Töölepingud peale jaanuari uuendust (2024)

on 06.02.2024

Viimaste uuendustega tõime kasutajateni muuhulgas ka suhtluse töötamise registriga. See tingis omakorda vajaduse teha mõned põhimõttelised muudatused töötajakaardil. Sellega seoses muutus töötajakaardi lepingute jaotis ning lisandusid andmed, mis on vajalikud uut lepingute saatmiseks töötamise registrisse.

Töökoormuse info eraldasime väljamaksest (töökoormused on nüüd näha eraldi lepingute jaotise all), , palgalehele tuli lepingute osasse juurde objekti valik ning mitme objekti tugi, lisandus ka lihtsamal kujul tunnitasude arvestus.

 

Lepingud

Kui varasemalt oli töötajakaardil töötasude osa ning iga järgnev töötasude või osakoormuste kokkulepe justkui uus leping, siis peale uuendust oleme loonud eraldi üksuse ‘Lepingud’, mille alla saab iga järgneva töötasu kokkuleppe lisada.

 

Seega, kui töötaja on samaaegselt nii töölepinguga töötaja kui ka juhatuse liige, siis tuleb töötajakaardile luua kaks erinevat lepingut. Kui muutub töötasu, siis uus kokkulepe tuleks sisestada töölepingu alla ning juhatuse liikme tasu muudatus vastavalt juhatuse liikme lepingu alla.

 

Üleminek uuele süsteemile

Kõikidel töötajatel, kellel olid enne uuendust töötajakaardil töötasu kokkulepped, on nüüd lepingute all näha ühte rida, kuhu alla kõik need kokkulepped on koondatud. Lepingul on määramata töötamise liik.

Järgnevalt vaatame, kuidas toimida erinevatel juhtudel, et minna üle uuele süsteemile.

Töötajal on ainult töölepingu tüüpi leping

Kui töötajal on ajaloos olnud vaid tööleping, siis tuleb töötajakaardil lepingule valida töötamise liigiks ‘Tööleping’ ning salvestada.

Selliselt on kõik ajaloos tehtud töötasu kokkulepped seotud ühe lepinguga ehk töölepinguga.

 

Töötajal on tööleping ja juhatuse liikme leping

Kui tegu on töötajaga, kellel on tööleping ja juhatuse liikme leping, siis tuleks toimida järgnevalt:

Lõpetada töötajakaardil olemasolev leping (ehk leping, kus on töötamise liik määramata) seisuga 31.12.2023. Selliselt lõpetatakse ära ka kõik aktiivsed töötasud ja koormused.

Luua seejärel iga TÖR töötamise liigi jaoks uued lepingud ning alguskuupäevadeks märkida töötajaga reaalselt sõlmitud lepingu alguskuupäev (meie näites 01.01.2023):

TÖR Juhatuse liikme leping

TÖR Tööleping

Lisada seejärel lepingute alla hetkel kehtivad töötasude kokkulepped alguskuupäevaga 01.01.2024 ning kui koormus erineb täiskoormusest, siis märkida ka koormuste alla õige töökoormus alates 01.01.2024.

NB! Kui lõpetatud lepingu all on töötasu kokkuleppeid algusega 01.01.2024 või hiljem, siis need eemaldada.

Kui liidestus eMTA-ga on aktiivne, siis pakub rakendus peale uue lepingu lisamist see töötamise registrisse saata. Kuna need lepingud on juba töötamise registris olemas, siis tuleb tähele panna, et lepinguid uuesti ei saadetaks (ehk vajutada ‘Ei’).

 

Töötaja töötab osakoormusega

Juhul, kui töötajal on täiskoormusest erinev koormus ja soovitakse aruandest (Majandusaasta aruande abi) kätte saada töötajate arv taandatuna täistööajale, siis tuleks uue lepingu alla lisada ka kõik lepingule kehtivad koormused alates perioodist, mille kohta töötajate arvu teada soovitakse. Muul juhul võib üle tuua vaid hetkel kehtiva osakoormuse.

Näiteks, kui andmeid soovitakse alates 2023. aastast, siis tuleks töötasu kokkulepped ning töökoormused sisestada alates 01.01.2023.

Kui kõik lepingud on selliselt korda tehtud, siis võiks majandusaasta aruande abis “määramata” töötajate arvu mitte vaadata, sest sellisel juhul on töötajate arv juba lepingu liigiti ära jaotatud.

 

Objektid

Sarnaselt teistele dokumentidele on nüüd ka töötajakaardil 2 kohta, kuhu objekti lisada – töötaja andmete jaotis ning lepingute all töötasude kokkulepped. Kui töötaja andmete jaotisesse on määratud objekt, siis lisatakse sama objekt igale järgnevale kokkuleppele lepingute all:

Lepingute alla lisatud objektid kantakse automaatselt ka palgalehtedele.

 

Andmete edastamine töötamise registrisse (TÖR)

Andmete edastamine töötamise registrisse toimub automaatselt, kui on aktiveeritud liidestus eMTAga ning on määratud, et lepingud saadetakse TÖR-i:

Andmete TÖR-i saatmist pakutakse peale seda, kui töötajakaardile on lisatud uus tööleping. Kui peale esimest salvestamist lepingut TÖR-i ei saadeta, siis pakutakse seda võimalus uuesti siis, kui muudetakse järgnevaid andmeid:

  1. töötamise liiki
  2. osakoormust
  3. ametit
  4. aadressi
  5. lepingu numbrit
  6. lepingu algus-või lõpukuupäevasid.

 

Pane tähele, et TÖR-i saadetakse täna vaid uute lepingute info. Lepingu muudatuste, peatamiste ning lõpetamiste infot täna automaatselt ei saadeta. Need kanded tuleks TÖR-is käsitsi sisestada.

 

Tunnitasud

SmartAccountsis on võimalik arvestada tasusid ka tunnitasude alusel. Loe pikemalt tunnitasude kohta

SmartAccountsTöölepingud peale jaanuari uuendust (2024)

Related Posts

Take a look at these posts