vastuvõtukulud SmartAccountsis

Vastuvõtukulude kajastamine SmartAccountsis

on 08.09.2021

Ettevõtluses tuleb ikka ette ärilõunaid või teistlaadi üritusi, mida korraldatakse äripartneritele. Selliste kulutuste näol on tegu vastuvõtukuludega.

Alljärgnevalt vaatame lähemalt:

 • mida loetakse vastuvõtukuludeks
 • kuidas vastuvõtukulusid maksustatakse
 • kuidas vastuvõtukulusid SmartAccountsis kajastada

 

Mida loetakse vastuvõtukuludeks

Vastuvõtukulud ehk teisisõnu esinduskulud on TuMSi tähenduses külaliste või koostööpartnerite vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile või meelelahutusele.

See loetelu ei ole lõplik ning kõik sõltub lõppkokkuvõttes ürituse iseloomust. Täpsemalt saab vastuvõtukulude sisu ja näidetega tutvuda Maksu-ja Tolliameti kodulehel.

 

Kuidas vastuvõtukulusid maksustatakse

Vastuvõtukuludelt ei saa sisendkäibemaksu tagasi küsida, küll aga on teatud määras tehtud kulud maksuvabad.

Vastuvõtukuludeks on ette nähtud soodustus 2% kalendriaasta algusest kasvavalt maksumaksja poolt deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast, millele lisatakse 32 eurot iga kalendrikuu kohta. Seega 32€ + 2% palgafondist (töötajate brutopalgad kokku).

 

Vastuvõtukulude kajastamine SmartAccountsis

Vastuvõtukulude ostuarve

 1. Vastuvõtukulude ostuarve sisestatakse tavalise ostuarvena.
 2. Kuna vastuvõtukuludelt sisendkäibemaksu tagasi küsida ei tohi, tuleb arvereale sisestada koos käibemaksuga summa.
 3. Käibemaksumääraks tuleb valida kas ‘Km-vaba’ või ‘0%’.
 4. Arvereal kasutada kontot ‘Vastuvõtukulud’. Kui selline konto kontoplaanis puudub, on võimalik see ‘Seaded’ – ‘Kontoplaan’ menüüpunkti vahendusel juurde lisada.

vastuvõtukulude ostuarve

Vastuvõtukulude deklareerimine TSD-l

Vastuvõtukulud deklareeritakse TSD Lisal 5, real 5100. TSD Lisa 5 tuleb Maksu-ja Tolliametis täita käsitsi.

vastuvõtukulud

Infot selle kohta, milline summa vastuvõtukuluna deklareerida, saab vaadata aruandekuu kasumiaruandest või pearaamatust (konto ‘Vastuvõtukulud’). Seega, kui esitatakse augustikuu TSD-d, tuleb vaadata vastavalt perioodi 01.08-31.08 kasumiaruannet.

kasumiaruanne

Kui vastuvõtukulude summa jääb piirmäära sisse, siis maksukohustust ettevõttele ei teki. Kui aga vastuvõtukulude summa ületab piirmäära (32€ + 2% palgafondist, ehk töötajate brutopalgad kokku), tekib tulumaksukohustus (20/80).

NB! Vastuvõtukulude sisestamisel arvestatakse võimalik tulumaksukohustuse summa TSD peal automaatselt ning seda ise sisestama ei pea.

Tulumaksukohustuse kohta tuleb sellisel juhul teha SmartAccountsis pearaamatu kanne (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’):

 • Deebet: Erijuhtude tulumaksukulu
 • Kreedit: Erijuhtude tulumaksuvõlg

 

Kohustuste tasumine SmartAccountsis

Kui TSD esitamisel vastuvõtukuludega seoses täiendavat maksukohustust ei tekkinud, siis toimub TSD kohustuste ja kinnipidamiste tasumine tavapäraselt läbi pangamakse (linnutades kõik kohustused).

Juhul, kui tekkis vastuvõtukuludelt tulumaksukohustus, tuleb kohustuste tasumisel kasutada lisaks ka lisarida, kuhu on sisestatud:

 1. rea kirjeldus
 2. tulumaksukohustuse summa
 3. kontoks vastavalt tulumaksukulu või tulumaksuvõla konto (olenevalt sellest, kas eelnevalt kajastati tulumaksuvõlg pearaamatu kandega või mitte)

tulumaks vastuvõtukuludelt pangamakse

Vaata lisaks:

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu

SmartAccountsVastuvõtukulude kajastamine SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts