sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitatud puhkusetasu

Sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitatavad puhkusetasud

on 19.03.2019

Kevad on kohe-kohe käes ning puhkuste planeerimine käib täie hooga.

Igapäevaselt oleme harjunud tegelema rohkem korraliste põhipuhkustega, kuid kas teadsid, et tegelikkuses on olemas ka selliseid puhkuseliike, mille eest väljamakstud tasu hüvitab tööandjale Sotsiaalkindlustusamet?

Vaatamegi lühidalt üle, millised need puhkuseliigid on ning peatume pisut pikemalt ka kolmel enamlevinud puhkuseliigil.


Milliseid puhkusetasusid hüvitatakse?

Sotsiaalkindlustusameti poolt kuuluvad hüvitamisele puhkusetasud alljärgnevate puhkuseliikide eest:

 • Isapuhkus (10 tööpäeva)
 • Lapsepuhkus (olenevalt laste arvust ja vanusest 3 või 6 tööpäeva)
 • Puudega lapse vanema puhkus (1 tööpäev kuus, aastas kokku 12 tööpäeva)
 • Osalise või puuduva töövõimega või alaealise puhkus (kokku 35 kalendripäeva, riik hüvitab neist 7 päeva)
 • Tasustatud hoolduspuhkus (kuni 5 tööpäeva aastas)

Meie praktikas on eelnimetatutest enim küsimusi tekitanud esimesed kolm ‘perepuhkust’ – isapuhkus, lapsepuhkus ning puudega lapse vanema puhkus – neist allpool juba pikemalt.Isapuhkus

Isapuhkust on töötajal (lapse isal) õigus kasutada kahe kuu jooksul enne lapse sünnitähtaega või siis kahe kuu jooksul peale lapse sündi.

Kui puhkust soovitakse kasutada enne lapse sündi, tuleb tööandjale esitatavas avalduses ära märkida:

 • lapse eeldatav sünnikuupäev
 • ema nimi ja isikukood

Kui puhkus realiseeritakse aga peale lapse sündi, tuleb kirja panna:

 • lapse nimi ja isikukood

Isapuhkuse pikkus on 10 tööpäeva.

Puhkusetasu

Isapuhkuse tasu arvutatakse välja töötaja viimase 6 kuu keskmine tööpäevatasu alusel. Keskmise tööpäevatasu arvutamisel liidetakse 6 kuu töötasud ning jagatakse need sama ajavahemiku kalendaarse tööpäevade arvuga.

Tuleb arvestada sellega, et isapuhkuse tasul on ka ülempiir. Selleks on kolmekordne Eesti keskmine brutopalk üle-eelmisel kvartalil. Keskmise brutopalga info on leitav Statistikaameti kodulehel


Lapsepuhkus

Lapsepuhkust on võimalik kasutada kõikidel lapsevanematel, kellel on alla 14-aastased lapsed. Oluline on tähele panna seda, et lapsepuhkuse õigus on mõlemal lapsevanemal, mis tähendab, et kui üks vanematest on juba maksimaalse lapsepuhkuse päevade arvu ära kasutanud, siis teine vanem seda enam teha ei saa.

Lapsepuhkuse pikkus on 3-6 tööpäeva.

Kui Sul on:

 • üks või kaks alla 14-aastast last – 3 tööpäeva
 • vähemalt kolm alla 14-aastast last – 6 tööpäeva
 • üks alla 3-aastane laps – 6 tööpäeva

Puhkusetasu

Lapsepuhkuse tasu makstakse kindla määra alusel (tasu arvutatakse töötasu alamäärast ning see muutub igal aastal).

2019. aastal on lapsepuhkuse päevatasu 25.61 eurot.


Puudega lapse vanema puhkus

Puudega lapse vanema puhkust on õigus kasutada mõlemal lapsevanemal kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.

Puudega lapse vanema puhkuse pikkuseks on 12 tööpäeva aastas, ehk 1 lisapuhkusepäev ühes kuus. Kokkuleppel võib kasutada korraga ka mitut puhkusepäeva (eelnevate kuude eest).

Puhkusetasu

Sarnaselt isapuhkusega arvutatakse ka puudega lapse vanema puhkuse tasu välja töötaja viimase 6 kuu keskmine tööpäevatasu alusel.


Kuidas esitada taotlus puhkusetasu hüvitamiseks?

Kui töötajale on puhkusetasu välja makstud, tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile ka vastav taotlus puhkusetasu hüvitamiseks.

Taotluse saad esitada eesti.ee keskkonna vahendusel (Töökeskkond ja personal -> Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks).

Teine võimalus on täita spetsiaalne taotlusvorm ‘Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks’ ning edastada see digitaalselt allkirjastatuna või e-posti teel Sotsiaalkindlustusametile.

NB! Taotlus tuleb esitada hiljemalt 3 kuu jooksul alates puhkuse kasutamise kuust.

Rohkem infot erinevate riigieelarvest hüvitatavate puhkuste kohta saad lugeda Maksu-ja tolliameti kodulehelt

Nüüd on väike meeldetuletus tehtud ning järgmisel korral selgitame juba praktilise näite põhjal, kuidas SmartAccounts’is kajastada selliseid puhkuseid ning nõuet sotsiaalkindlustusameti vastu.

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303
Share this post:
SmartAccountsSotsiaalkindlustusameti poolt hüvitatavad puhkusetasud