Spordikulude hüvitamine SmartAccountsis

on 17.11.2020

Juba alates 1. jaanuarist 2018 tehti seaduses oluline muudatus, millega vabastati spordikulude hüvitamine erisoodustusmaksust. Täpsemalt tähendab maksusoodustus seda, et ühes kvartalis on võimalik igale töötajale hüvitada maksuvabalt kuni 100 € ulatuses tervise- või spordikulusid.

Maksuvabad tervise edendamise kulud on:

 • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu
 • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused
 • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused
 • kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele
 • ravikindlustuslepingu kindlustusmakse

Allikas: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/maksusoodustus-tervise-ja-spordikuludele-alates-1

Seega ei tähenda spordikulude hüvitamine ainult spordisaali kulusid, vaid võimalusi on palju rohkem. Nii näiteks kuuluvad maksuvabade kulude alla otseselt sportimisega seotud kulude kõrval ka avalike spordiürituste osavõtutasu, kutsetunnistust omava või tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud taastusarsti, füsioterapeudi jms külastus ning ka vabatahtlik ravikindlustus (sh nn tööandja ravikindlustus).

Oluline on tähele panna, et:

 • spordikulude hüvitamine peab olema võimaldatud kõikidele töötajatele
 • maksuvabalt saab hüvitada kuni 100 € kvartalis iga töötaja kohta
 • maksuvabastust ei ole võimalik üle kanda järgmisesse perioodi või summeerida aasta lõikes
 • hüvitamisele kuuluva 100 € võib ära kasutada nii ühe päeva, kuu või kvartaliga.
 • summa on koos käibemaksuga summa ning kuludelt ei saa sisendkäibemaksu tagasi küsida

 

Spordikulude hüvitamine SmartAccountsis

Alljärgnevalt kirjeldame, kuidas toimida SmartAccountsis juhul, kui toimub maksuvabade spordikulude hüvitamine (ehk et kulud ühe töötaja kohta kvartalis ei ole ületanud 100 € piiri). Tuletame meelde, et kui toimub üle piirmäära summas kulude hüvitamine, siis piirmäära ületav summa tuleb deklareerida erisoodustusena.

Esimeses näites on tegu sellise olukorraga, kus spordikulude arve on esitatud ettevõtte nimele ning arve tasub samuti ettevõte.

 

Arve ettevõttele

Spordikulude kajastamisel ostuarvega tuleb sisestada tavaline ostuarve ning kasutada arvel uut artiklit nimetusega ‘Spordikulud’ või ‘Maksuvabad spordikulud’. Tähele tuleb panna seda, et tehtud spordikuludelt ei saa ettevõte sisendkäibemaksu tagasi küsida.

 

Spordikulude artikkel

 1. Spordikulude kajastamiseks mõeldud artikli saab sisestada menüüpunktis ‘Ost/müük’ – ‘Artiklid’. 
 2. Artikli ostukontoks peaks olema määratud näiteks konto ‘Muud tegevuskulud’ või siis mõni muu sobiv konto (vt. peatükk ‘Spordikulude konto’).
 3. Käibemaksumääraks tuleks artiklikaardil määrata ‘0%’ või siis ‘Km-vaba’.

Artikli seadistus näeks välja alljärgnev:

spordikulude artikkel

 

Spordikulude konto

Kui konto ‘Muud tegevuskulud’ tundub liiga üldine, siis on võimalik spordikulude kajastamiseks kontoplaani luua täiesti uus konto. Seda saab teha ‘Seaded’ – ‘Kontoplaan’ – ‘Lisa uus’ vahendusel:

Konto seadistus võiks olla alljärgnev:

 • Kood: 40690
 • Kirjeldus: Spordikulud
 • Konto tüüp: Kulu
 • Kasumiaruande rida: K1500 – Muud tegevuskulud
 • Rahavoogude aruande rida: R2200 – Kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha

spordikulude hüvitamine konto

 

Objektid

Kuna maksusoodustuste kohta (kes, kui palju on kasutanud) tuleb töötajapõhiselt pidada arvestust ning kord aastas 1.veebruariks ka deklareerida (INF 14), siis soovitame ostuarvetel kasutada objekti. Objekte saab lisada ‘Seaded’ – ‘Objektid’ menüüpunktis ning klass võiks olla näiteks ‘Spordikulu’ ning nimetus ‘Töötaja nimi’.

Objekt tuleks lisada nii ostuarve päisesse kui ka arvereale, selliselt tuleb arve kenasti kõikides aruannetes välja.

spordikulude ostuarve

Infot konkreetsete objektidega seotud kulude kohta on võimalik vaadata:

 • Aruanded – Muud aruaded: põhiaruannetes (kasumiaruanne, bilanss)
 • Ost/müük – Ostuarved: ostuarvete nimekirjas (sisestades objekti lahtrisse soovitud objekti)
 • Pearaamat- Pearaamat: pearaamatu väljavõttes

 

Arve töötajale

Järgmises näites on tegu olukorraga, kus töötajale esitatakse spordiklubi arve ning tööandja hüvitab töötajale kuluhüvitise ning originaaldokumendi alusel kulud.

 

Spordikulude hüvitamine töötajale

Kulude hüvitamiseks on sisuliselt kaks võimalust:

 1. Pearaamatu kanne
 2. Palgaleht

 

Pearaamatu kanne

Kui spordikulude hüvitamine toimub pearaamatu kandega, siis tuleb:

 1. avada menüüpunkt ‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’ – ‘Lisa uus’
 2. sisestada pearaamatu kanne:
  • Deebet: Muud tegevuskulud (või konto Spordikulud)
  • Kreedit: Pangakonto/kassa

Soovitame ka pearaamatu kannete kanderidadel kasutada töötajanimelist objekti, et hiljem oleks võimalik spordikulusid töötajapõhiselt vaadata.

spordikulude hüvitamine pearaamatu kandega

 

Palgaleht

Kui spordikulude hüvitamine toimub palgalehe kaudu, tuleb toimida alljärgnevalt:

 1. koostada perioodi palgaleht;
 2. sisestada palgalehele uus väljamakse rida ning valida reale väljamakseliigiks ‘Muu maksustamata tasu’. Selle tasuliigi korralt makse ei arvestata ning TSD-l seda rida ei deklareerita.
 3. muuta ära väljamakse real kulukonto kontoks ‘Muud tegevuskulud’ või ‘Spordikulud’.

spordikulude palgaleht

NB! Kui kulude hüvitamine toimub palgalehe kaudu, soovitame samuti palgalehele määrata töötajanimelise objekti. Palgalehele on võimalik lisada töötaja koha vaid üks objekt. Seega, kui palgalehel juba kasutatakse teisi objekte, siis spordikulusid eraldi objektiga eraldada pole võimalik.

Palgalehe juhendiga saad tutvuda siin.

 

Igakuine hüvitamine

Kui spordikulude hüvitamine toimub igakuiselt, siis võib tasuliigi ‘Muu maksustamata tasu’ salvestada töötajakaardile (‘Palk’ – ‘Töötajad’). Väljamakse real tuleks ära muuta ka kulukonto kontoks ‘Muud tegevuskulud’ või ‘Spordikulud’.

Kui tasuliik on töötajakaardile määratud, siis kantakse see igakuiselt ka palgalehele (kuniks väljamakse on aktiivne, ehk sellele pole määratud lõpukuupäeva).

spordikulude tasuliik töötajakaardileNB! Palgalehe salvestamisel võetakse üles kulu vastavalt kontole “Muud tegevuskulud” (või teisele väljamakse reale määratud kontole) ning kohustus kontole ‘Võlad töövõtjatele’.

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või 660 3303. 

Tutvun kõikide abimaterjalidega

Kasutaja saad registreerida siin ning 30 päeva proovid SmartAccounts raamatupidamistarkvara täiesti tasuta.

 

 

 

SmartAccountsSpordikulude hüvitamine SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts