TSD 2016

on 31.01.2016

10. veebruariks on vaja esitada TSD, mis erineb oma sisult veidi eelneval aastal esitatud deklaratsioonidest. Olulisemad muudatused deklaratsioonil on:

  1. Deklaratsioonile kantakse kõik isikud, kellega on aktiivne leping sh ka need, kellele väljamakset vastaval aruandlusperioodil ei tehtud;
  2. Deklaratsioonil näidatakse töötaja tööaja määr, mis kehtis vastaval aruandlusperioodil. Teisisõnu näidatakse 10. veebruaril esitataval jaanuari deklaratsioonil töötaja detsembri kuu eest arvutatud palk ning jaanuari koormus.
Share this post:
SmartAccountsTSD 2016