SmartAccounts uuendused märtsis 2017

on 02.04.2017

Viimase uuendusega said SmartAccounts’s täiendust käibemaksumäärade nimekiri ning käibedeklaratsioon. Lisasime juurde 3 uut käibemaksumäära, millega muutsime mugavamaks ühendusesiseste tehingute kajastamise ning tegime siseriikliku pöördkäibemaksustamise ja metallitoodete tehingute kajastamise senisest palju lihtsamaks.

Uued käibemaksumäärad on:

 • Ost: 20% pöördmaks
 • Ost: 9% pöördmaks
 • Müük: 20% KMS 41.1

Ost: 20% pöördmaks

Seda koodi saab kasutada:

 • Siseriikliku pöördmaksustamise korral (deklareeritakse deklaratsioonil 1, 4, 5, 7 ja 7.1 ning lisa B )
 • Ühendusesisese pöördmaksustamise korral (deklareeritakse deklaratsioonil 1, 4, 5, 6 ja 6.1 )
 • Tehingute korral, mis deklareeritakse deklaratsioonil 1, 4, 5, ja 7 (näiteks ühenduseväline pöördmaksustamine – teenuse ost ühendusevälisest riigist).

NB! Uue koodi „20% pöördmaks“ kasutamisel on oluline ära määrata korrektsed riigid ja KMKR.

 • Selleks, et siseriikliku pöördmaksustamise puhul seda koodi kasutada, peab olema hankijale riigiks määratud Eesti ning täidetud KMKR lahter.
 • Selleks, et ühendusesisese pöördmaksustamise puhul seda koodi kasutada, peab olema hankijale riigiks määratud EL-i kuuluv riik (mitte Eesti) ning täidetud KMKR lahter.
 • Selleks, et näiteks ühendusevälise pöördmaksustamise puhul seda koodi kasutada, peab olema hankijale määratud riigiks mitte EL-i kuuluv riik (KMKR ei ole nõutav).

Ühendusesisene pöördmaksustamine

Siiani käivitus ühendusesisese soetuse pöördmaksustamise algoritm juhul, kui olid täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Hankija asukohariigiks EL-i kuuluv riik (v.a Eesti);
 • Hankijakaardil täidetud KMKR lahter;
 • Arverea käibemaksumääraks 0%.

Peale uuendust muutub ainult see, et 0% määra asemel tuleks arvereale valida käibemaksumäär “20% pöördmaks”. Tööle jääb ka vana süsteem ning uute ühendusesisese pöördmaksustamise arvete puhul teavitab ka rakendus Teid käibemaksumäära muutmise vajadusest.

Ost: 9% pöördmaks

Seda käibemaksukoodi tuleb kasutada juhul, kui Teil tuleb pöördmaksustada sellised tehingud, mis on Eestis maksustatavad 9% määraga.

Selle koodi kasutamisel pöördmaksustatakse arve määraga 9% ning deklareeritakse vastavalt lahtrites 2, 4, 5, 6 ja 6.1.

Müük: 20% KMS 41.1

Seda käibemaksukoodi tuleb kasutada KMS 41.1 alusel maksutatava müügi puhul (KMS § 41 1. Kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete käibemaksuga maksustamise erikord).

Selle koodi kasutamisel deklareeritakse arve käibedeklaratsiooni 9. lahtris ning INF A osas (juhul, kui tehingupartnerite lõikes ületatakse 1000 € ülempiir). SmartAccounts´i vaikimisi arvemallile trükitakse ka viide selle kohta, et arve kuulub soetaja poolt pöördmaksustamisele.

SmartAccounts metalli müük käibemaks

Juhul, kui Teil on kasutusel ettevõttepõhised arvemallid, siis nende seadistamise kohta on pikemalt juttu käesoleva artikli peatükis „Dokumendimallid“.

 

Muutsime käibemaksumäärade nimekirjad arvetel selgemaks

Nüüdsest on ostuarvetel käibemaksumäärade valikus ainult ostu käibemaksumäärad ning müügiarvetel vastavalt müügi käibemaksumäärad.

Selleks, et muuta käibemaksukoodide valimist lihtsamaks ning teha nimekirju lühemaks, siis kaotasime ka uute dokumentide ning klientide ja hankijate valikust iganenud käibemaksumäärad (18%, 9% erikord, 20% erikord). Antud käibemaksumäärad jäävad valikusse vanadel dokumentidel ning klientidel/hankijatel.

SmartAccounts vaikimisi käibemaksumäärade nimekiri

 

Siseriiklik pöördmaksustamine: Üleminek uuele süsteemile

Kui Te olete varem kasutanud meie poolt väljapakutud lahendust siseriikliku pöördmaksustamise kajastamiseks, siis uuele süsteemile üleminekuks piisab, kui:

 1. Muudate hankijatel hankijakaartidel riigi tagasi EE- Eesti (Ost/müük – Hankijad);
 2. Valite vastava hankija uuesti arvele (kui tegu on selliste arvetega, mille kohta ei ole veel käibedeklaratsiooni esitatud);
 3. Valite arvereale käibemaksukoodi „20% pöördmaks“;
 4. Salvestate arve üle.

Käibedeklaratsioonil deklareeritakse vastavad arved siis käibedeklaratsiooni lahtrites:
1, 4, 5, 7, 7.1 ning täidetakse ära ka käibedeklaratsiooni lisa juhul, kui tehingupartnerite lõikes ületatakse 1000 € ülempiir (ilma käibemaksuta summa).

 

Dokumendimallid

NB! Alljärgnev jutt puudutab ainult ettevõttepõhiseid dokumendimalle (Seaded – Dokumendimallid) ja mitte SmartAccounts´i vaikimisi dokumendimalle. Juhul, kui Te ei endale dokumendimalli loonud võite jaotises antud juheiseid julgesti ignoreerida.

Kui Teil on kasutusel ettevõttepõhised dokumendimallid (olete koostanud ettevõttepõhise dokumendimalli menüüpunktis Seaded – Dokumendimallid), siis selleks, et kasutada ettevõttepõhiste dokumendimallidega samuti käibemaksukoodi “20% KMS § 41.1”, tuleb dokumendimallid korraks avada ning lihtsalt üle salvestada (Seaded – Dokumendimallid – Ava – > Salvesta).

Kui Te peale uuendust ei soovi kasutada enam enda loodud müügiarve malli, vaid soovite üle minna SmartAccounts´i vaikimisi arvemallide kasutamisele, siis muutke lihtsalt Teie poolt koostatud müügiarve mall mitteaktiivseks. Selleks:

 1. Avage arvemall (Seaded- Dokumendimallid- Ava);
 2. Eemaldage linnuke „Mall on aktiivne müügiarve“ eest ning salvestage mall üle.

Seejärel vastavat arvemalli enam müügiarvel mallide valikus ei näidata.

 

Dokumendimallid: käibemaksukood 20% KMS § 41.1 ning viide seadusele

Selleks, et ettevõttepõhise dokumendimalli kasutamisel lisataks käibemaksukoodi “20% KMS § 41.1” valimisel arvele ka soovitud viide seadusele või viide pöördmaksustamisele, tuleb toimida alljärgnevalt:

 • Tuleb lisada uus tekstielement soovitud osasse („Kokkuvõte“ jne)

SmartAccounts dokumendimalli seadistamine metalli müügi korral

 • Sisestada elemendi sisulahtrisse soovitud tekst ning „Trüki kui“ lahtrisse tekst:

[Dok.KM.KasutuselKMS411]

SmartAccounts dokumendimalli seadistamine metalli müük

 • Salvestada mall.

Selliselt lisatakse ka ettevõttepõhisele dokumendimallile alati soovitud viide, juhul kui on kasutatud käibemaksukoodi 20% KMS § 41.1.

Juhul, kui uute käibemaksumäärade kasutuselevõtmisel tekib küsimusi, kontakteeruge kindlasti meie klienditoega info@smartaccounts.eu või telefonil 660 33 03.

SmartAccountsSmartAccounts uuendused märtsis 2017

Related Posts

Take a look at these posts