammasratta“ ikoonile ning märgistada valik “Laos”.
laoseisude-kuvamine-p
Tegelikult on see väike ikoon, nimetusega “Seaded”, lisandunud kõikidele ekraanidele. Ikoonile klikates avaneb nimekiri kõikidest veergudest, mida antud ekraanil kuvada saab. Nii on võimalik seadistada, milliseid veerge erinevatel ekraanidel just Sina oma ettevõttes näha soovid. Seadistus on kasutaja- ning ettevõttepõhine – kui kasutaja teeb ettevõtte ekraanide veergude kuvamises muudatused, siis tema teistele ettevõtetele või sama ettevõtte teistele kasutajatele need seadistused üle ei kandu.

Dokumendimallid

Kui siiani oli vajalik erinevate numbriformaatide või kuupäeva formaatide lisamiseks dokumendimallide koostamisel kasutada kindlaid valemeid, siis nüüdsest oleme dokumendimalle täiendanud juba valmis formaatide valikuga. Näiteks, kui soovid, et dokumendimallil kuvatakse numbreid kahe komakohaga ning tuhandelised tühikuga eraldatult, siis valige formaadiks 1 234.56.

SmartAccounts dokumendimallid numbriformaat

Lisaks oleme oluliselt täiendanud dokumendimallidel kuvatavaid veateateid, mis nüüd annavad Sulle paremat informatsiooni, millises lahtris täpsemalt probleeme võib olla.

Aruanded ja kontoplaan ka inglise keeles

Hea uudisena meie ingliskeelsetele kasutajatele ning ettevõtetele, kellel on aeg-ajalt vajadus koostada näiteks finantsaruandeid inglise keeles, on meie ingliskeelses versioonis nüüdsest ka kontoplaan ning finantsaruanded tõlgituna olemas.
Kui Sul on vaja aruandeid koostada inglise keeles, siis tuleks ära muuta kõigepealt rakenduse keel ülevalt paremalt nurgast vastava keele ikoonil klikates ja seejärel koostada aruanne.SmartAccounts ingliskeelne kontoplaan

Share this post:
SmartAccountsSmartAccountsi uuendused oktoobris 2015