majandusaaata aruande abi

Uus aruanne – majandusaasta aruande abi

on 10.06.2019

Majandusaasta aruannete esitamise tippaeg on käes ning selles valguses on meil suurepäraseid uudiseid – nimelt on SmartAccountsil valminud täiesti uus aruanne “Majandusaasta aruande abi”. Nagu nimigi juba viitab on see aruanne abistavaks tööriistaks majandusaasta aruande peamiste lisade täitmisel.

Majandusaasta aruande abitabel koostatakse suuresti finantsaruannete (bilanss ning kasumiaruanne) põhjal, kuid sinna juurde kombineerime andmeid ka muudest allikatest (näiteks töötajakaartidelt). Aruanne eeldab, et kasutusel on SmartAccountsi vaikimisi kontoplaan, milles ei ole suuremaid muudatusi tehtud, kuid ka siis võib sõltuvalt ettevõtte iseärasustest olla vajadus saadud andmeid veel edasi töödelda, et aruanne kirjeldaks ettevõtte majandusolukorda täpselt.

Kui aruandest leitavad numbrid ei ole piisavad Sinu ettevõttega seotud lisade täitmiseks, siis palume täiendavate andmete kogumiseks kasutada finantsaruandeid (bilanss, kasumiaruanne) ning lisaaruandeid menüüpunktis ‘Aruanded’ – ‘Muud aruanded’.

Sarnaselt teistele lisaaruannetele on ka ‘Majandusaasta aruande abi’ leitav menüüpunktis ‘Aruanded’ – ‘Muud aruanded’.

Majandusaasta aruande abi aruande koostamine


Majandusaasta aruande abitabel sisaldab alljärgnevat infot:

 • Raha
 • Nõuded ja ettemaksed
 • Nõuded ostjate vastu
 • Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
 • Materiaalsed/immateriaalsed põhivarad
 • Tööjõukulud
 • Võlad ja ettemaksed
 • Seotud osapooled
 • Müügitulu


majandusaasta aruande kirjed


Raha jaotises toome välja kontode saldod, mis kuuluvad bilansikirje ‘Raha’ koosseisu. Eraldi grupeeritakse pangakontode saldod ning kassa saldod.

Nõuete ja ettemaksete all toome välja nii lühiajalised kui pikaajalised nõuded ning tarnijatele tehtud ettemaksed.

Nõuded ostjate vastu jaotises kuvatakse ostjatega tasumata arvetega seotud kontode ning ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud kontode saldod.

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad kirje all oleme välja toonud eraldi ‘Deklareeritud’, ‘Deklareerimata’ ning ‘Kokku’ veerud. ‘Deklareeritud’ veerus on maksuvõlad, mis on aruande lõpu kuupäeva seisuga juba Maksuametile deklareeritud. ‘Deklareerimata’ veerus on aga sellised maksuvõlad, mis tulenevalt töötasude arvestusest on bilansis juba kajastatud, kuid Maksuametile veel deklareeritud pole.

See tabel on väga hea võrdluskoht ka siis, kui soovite ka enda raamatupidamise maksuarvestust lihtsalt võrrelda Maksu- ja Tolliameti maksusaldoga.

maksuameti saldode kontrollimine


Materiaalsed/immateriaalsed põhivarad abitabel näitab põhivara kirjete lõikes põhivara soetuste summat, perioodi amortisatsioonikulu, akumuleeritud kulumit, jääkmaksumust ning mahakandmisi. Lisaks kuvab tabel välja võimalikud ebakõlad näiteks sellistel juhtudel, kui põhivara on bilanssi arvele võetud, kuid pole lisatud põhivarade nimekirja või vastupidi.

Tööjõukulude jaotis näitab välja perioodi tööjõukulud ning lisaks oskab arvutada välja ka töötajate arvu taandatuna täistööajale. Kui Teie ettevõttes töötab vähe inimesi ning voolavus on väike on selle numbri tuletamine lihtne, kuid tegeledes suurema voolavusega tingimustes (näiteks kasutate hooajatööliste abi) võib selle käsitsi arvutamine olla vägagi tülikas.

Võlgade ja ettemaksete jaotis koondab endas lühiajalised kohustused ning klientide käest saadud ettemaksed.

Seotud osapoolte abitabel arvutab kenasti välja aasta jooksul juhatuse liikmetele arvestatud tasud.

Müügitulu jaotises on 2 tabelit:

 • müügitulu riikide lõikes;
 • müügitulu kontode lõikes.

Müügitulu riikide lõikes baseerub enamjaolt müügiarvetel ning nendega seotud kliendikaartidel. Müügitulu koondsummat võrdleme ka kasumiaruande vastava rea summaga ning juhul, kui nende numbrite vahel tuvastatakse erinevus, annab tarkvara ka sellest märku. Erinevus ei pruugi siiski tähendada seda, et midagi oleks valesti. Näiteks võib teavitus tulla selliselt juhul, kui aasta lõpus on tulukontodel tehtud korrigeerimisi pearaamatu kandega. Sellisel juhul võib teavitust lihtsalt ignoreerida 🙂

Müügitulu kontode lõikes baasil saab täita ära majandusaasta aruande lisa müügitulu tegevusalade lõikes. Seda siis juhul, kui erinevate tegevusalade artiklid on ka olnud seotud erinevate tulukontodega.

Loodame, et uus aruanne on Sulle heaks abimeheks ja tööriistaks aruande koostamisel.

Kui Sul on küsimusi või muresid, siis kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

SmartAccountsUus aruanne – majandusaasta aruande abi

Related Posts

Take a look at these posts