kassapõhise käibemaksuarvevestuse muudatus 01.07.22

Kassapõhise käibemaksuarvestuse muudatused al 01.07.22

on 30.06.2022

Alates 1. juulist 2022 toimuvad muudatused seoses kassapõhise käibemaksuarvestusega ning kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutajalt ostmisel sisendkäibemaksu mahaarvamisega:

  • alates 1. juulist 2022 peab kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutaja lisama kõigile kassapõhise arvestuse erikorra kohaselt maksustavate kaupade ja teenuse müügiarvetele märke ‘kassapõhine käibemaksuarvestus’.
  • kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda kasutavalt müüjalt kauba või teenuse soetamisel muutub sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg. Tavaettevõte võib arve, millel on märge ‘kassapõhine käibemaksuarvestus’, alusel sisendkäibemaksu tagasi küsida ainult vastavalt kauba või teenuse eest tasumisele (tasutud summalt arvestatud sisendkäibemaksu ulatuses).

 

Müügiarve märge ‘kassapõhine käibemaksuarvestus’

Kõige lihtsam on kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutajal nõutud lisamärge sisestada müügiarvele lisainfo lahtrisse. Et lisamärge tuleks vaikimisi kõikidele arvetele, tuleb seadistada vaikimisi müügiarve lisatekst lehel Seaded – Dokumendimallid -> Müügiarve lisatekst.

Kui kasutusel on ettevõttepõhine dokumendimall, saab nõutud märke lisada vabatekstina dokumendimallile lehel Seaded – Dokumendimallid.

 

Lisamärkega ostuarve sisestamine ja deklareerimine

Kuna kassapõhise erikorra alusel saadud ostuarvelt tohib edaspidi sisendkäibemaksu tagasi küsida vastavalt tasumisele, on vajalik ostuarve sisestamisel läbi mõelda, milline kuupäev märgitakse kande kuupäevaks, kuna kande kuupäeva alusel jõuab arvete info käibedeklaratsioonile.

 

Ostuarve tasumine samal kuul

Kui ostuarve tasutakse kogusummas selle saamise kuul, siis tuleb arve sisestada tavapäraselt. Arve deklareeritakse automaatselt tasumise kuu deklaratsioonil.

 

Ostuarve tasumine järgmisel kuul

Kui ostuarve tasutakse arve saamisele järgneval kuul, soovitame ostuarve kande kuupäevaks märkida tasumise kuu (arve kuupäev jääb muutmata). Selliselt deklareeritakse arve automaatselt tasumise kuu deklaratsioonil.

 

Ostuarve tasumine mitmes kuus

Sellise arve kajastamine SmartAccountsis paraku toetatud pole. Kui arve väljastatakse ühes kuus, kuid tasumised toimuvad erinevates kuudes, tuleb arve deklareerida tasumiste järgi ja tagasi tohib küsida tasumise kuus makstud summalt arvestatud sisendkäibemaks.

Seega, kui arve väljastatakse augustis, kuid tasumised toimuvad septembris ja oktoobris, võib arve sisestada mitmes osas. Tasumiste järgi arvete käibedeklaratsiooni juhtmiseks on ainus võimalus muuta kande kuupäeva. Tähele tuleb panna aga seda, et kande kuupäeva muutmine liigitab ka kulu vastavalt teise perioodi.

Augustis – väljastati arve summas 2000 + km.

Septembris – tasumine summas 1000 + km, sisestame ostuarve septembrikuusse (kande kuupäev) summas 1000 + km.

Oktoobris – tasumine summas 1000 + km, sisestame sama arvenumbriga ostuarve oktoobrikuusse (kande kuupäev) summas 1000 + km.

Arve Tasumine Deklareerimine KMD INF
August Ei toimu tasumist Ei deklareeri Ei deklareeri
September Sisesta arve summas 1000 + km, määra ostuarvel kande kuupäev septembrisse Tasutakse 1000 + km Deklareeritakse sisendkäibemaks arvestatuna tasutud summalt (sis.km 200) Muuda Maksuametis KMD INFi käsitsi (arve kogusumma koos käibemaksuga 2400)
Oktoober Sisesta arve summas 1000 + km, määra ostuarvel kande kuupäevaev oktoobrisse Tasutakse 1000+ km Deklareeritakse sisendkäibemaks arvestatuna tasutud summalt (sis.km 200) Muuda Maksuametis KMD INFi käsitsi (arve kogusumma koos käibemaksuga 2400)

 

Näide on toodud eeldusel, kus tavaettevõte soetab kaupa või teenust kassapõhist erikorda kasutava ettevõtte käest. Mainime lisaks ära, et tegu pole kindlasti ideaalse lahendusega ning lahenduse kasutamisel tuleb arvestada erinevate nüanssidega. Näiteks tuleb tähele panna seda, et vajalik on parandada käibedeklaratsiooni B osa Maksuametis käsitsi (ära tuleb muuta koos käibemaksuga summa veerus ‘Arve kogusumma koos käibemaksuga’ ning sisestada sinna arve summa).

Mis puudutab kande kuupäeva ja selle muutmist, siis kande kuupäev mõjutab lisaks käibedeklaratsiooni koostamisele ka seda, millises kuus konkreetne kulu kajastub. Seega praegusel näite puhul kajastub augustis soetatud kauba või teenuse kulu vastavalt septembris ja oktoobris.

 

Vaata lisaks:

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.07.2022

Tutvu käibedeklaratsiooni INF B-osa täitsmie näidetega

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

 

 

 

 

 

 

 

SmartAccountsKassapõhise käibemaksuarvestuse muudatused al 01.07.22

Related Posts

Take a look at these posts