Koondamishüvitis SmartAccountsis

on 16.04.2020

Vastavalt Töölepingu seadusele tuleb töötajale koondamise korral lisaks sissenõutavaks muutunud tasudele maksta ka koondamishüvitist (TLS § 100 (1) ). Koondamishüvitist makstakse töötajale tema ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Kui senini oli vajalik SmartAccountsis koondamishüvitise summa käsitsi välja arvutada, siis nüüdsest arvutatakse koondamishüvitised täiesti automaatselt. 

 

Kuidas koondamishüvitist arvutatakse?

Koondamishüvitis arvutatakse töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. 

  1. Esmalt arvutatakse töötaja keskmine tööpäevatasu. Selleks jagatakse eelneva 6 kuu sissenõutavaks muutunud töötasud sama perioodi töötatud tööpäevade arvuga.
  2. Seejärel arvutatakse ühe kuu keskmine kalendaarne tööpäevade arv. Selleks jagatakse eelneva 6 kuu kalendaarsed tööpäevad 6ga.
  3. Koondamishüvitise arvutamiseks korrutatakse töötaja tööpäevatasu ühe kuu keskmise kalendaarse tööpäevade arvuga.

 

Koondamishüvitis töötajale, kellele pole veel töötasu makstud

Kui koondamishüvitis tuleb maksta töötajale, kes on tulnud tööle näiteks samal kuul, kui koondamise aset leiab, siis arvutatakse koondamishüvitis töötajaga kokkulepitud töötasu alusel. Arvutuse aluseks võetakse töötajakaardil sellised ‘Tööleping’ tasuliigiga märgitud töötasud, millele on määratud ka lõppkuupäev. Juhul, kui samal töötajal on töötajakaardil ka lisatasud, siis võetakse lisatasud arvesse ainult juhul, kui ka neile on määratud lõppkuupäevaks töölepingu lõpuga sama kuupäev.

 

Koondamishüvitis töötajale, kes on töötanud alla 6 kuu

Juhul, kui koondamine leiab aset olukorras, kus töötaja on tööandja juures töötanud alla 6 kuu, siis arvutatakse keskmine tasu nende kuude alusel, mil töötaja on töötanud. 

 

Kuidas koondamise korral SmartAccountsis toimida?

Kui on selgunud, et töötaja koondatakse, tuleb märkida töötajakaardile töölepingu lõppkuupäev. Kui tööleping lõpetatud ei ole, ei arvutata ka koondamishüvitist. 

 

Järgmise sammuna tuleb koostada töötajale palgaleht ning koondamishüvitise kajastamiseks valida palgalehele ‘Koondamishüvitis’ tasuliik. Koondamishüvitis arvutatakse välja automaatselt. Kuna meie näites on töötaja viimaseks tööpäevaks 25.12, tuleb genereerida detsembrikuu palgaleht.

koondamishüvitise palgaleht

 

Näide arvutuskäigu kohta

Oletame, et töötaja lepingu lõpetamise kuupäev on 02.04 (viimane tööpäev 01.04) ning arvutamise vajaduse tekke kuuks seega aprill. Kuna koondamise korral muutuvad kõik tasud sissenõutavaks viimasel tööpäeval, on keskmise tasu arvutamise aluskuudeks periood oktoober-märts.

1. märts – tasu 1000, töötaja tööpäevad 19, kalendaarsed tööpäevad 19
2. veebruar – tasu 1000, töötaja tööpäevad 22, kalendaarsed tööpäevad 22
3. jaanuar – tasu 1000, lisatasu 500, töötaja tööpäevad 19, kalendaarsed tööpäevad 19
4. detsember – tasu 1000, töötaja tööpäevad 21, kalendaarsed tööpäevad 21
5. november – tasu 800, töötaja tööpäevad 17, kalendaarsed tööpäevad 23
6. oktoober – tasu 900, töötaja tööpäevad 21, kalendaarsed tööpäevad 21

Kokku on eelneva 6 kuu väljamaksed 6200 eurot, töötaja töötatud tööpäevi 119/ kalendaarseid tööpäevi 125

Keskmine tööpäevade arv: 19+22+19+21+23+21=125/6=20.83

Keskmine tööpäevatasu: 6200/119= 52.10 eurot

Ühe kuu keskmine töötasu: 52.1 x 20.83= 1085.43 (eurot)

Tutvu ka meie lõpparve koostamise juhendiga.

Täiendavate küsimuste korral võta meiega kindlasti ühendust telefonil 660 3303 või e-postitsi info@smartaccounts.eu

SmartAccountsKoondamishüvitis SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts