Muudatused seoses isapuhkustega alates 01.07.2020

on 29.07.2020

Alates 01.07.2020 hakkas seoses isapuhkustega kehtima uus kord. See tähendab, et senise 10 päeva asemel on alates 01.07.2020 isadel õigus pikemale ehk 30 kalendripäeva pikkusele isapuhkusele. 

Uus hüvitiste kord kehtib ainult isadele, kelle laps on sündinud 01.07.2020 või hiljem ning eeldusel, et pole juba kasutatud siiani kehtinud ehk nn vana süsteemi alusel isapuhkust (10 tööpäeva).

 

Olulised punktid, mida tähele panna:

  • Uue süsteemi järgi arvestatud hüvitised makstakse välja otse töötajale (varem arvutas tööandja isapuhkuse tasu välja, tegi töötajale kande ning hiljem hüvitati see tööandjale);
  • Uut süsteemi saab kasutada alates 01.07.2020 sündinud lastega. Tähele tuleb panna ka seda, et kui enne 01.07.2020 on kasutatud vana süsteemi järgi isapuhkust, kuid laps sünnib peale 01.07, siis täiendavalt uue süsteemi isapuhkuse päevi kasutada ei saa.
  • Uuest isapuhkusest tuleneva lepingu ajutise peatamise kanded teeb töötamise registrisse Sotsiaalkindlustusamet.
  • Tööandjat teavitatakse isapuhkuse avaldusest e-posti teel.

 

Rohkem infot uue korra kohta:

 

Tegevused SmartAccountsis:

Kuna tööandja isapuhkuse tasu uue korra järgi enam välja ei arvuta, siis tuleb isapuhkus sisestada kasutades puudumise liiki ‘Muu tasustamata’.

Selle puudumise liigi puhul eraldi tasu ei arvestata ning puudutud päevad arvestatakse töötasust maha, samas teenib töötaja selle perioodi eest ka puhkusepäevi.

 

Kui Sul tekkis küsimusi või ettepanekuid, siis kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista telefonil 660 3303.

SmartAccountsMuudatused seoses isapuhkustega alates 01.07.2020

Related Posts

Take a look at these posts