toetuste kajastamine smartaccountsis

Töötukassa toetuse (EVAT) kajastamine SmartAccountsis

on 31.03.2024

Kui sul on olemas hea idee ning tahe oma ettevõte käima lükata, siis on sul kindlasti tarvis selleks ka stardikapitali. Võimalusi selleks on mitmeid. Nii näiteks on sul võimalik küsida abi sõprade-sugulaste käest või pöörduda hoopis maakondlike arenduskeskuste jutule. Kui sul on huvi, siis loe lisaks erinevate stardikapitali võimaluste kohta.

Üks võimalikest meetmetest, mida alustav ettevõtja kasutada saab, on ka Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus, mille suuruseks on 6000 eurot (EVAT).

 

Millised on EVAT tingimused

Töötukassa toetuse taotlemiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane töötu (või tööotsijana registreeritud pensioniealine inimene), kes on läbinud ettevõtluskoolituse või kellel on aastane ettevõtluskogemus või omandatud majandusharidus. Kui need tingimused on täidetud, ulatab Töötukassa sulle ettevõtte loomiseks hea meelega abikäe.

Tutvu toetuse taotlemise tingimustega lähemalt

 

EVAT raamatupidamises

Töötukassa maksab toetuse esmalt eraisiku pangakontole, kust see tuleb edasi kanda äriühingule. Edaspidi tuleb toetus ja selle arvelt tehtavad kulud kajastada juba oma ettevõtte raamatupidamises.

Tähele tuleb panna ka seda, et toetuse arvelt tehtud kulutused oleksid raamatupidamises ka selgelt eristatavad. SmartAccountsis sobib selleks hästi objektide funktsionaalsus. Nimelt saab SmartAccountsis arvetele ja kanderidadele juurde lisada sobiva objekti ning hiljem siis konkreetse objekti aruandlust jälgida. Võimalik on kasutada ka eraldi kulukontot või artiklite kulusid eristada.

Loe rohkem EVAT toetuse kasutamise kohta

 

EVAT kasutamise kontrollimine

Töötukassa kontrollib toetuse sihtotstarbelist kasutamist kahel aruandlusperioodil.

 1. Esimese aruandlusperioodi aruanne tuleb esitada kaheksandal kuul arvates toetuse pangakontole ülekandmise päevast ja see kajastab seitsme kuu tegevusi alates toetuse ülekandmise päevast.
 2. Teise aruandlusperioodi aruanne tuleb esitada 20. kuul arvates toetuse pangakontole ülekandmise päevast ja see kajastab 12 kuu tegevusi alates esimese aruandlusperioodi lõppemisest.

Loe rohkem toetuse kasutamise kontrolli kohta

Järgnevalt vaatame lühidalt ka seda, kuidas toestuse saamist SmartAccountsis kajastada.

 

Toetuse kajastamine SmartAccountsis

Toetuse esmane kajastamine

EVAT toetuse laekumisel ettevõtte pangakontole tuleb teha kas pearaamatu kanne (Pearaamat – Pearaamatu kanded – Lisa uus) või kajastada laekumine pangamaksega valides sobiv konto pangamakse lisareale.

  • Deebet: Arveldusarve pangas (või mõni muu konto, kuhu toetuse summa laekub)
  • Kreedit: Tegevuse sihtfinantseerimine (bilansi passivakonto, mis peegeldab tulevaste perioodide tulu, konto nimetus võib olla ka ‘Tulevaste perioodide tulu’)

 

Toetuse kajastamine tuluna

Kui toetust on kasutatud sihtpäraselt, kõik kasutamisega seotud tingimused on täidetud ning on kindel, et toetust riik enam tagasi küsida ei saa, siis on võimalik toetuse summa tuludesse kanda. Seda on kõige lihtsam teha pearaamatu kandega (Pearaamat – Pearaamatu kanded – Lisa uus)

  • Deebet: Tegevuse sihtfinantseerimine (bilansikonto)
  • Kreedit: Tulud sihtfinantseerimisest (kasumiaruande konto)

Kui kontoplaanis sobilikke kontosid ei leidu, tuleb luua kontoplaani uued kontod. Olenevalt kontoplaanist võib isaks olla vajalik juurde teha ka uued bilansiread. Juhul, kui summa läheb tuluks realiseerimisele järgneva aasta jooksul, siis võiks sihtfinantseerimist kajastada lühiajaliste kohustuste all.

 

Uute bilansiridade loomiseks tuleb:

 • avada Seaded – Aruannete seaded ning sisestage uus bilansi rida
  • Kood – näiteks B2232
  • Kirjeldus – näiteks Sihtfinantseerimine
  • Väärtus – Kontode saldo
  • Kuva kui – Alati
  • Kuvamise stiil – Tavaline
 • lisada uus bilansirida ka “Lühiajalised kohustused kokku” valemireale
 • sisestada kontoplaani uus konto (Seaded – Kontoplaan);
 • määrata sisestatud kontole bilansireaks äsja loodud rida.

 

Jooksvad kulud ja objektid

Nagu eelpool ka mainitud sai, peavad toetuse arvelt tehtud kulutused olema raamatupidamises selgelt eristatavad. Kõige paremini sobivad selleks SmartAccountsis objektid. Loen objektide kasutamise kohta lähemalt.

***

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

SmartAccountsTöötukassa toetuse (EVAT) kajastamine SmartAccountsis

Related Posts

Take a look at these posts