SmartAccounts uuendused mais 2017

on 14.05.2017

Kätte on jõudnud märkamatult juba maikuu ning ka meie arendustiim on vahepeal usinalt tööd teinud.

Maikuu uuendusega toome Teieni neli suuremat tööd:

 • Finantsaruannete koostamine võrdlevate perioodidega;
 • Kreeditarve mugavam tasaarveldamine;
 • Objekti näitamine SmartAccountsi vaikimisi arvemallil;
 • VD deklaratsiooni XML fail.

…ning lisaks palju pisitäiendusi, mis muudavad igapäevase töö jälle palju mugavamaks.

Võrdlevad finantsaruanded

Selle töö raames täiendasime ning optimeerisime bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande koostamise loogikat.

Kui siiani oli võimalik finantsaruandeid koostada SmartAccountsis ainult ühe võrdleva perioodiga (näiteks kasumiaruanne eelmise aasta kohta ja käesoleva aasta kohta), siis selle uuenduse raames lisasime võrdlevate aruannete koostamise funktsionaalsuse.

Uus funktsionaalsus annab mugava võimaluse võrrelda näiteks ettevõtte kulusid-tulusid just soovitud perioodide lõikes ning seeläbi siis teha paremaid järeldusi ettevõtte käekäigu kohta või vaadata, millised perioodid aastas on just need kõige kasumlikumad.

Lisasime aruannete koostamise ekraanile valikud:

 • Lihtne
 • Võrdlev: kuud
 • Võrdlev: majandusaastad
 • Võrdlev: päevad
 • Võrdlev: kvartalid
 • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga

Aruande koostamise ekraanil on ka mugavad kiirvõrdluse valikud:

 • Eelneva aasta lõpuga
 • Eelneva aasta sama ajaga
 • Eelmine ja üle-eelmine aasta

Selleks, et koostada aruanne tavapärasel kujul, tuleb valida tüübiks „Lihtne“ ning määrata soovitud kuupäev või periood.

SmartAccounts võrdlev bilanss

Kui Te soovite aga võrdlevaid aruandeid, siis valige soovitud tüüp ning koostage aruanne.

SmartAccounts võrdleva perioodi bilanss

 • Kui on määratud „Võrdlev: kuud“, siis võrreldakse tänasest tagasi eelnevaid kuid.
 • Kui on määratud „Võrdlev: majandusaastad“, võrreldakse vastavalt määratud majandusaastate arvule tänasest tagasi viimaseid majandusaastaid.
 • Jne

Vaikimisi võrreldakse täisperioode (täiskuud, majandusaastad). Kui on aga aktiivne valik „Määran alamperioodi“, siis on võimalik seadistada alamperiood käsitsi ning võrrelda justnimelt soovitud perioode.

Näide:

Näiteks selleks, et võrrelda ainult ettevõte viimase 3 aasta jaanuarikuu kasumiaruannet, tuleb teha alljärgnevad seadistused:

SmartAccounts võrdlev kasumiaruanneSelliselt kuvatakse tulemustes 2017, 2016 ja 2015 perioodi 01.01-31.01. kasumiaruanne.

Kreeditarve mugavam tasaarveldamine

Tegime ka müügiarvete ja kreeditarvete tasaarveldamise lihtsamaks. Ehk, kui koostate müügiarvele kreeditarve, on tasaarveldamine nüüdsest võimalik teostada automaatselt. Kreeditarve salvestamisel küsitakse Teilt kinnitust, kas soovite kreeditarve ja algse arve tasaarveldada, vaides “Jah”, luuakse automaatselt tasaarveldamise pangamakse. Ei mingit käsitsi tasaarveldamist!

Tähele tuleb panna seda, et kreeditarve kuupäev ja kande kuupäev ei saa olla varasem müügiarve enese kuupäevast ja kande kuupäevast. Selleks, et tasaarveldada automaatselt valuutaarveid, on vajalik luua süsteemi ka konkreetse valuutaga seotud tasaarvelduskonto.

SmartAccounts müügiarve ja kreeditarve automaatne tasaarveldamine

Objekt SmartAccountsi vaikimisi arvemallile

Kui siiani olid objektid SmartAccounts´is rohkem sisekasutuseks, siis nüüdsest on võimalik näidata müügiarvele lisatud objekti ka SmartAccounts´i vaikimisi arve PDF-l.

Selleks, et lubada objekti kuvamine arve PDF-l, tuleb avada Seaded – Dokumendimallid menüüpunkt ning linnutada valik „Kuva müügiarvel objekt: Jah“.

Müügiarve PDF-l kuvatakse seejärel objekt arveridade kohal:

SmartAccounts kuva objekt müügiarve väljatrükil

VD deklaratsiooni XML fail

Kui siiani tuli VD deklaratsioon täitsa eMaksuametis käsitsi, siis nüüdsest saab ka VD deklaratsiooni eMaksuametisse XML failist importida.

Deklaratsiooni koostamisel iseenesest midagi teismoodi ei ole, VD deklaratsiooni kohal kuvatakse nüüd lisaks ka XML faili salvestamise valikut. Enam ei mingit tüütut käsitööd!

SmartAccounts VD deklaratsiooni xml fail

Lisaks:

 • Muutsime lukustamise kuupäeva paindlikumaks (Seaded – Parameetrid – Lukustamise kuupäev). Kui siiani läksid lukustamise kuupäeva seadistamise järel lukku ka tellimused ja pakkumised, siis nüüdsest see enam nii ei ole. Isegi on kui on määratud lukustamise kuupäev, siis tellimusi ja pakkumisi on sellest hoolimata võimalik muuta.
 • Tegime arvereal hinna lahtri pisut suuremaks, et optimeerida arverea ruumikasutust
 • Et vähendada tüütut käsitööd, hakkame nüüdsest lisama süsteemi järgnevaid majandusaastaid automaatselt.
 • Uue ettevõtte lisamisel lisatakse süsteemi soovi korral ka nimekiri vaikimisi artiklitega.
 • Täiendasime SmartAccountsis koostatud dokumendi nime salvestamisel. Siiani koostasime dokumendi nime kujul “Ettevõtte_nimi_Dokumendi number”, kuid nüüdsest koostame dokumendi nime kujul “Koostaja_OU_Saaja_OU_Dokumendi_nr”.

Juhul, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, kontakteeruge kindlasti meie klienditoega info@smartaccounts.eu või telefonil 660 33 03.

Share this post:
SmartAccountsSmartAccounts uuendused mais 2017