Erisoodustused SmartAccountsis

on 17.05.2019

Erisoodustused on kindlasti üks teemasid, mis tekitab ettevõtjatele suurt peavalu. Küsimused, millise summa pealt täpselt erisoodustust arvutada, millised maksud erisoodustusega kaasnevad ning millistel kontodel seda kõike raamatupidamises kajastada – kerkivad ilmselt üles pea igapäevaselt ja eriti enne maksudeklaratsiooni tähtaega. Alljärgnevalt toome sellesse teemasse pisut selgust. Vaatame, mida üldse erisoodustuseks peetakse ning juhendame, kuidas SmartAccountsis erisoodustuste puhul toimida.


Mida loetakse erisoodustuseks?

Erisoodustuseks on sisuliselt igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav hüve, mis töötajale tehakse.

Kui tekib küsimus, kas tegu on erisoodustustega, tuleb alati vaadata seda, kas antud situatsioonis on töötaja saanud rahaliselt hinnatava hüve või mitte.

Maksuameti leheküljel kirjeldatud lihtne näide võtab selle teema ka kenasti kokku:

Töötajale kingitakse sünnipäevaks lilled. Kas tegu on erisoodustusega?

Antud olukorras tuleb hinnata seda, kas tegu on töötaja jaoks rahaliselt hinnatava hüvega või mitte. Kui tegemist on rahaliselt hinnatava hüvega, on see erisoodustus. Kui aga rahaliselt hinnatavat hüve ei teki, ei ole ka erisoodustust.

Näiteks lõikelillede saamine ei ole töötaja jaoks üldjuhul rahaliselt hinnatav hüve. Samas võib aga nt suure potilille kinkimine olla töötaja jaoks rahaliselt hinnatav, kui töötaja kasutab potilille edaspidi nt oma kodus sisustuselemendina.


Allikas: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/korduma-kippuvad-kusimused


Seega on erisoodustustuseks kõik sellised töötajatele antud kaubad või tehtud teenused, mille kaudu töötajal tekib rahaline hüve.

Alljärgnevalt vaatamegi lihtsa näite varal seda, kuidas SmartAccountsis erisoodustustega toimetada.

Näitena kasutame eelpool kirjeldatud juhtumit. Töötajal oli sünnipäev ning tööandja kinkis töötajale 100 € maksva ilupõõsa. Kulu tehti detsembrikuus ning tegu on erisoodustustega.


Erisoodustused SmartAccountsis

Alustame sellest, et sisestame kontoplaani vajalikud uued kontod ning uue artikli erisoodustuse kajastamiseks. Seejärel saame juba ostutarve süsteemi lisada.


Kontoplaani uue konto sisestamine

Kõigepealt loome kontoplaani uue konto, mille nimetame vastavalt ‘Erisoodustused’ või ‘Töötajatele tehtud erisoodustused’. Selle kontoga seome hiljem artikli, mida ostuarvel kasutame.

Uue konto loomiseks tuleb avada menüüpunkt ‘Seaded’ – ‘Kontoplaan’ – ‘Lisa uus’ ning sisestada uue konto parameetrid. Kasumiaruande skeemi 1 jaoks loodava konto seadistused võiks olla alljärgnevad:

Erisoodustuse konto kontoplaanis
Erisoodustuse konto kontoplaanis


Kuna erisoodustusega seotud kuludelt tuleb arvestada tulumaks ning sotsiaalmaks, lisame järgnevalt kontoplaani ka vastavad kulukontod


Erisoodustuse tulumaksu kulukonto

Erisoodustused - tulumaksu kulukonto
Erisoodustuse tulumaksu kulukonto seadistused


Erisoodustuse sotsiaalmaksu kulukonto

Erisoodustused - sotsiaalmaksu kulukonto
Erisoodustuse sotsiaalmaksu kulukonto seadistused


Erisoodustuse artikli loomine

Järgmisena tuleb sisestada artikkel erisoodustuse kajastamiseks.

Uue artikli saab luua ostuarve sisestamisel või siis menüüpunktis ‘Ost/müük’ – ‘Artiklid’ – ‘Lisa uus’.

Erisoodustuste artiklikaart
Erisoodustuse artikli seadustused


Artiklikaardil on käibemaksumääraks valitud 0%, seda põhjusel, et erisoodustustega seotud kuludelt ei tohi sisendkäibemaksu tagasi küsida.


Erisoodustuse ostuarve sisestamine

Kui kontod ja artikkel on loodud, saame kajastada ostuarve. Uue ostuarve sisestamiseks tuleb liikuda menüüpunkti ‘Ost/müük’ – ‘Ostuarved’ – ‘Lisa uus’.

Täida ära ostuarve üldised andmed ning vali arvereale artikliks äsja loodud erisoodustuse artikkel.

erisoodustused - ostuarve


Seadistused võetakse arvereale kaasa artiklikaardilt, seega käibemaksumäära ning kontot pole tarvis muuta.

Kuna erisoodustusega seotud kuludelt ei tohi sisendkäibemaksu tagasi küsida, siis tuleb arvereale sisestada koos käibemaksuga summa ehk 100 €. Kui kõik andmed on korrektsed, salvesta arve.


Erisoodustuse maksud

Järgmise tegevusena arvutame maksud erisoodustuselt.

Kõigepealt arvutame erisoodustuse tulumaksu ning seejärel sotsiaalmaksu.

Algandmetes oli meile öeldud, et kingituseks saadud ilupõõsas maksis 100 €, järelikult on erisoodustuse hinnaks 100 €.

Tulumaksu arvutus:

Erisoodustuse tulumaksu arvutamiseks tuleb erisoodustuse hind (kulu) korrutada läbi 20/80-ga:

100 x 20/80= 25 €


Sotsiaalmaksu arvutus:

Edasi arvutame välja sotsiaalmaksu erisoodustuselt. Selleks liidame erisoodustuste hinnale juurde tulumaksu ning korrutame 0,33-ga. Seega:

(100+25) x 0,33= 41,25

Seega on erisoodustusega seotud maksukohustus:

  • Tulumaks: 25 €
  • Sotsiaalmaks: 41,25 €
  • Kokku: 66,25 €


Maksukohustuste kajastamine SmartAccountsis

Kui kõik maksud on välja arvutatud, kajastame tekkepõhiselt kulu ning võlgnevuse.

Maksukohustuste kulu ja võlgnevuse sisestame pearaamatu kandega (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Lisa uus’).


Pearaamatu kanne on alljärgnev:

erisoodustused - maksude pearaamatu kanne
Selle kandega on maksud kenasti raamatupidamises kajastatud.


Maksude tasumine

Erisoodustuse maksud deklareeritakse kulu tegemisele järgneva kuu 10. kuupäevaks TSD lisal 4. Ehk kui erisoodustuse kulu tehti detsembris, siis deklareeritakse sellelt maksud 10.jaanuaril esitataval TSD-l (detsembrikuu väljamaksete kohta).


Maksuametile tasumise kajastamine

Maksuametile maksude tasumist on kõige mugavam kajastada pangamakse kaudu. Oletame, et tasumisele kuuluvad lisaks ka töötaja tööjõumaksud. Kõigepealt märgime linnukesed ridadele, mis on automaatselt arvutatud ning tulenevad palga väljamaksest.

Seejärel tuleb ära täita lisaread. Lisaridadel kajastame erisoodustuse maksude tasumise.

erisoodustused maksude tasumine pangamaksega
Maksude tasumine 10. kuupäeval

Kui kõik andmed on sisestatud, salvesta pangamakse. Selle maksega on nii tööjõukulud kui ka erisoodustusega seotud maksud edukalt tasutud.

 

Vaata lisaks:

 

Küsimuste korral

Loodame, et käesolev juhend on Sulle tulevikus heaks abimaterjaliks. Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

SmartAccountsErisoodustused SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts