haigusleht ja hooldusleht

Haigusleht ja hooldusleht SmartAccountsis

on 23.04.2019

Haigus-ja hoolduslehtede sisestamisel põhireegel selline, et puudumise liiki ‘Haigusleht’ tuleb kasutada töötaja haigestumise korral ning puudumise liiki ‘Hooldusleht (tasustamata)’, kasutada juhul, kui tegu on hoolduslehega (tavapäraselt olukord, kus laps on haigestunud ning lapsevanem lapsega hoolduslehel).

Kuna meie käest küsitakse tihti, kuidas üht või teist neist puudumise liikidest kasutada, siis toomegi näidete varal välja mõlema puudumise liigi kasutusjuhud.


Haigusleht

Oletame, et töötaja on haigestunud. Ettevõte maksab töötajale haigushüvitist haigestumise 4.- 8. päevani töötaja keskmise töötasu alusel.


Haiguslehe sisestamine

Haiguslehe sisestamiseks tuleb SmartAccountsis avada menüüpunkt ‘Palk’ – ‘Puhkused/puudumised’ ning vajutada ‘Lisa uus’.

Avanenud puudumise sisestamise ekraanil:

  1. Tuleb kõigepealt valida töötaja.
  2. Puudumise liigiks valida ‘Haigusleht’. See puudumise liik sisaldab juba automaatset valemit, mille põhjal arvutatakse 4.- 8. haiguspäeva eest välja tööandja poolt makstav hüvitis, milleks on 70% töötaja keskmisest töötasust. Edasiste päevade eest hüvitist ei arvutata. Puudutud päevad lahutatakse tööpäevadest.
  3. Sisestada haiguslehe periood. Võid sisestada kas alguskuupäeva ning kestuse päevades – selle põhjal arvutatakse automaatselt lõppkuupäev või alguskuupäeva ja lõppkuupäeva.
haiguslehe sisestamine

Seega, kui tegu on töövõimetuslehega, tuleb valida puudumise liigiks ‘Haigusleht’ ning sisestada kogu haigusleht ühes jaos. Tarkvara arvutab automaatselt tööandja poolt makstava töövõimetushüvitise 4.-8. haiguspäeva eest.

Edasi tuleb määrata ära see, kas haigushüvitis makstakse kohe välja või siis koos järgmise palgaga. Kui haigushüvitis makstakse välja kohe, siis tuleb märkida linnuke valiku ‘Enne puhkust/puudumist ette’. Kui aga väljamakse toimub koos palgaga, siis tuleb märkida linnuke valiku ‘Järgmisel palgapäeval’ ette.

Soovi korral saab valida väljamakseks ka mõne teise sobiva kuupäeva või siis liigitada haigushüvitise kulu teise kuusse.

Kui andmed on sisestatud, vajuta ‘Salvesta’. Kui valisid, et haigushüvitis makstakse kohe välja, siis vajuta ‘Loo väljamakse’.

Väljamakse ekraanil näed ka haigushüvitise arvutuskäiku, kui vajutad väljamakse juures info ikoonile.

Haiguslehe jätkuleht

Kui esmasele haiguslehele järgneb jätkuleht, siis see tuleb sisestada kasutades ‘Hooldusleht (tasustamata)’ liiki.


Hooldusleht

Hoolduslehele jääb töötaja reeglina siis, kui põetab alla 12-aastast last. Hoolduslehe puhul tööandja töötajale hüvitist ei maksa ning alates esimesest päevast maksab hüvitist Haigekassa. Haigekassa poolt makstava hooldushüvitise suuruseks on 80% töötaja päevatulust.  

Oletame, et töötaja laps haigestus ning hoolduslehe perioodiks on määratud 16.03-22.03.


Hoolduslehe sisestamine

Hoolduslehe sisestamiseks tuleb avada menüüpunkt ‘Palk’ – ‘Puhkused/puudumised’ ning vajutada ‘Lisa uus’

Avanenud puudumise sisestamise ekraanil:

  1. Tuleb kõigepealt valida töötaja.
  2. Puudumise liigiks valida ‘Hooldusleht (tasustamata)’. See on selline puudumise liik, mille puhul töötajale hüvitist ei arvestata ning puudutud päevad lahutatakse kuu tööpäevade arvust.
  3. Sisestada hoolduslehe periood. Võid sisestada kas alguskuupäeva ning kestuse päevades – selle põhjal arvutatakse automaatselt lõppkuupäev või alguskuupäeva ja lõppkuupäeva.
  4. Kuna ‘Hooldusleht (tasustamata)’ puhul ei tehta töötajale väljamakset, siis ei ole võimalik puudumisest luua väljamakset.
hoolduslehe sisestamine

Seega, kui tegu on hoolduslehega, tuleb valida puudumise liigiks ‘Hooldusleht (tasustamata)’.

Nagu näed, on haiguslehtede ja hoolduslehtede sisestamine ja nendega opereerimine SmartAccountsis väga lihtne. Kui Sul tekkis küsimusi või soovid nõu, siis kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

Tutvu ka SmartAccountsi puhkuste/puudumiste juhendiga.

SmartAccountsHaigusleht ja hooldusleht SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts