haigusleht puhkuse ajal

Puhkus katkeb haiguse tõttu – mida teha?

on 14.03.2022

Oleme sisestanud töötajale puhkuse, välja maksnud puhkusetasu ning siis selgub poole puhkuse pealt, et töötaja on haigestunud. Kuidas seda kõike raamatupidamistarkvaras korrektselt kajastada?

Lühidalt tuleb:

 1. kustutada puhkusetasu väljamakse
 2. muuta puhkuseperiood ja arvutada välja õige puhkusetasu
 3. kajastada enamtasutud väljamakse (puhkusetasu) avansina, mille võrra tasutakse uue kuu töötasu väiksemas summas
 4. siduda avansiga õige pangamakse.
 5. sisestada töötajale haigusleht.

Järgnevalt selgitame kõike veidi pikemalt.

 

Puhkusetasu väljamakse kustutamine

 • Otsi Palk – Puhkused/puudumised lehelt üles töötajale sisestatud puhkus

töötaja puhkus

 

 • Ava puudmine ning sellega seotud töötasu leht (link Ava seotud töötasu)

puhkusetasu

 

 • Jäta puhkusetasu väljamakse brutotasu endale meelde ning kustuta see palgaleht
 • Seejärel kuvatakse teadet, et kustutatud töötasuga on seotud makseid, pane see teade esialgu kinni.

 

Puhkuseperioodi muutmine

 • Kui palgaleht (töötasu leht) on kustutatud, saab ära muuta puhkuseperioodi

 • Peale perioodi muutmist loo uuesti puhkusetasu väljamakse ning muuda vajadusel ka väljamakse kuupäev õigeks.

 • Peale salvestamist kuvatakse uuesti teadet selle kohta, et olemasolev pangamakse tuleb siduda õige kohustusega.

 

Enamtasutud puhkusetasu

Enamtasutud puhkusetasuga toimetamiseks on erinevaid viise (töötaja tagastab enamtasutud osa, enamtasutud osa jääb töötajale ettemakseks). Kõik sõltub sellest, kuidas töötajaga kokku lepitakse.

Mainime veel lisaks ära selle, et kui töötaja tagastab enamtasutud osa ning tagastatav summa on suurem, kui sellel kuul töötajale tehtud väljamakse, siis tuleb täita e-MTA keskkonnas ka Lisa 1 Ib osa (ehk ‘Tagastatud ja tasaarvestatud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine’).

 

Enamtasutud puhkusetasu kajastamine

Kõige lihtsam oleks enamtasutud puhkusetasu osa kohta teha palgalehele uus väljamakse (ning kajastada see justkui uue kuu töötasu avansimaksena).

 • Selleks tuleb välja arvutada enammakstud summa (lahutada algsest puhkusetasust õige puhkusetasu)
 • Seejärel tuleb luua palgaleht ühele töötajale ning valida arvestuskuuks järgmine kuu ning muuta töölepingu väljamakse summaks enamtasutud puhkusetasu osa. Väljamakse kuupäevaks tuleb märkida tegelik kuupäev, millal makse tehti.

avansimakse

 

 • Kui töötajale järgmisel kuul palgaleht sisestatakse, siis arvutatakse uuesti välja kogu brutotasu. Sellest brutotasust tuleks ‘avansi’ tasu maha arvestada ning kirjutada asemele õige töötasu.

avansimakse töötasust mahaarvutamine

Selliselt ongi töötaja osa töötasust puhkusetasu enamtasutud summa näol kätte saanud ning uue kuu töötasu arvutatakse käsitsi selle võrra väiksem.

 

Pangamakse parandamine

Peale neid toiminguid tuleb algne pangamakse (millega seotud kohustused said kustutatud), üle vaadata ja vajadusel parandada. Selleks tuleb avada Maksed – Pangamaksed ning otsida üles kõige esimene pangamakse, millega puhkusetasu makstuks märgiti.

Kui õigele puhkusetasu väljamaksele ning avansimaksele märgiti sama kuupäev, mis algsel maksel, siis pole vaja pangamakset eraldi parandada ning algne makse ongi juba seotud õigete väljamaksetega.

Kui aga tegu on erinevate väljamakse kuupäevadega, nagu meie näites, siis tuleb makse lahti klõpsata, vajutada maksel ‘Muuda’ ning märkida linnukesed mõlemale reale:

 

Haiguslehe sisestamine

Kõige lõpuks tuleb töötajale sisestada ka haigusleht. Seda saab teha Palk – Puhkused/puudumised lehel. Arvutatud haigushüvitise summa kantakse töötasude arvestamisel palgahele. Kui töötajale on vaja luua väljamakse varem, siis tuleb vajutada ‘Loo väljamakse’ ning märkida soovitud väljamakse kuupäev.

 

Küsimuste korral

Kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

SmartAccountsPuhkus katkeb haiguse tõttu – mida teha?

Related Posts

Take a look at these posts