lõpparve smartaccountsis

Lõpparve koostamine SmartAccountsis

on 06.03.2019


Lõpparve – millega on tegu?

Mõistest ‘lõpparve’ räägime me reeglina siis, kui töötajaga lõpetatakse tööleping ning tuleb välja arvutada, millise summa peab tööandja töötajale lõppkokkuvõttes välja maksma.

Kindlasti kuulub lepingu lõppedes väljamaksmisele väljateenitud töötasu. Lisaks sellele tuleb aga üle vaadata ka see, kas töötajal on ehk selliseid puhkusepäevai, mis ei ole veel aegunud ning mida tal oleks õigus kasutada.

Teatavasti aeguvad puhkused üks aasta peale selle kalendriaasta lõppemist, millal puhkus välja teeniti, ehk 2018. aastal teenitud puhkus aegub 01.01.2020).


Kasutamata puhkusepäevad

Kui on selgunud, et töötaja kontol on veel puhkusepäevi, mida tal oleks õigus kasutada, on vajalik maksta töötajale välja hüvitis ka nende päevade eest (seda nimetatakse puhkusekompensatsiooniks või hüvitiseks kasutamata puhkusepäevade eest).

Kasutamata puhkusetasu hüvitis arvutatakse välja töötaja viimase 6 kuu keskmise tasu alusel ning kui puhkusepäevi on teenitud komakohtadega, siis võetakse tasu arvutamisel need komakohad samuti arvesse.

Tasub tähele panna ka seda, et kasutamata puhkusepäevi on õigus rahas hüvitada ainult töölepingu lõppemisel.

Kokkuvõttes võib töölepingu lõpetamise hetkeks olla väljateenitud tasusid erinevat liiki, kuid kõige tüüpilisemalt tuleb tööandjal välja maksta töötaja töötasu ning hüvitis nende puhkusepäevade eest, mida tal oleks veel õigus kasutada.


Lõpparve kajastamine SmartAccountsis

Millest alustada?

Kui töötajaga on töösuhe lõppenud, siis on kõigepealt vajalik SmartAccountsis lõpetada töötajakaardil töötaja tööleping.

Selleks:

  • ava töötajakaart (‘Palk’ – ‘Töötajad’)
  • märgi ‘Aktiivne kuni’ kuupäev
  • märgi töötaja töölepingu lõpukuupäev (jaotises ‘Töötasud’).


töötajakaart-töölepingu lõpetamine

  • ‘Aktiivne kuni’ kuupäev määrab ära selle, millisest kuupäevast alates töötajat enam palgalehele ei kanta.
  • Töötasude jaotises olev lõpukuupäev lõpetab ära töölepingu ning sellest kuupäevast alates töötaja enam puhkusepäevi ei teeni.Kasutamata puhkusepäevad

Edasi kontrollime üle, kas töötajale on kogunenud kasutamata puhkusepäevi, mille eest puhkusetasu hüvitist maksta. Selleks liigume edasi jaotisesse ‘Puhkus’.

Kasutamata puhkusepäevade kontrollimiseks sisesta kuupäev, mille seisuga soovid päevade saldot kontrollida ning vajuta ‘Näita arvutuskäiku’.

Järgmisena kuvatakse kasutamata puhkusepäevade rahaline väärtust (brutotasu), mis arvutatakse 6 kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.


Lõpparve väljamakse

Lõpparve väljamakse loomiseks lisa töötajale palgaleht (‘Palk’ – ‘Töötasud’ – ‘Lisa uus’ – ‘Koosta palgaleht vaid ühele töötajale’).

Järgmisena lisa palgalehele lisaks automaatselt arvutatud töötasule käsitsi ka puhkusetasu kompensatsiooni summa. Selleks sisesta uus rida ning vali olemasolevatest tasuliikidest sobivaim (näiteks ‘Tööleping’). Väljamakse kirjelduse reale võid kirjutada ka soovikohase selgituse.Puhkusepäevade korrigeerimine

Lõpetuseks võiksime töötajakaardil kasutamata puhkusepäevade saldo ka ära korrigeeerida. Selleks tuleb uuesti avada töötajakaart ning liikuda uuesti ‘Puhkused’ jaotisesse.

Edasi vajuta puhkusepäevade korrigeerimise juures ‘Näida ridu’.

Sisesta negatiivse arvuga päevade kogus, kuupäev ja kirjeldus ning vajuta ‘Salvesta’.

Lisainfoks veel nii palju, et SmartAccounts arvestab puhkusepäevi kalendripäeva täpsusega. See tähendab, et kui aastas on 365 kalendripäeva ning töötaja puhkusepäevade arv on 28, annab iga töötatud kalendripäev töötaja puhkusepäevade saldosse juurde: 28 / 365 = 0,0767 päeva.

SmartAccountsi palgaarvestusega seotud juhendid leiad kõik siit.


Sul tekkis küsimusi?

Küsimuste korral helista meile 660 33 03 või kirjuta info@smartaccounts.eu. Aitame sind rõõmuga 🙂

SmartAccountsLõpparve koostamine SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts