Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande lehel saab kasutaja koostada majandusaasta aruande ning alla laadida XBRL faili. Aruande saavad koostada kõik ettevõtted, kelle aruannete seadistused vastavad meie vaikimisi seadistustele. Kõikide aruande vormide korral koostatakse kasumiaruanne ja bilanss (rahavoogude aruannet ei koostata).

NB! Oluline on esmalt laadida Äriregistrisse üles XBRL fail ning alles seejärel täita lisad.

Aruande koostamine

Aruande vorm.

 • Mikroettevõtja aruanne
 • Väikeettevõtja – OÜ aruanne
 • Väikeettevõtja – AS aruanne
 • MTÜ aruanne

Mikroettevõtja aruanne

Mikroettevõtja aruande võib koostada OÜ, kes vastab kõikidele järgnevatele tingimustele:

 • Varad kokku on kuni 175 000 eurot
 • Kohustised ei ole suuremad kui omakapital
 • Ettevõttel on üks osanik, kes on ka juhatuse liige
 • Müügitulu on kuni 50 000 eurot

Väikeettevõtja – OÜ aruanne

Väikeettevõtja – OÜ aruande võib koostada OÜ, kes ei ole mikroettevõtja ning kelle näitajatest võib vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

 • Varad kokku on kuni 4 000 000 eurot
 • Müügitulu on kuni 8 000 000 eurot
 • Keskmine töötajate arv on kuni 50 inimest

Väikeettevõtja – AS aruanne

Väikeettevõtja – AS aruande võib koostada AS, kes ei ole mikroettevõtja ning kelle näitajatest võib vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

 • Varad kokku on kuni 4 000 000 eurot
 • Müügitulu on kuni 8 000 000 eurot
 • Keskmine töötajate arv on kuni 50 inimest

MTÜ aruanne

MTÜ aruande vormi valima ei pea.

Aruande perioodid.

 • Valida saab kõiki ettevõtte majandusaastaid (Seaded – Majandusaastad)
 • Vaikimisi on valitud jooksvale majandusaastale eelmine majandusaasta

XBRL faili allalaadimine

 1. Aruande koostamiseks tuleb vajutada ‘Koosta’.
 2. Faili saab alla laadida vajutades nupule  ‘Laadi alla’
 3. Fail sisaldab ekraanil olevat bilanssi ja kasumiaruannet
 4. Fail sisaldab ainult aruandeperioodi.
 5. Äriregistrisse faili üleslaadimisel tuleb kasutajal valida “Ainult aruandeperiood” valik)
 6. NB! Oluline on esmalt laadida Äriregistrisse üles XBRL fail ning alles seejärel täita lisad.

Aruande read

Aruande ridade väärtused ümardatakse täiseuroni ning vaadatakse et alamgrupi ümardatud summad kokku liites võrduks grupi peamise rea ümardatud summaga. Ebareeglipäraselt ümardatud read on tähistatud *-ga ja sellele väärtusele hiirega peale liikudes näeb kasutaja täpsemat selgitust. Ümardamisel kontrollitakse, et bilansis aruandeaasta kasum oleks võrdne kasumiaruandes aruandeaasta kasum summaga.

 

Olemasolevate ettevõtete aruannete seadete uuendamine

Et olemasolevatel ettevõtetel oleks võimalik majandusaasta aruande fail koostada, tegime ka mõned väiksemad muudatused. See tähendab seda, et ühtlustasime ettevõtete aruannete seaded täpsemaks nii, et need oleks kooskõlas raamatupidamise seaduses välja toodud aruandlusega ning äriregistri reeglitega. Muudatused, mis tehti, kuvatakse aruande koostamise ekraanil ning lingile klikates saab neid näha.

Kõik uued sisestatud ettevõtted saavad juba automaatselt uuendatud aruannete seadetega kontoplaani.

Tegime järgnevad muudatused aruannete seadetes:

SKEEM1 kontoplaaniga ettevõte

Uued aruanderead: 

 • B1150 Lühiajalised bioloogilised varad
 • B1211 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse
 • B1250 Pikaajalised bioloogilised varad
 • B2240 Lühiajaline sihtfinantseerimine 
 • B2340 Pikaajaline sihtfinantseerimine 
 • B2512 Registreerimata aktsia- või osakapital
 • B2555 Muu omakapital
 • K1110 Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus 
 • K1120 Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt 
 • K1710 Olulised käibevara allahindlused
 • K2350 intressitulud

Kustutasime järgmised aruanderead: 

 • B1211 Tütarettevõtjate aktsiad- või osad
 • B1212 Sidusettevõtjate aktsiad- või osad
 • B1210 Pikaajalised finantsinvesteeringud
 • B1219 Kokku
 • K2000 Finantstulud ja -kulud
 • K2900 Kokku finantstulud ja -kulud
 • K2500 kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Muutsime järgmiste ridade kirjeldusi: 

 • Muud aktsiad ja väärtpaberid ->Pikaajalised finantsinvesteeringud
 • Registreerimata aktsia- või osakapital -> Sissemaksmata osakapital

Kontoplaanis tegime järgmised muudatused: 

 • 31031 Intressitulud läks uue aruanderea K2350 – Intressitulud alla
 • 41131 Intressid läks aruanderea K2400 – intressikulud alla
 • 31041 Kasum valuutakursi muutustest (finantsinvesteeringud) läks K2600 Muud finantstulud- ja kulud alla. 
 • 41141 Kahjum valuutakursi muutustest (finantsinvesteeringud) läks K2600 Muud finantstulud- ja kulud alla. 
 • 10810 Tütarettevõtete aktsiad ja 10830 Sidusettevõtete aktsiad tõstsime kokku ühe arunderea alla > B1211 – Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

 

Skeem2 kontplaaniga ettevõte

Uued aruanderead: 

 • B1150 Lühiajalised bioloogilised varad
 • B1211 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse
 • B1250 Pikaajalised bioloogilised varad
 • B2240 Lühiajaline sihtfinantseerimine 
 • B2340 Pikaajaline sihtfinantseerimine 
 • B2512 Registreerimata aktsia- või osakapital
 • B2555 Muu omakapital
 • K1025 Kasum (-kahjum) bioloogilistelt varadelt
 • K2350 Intressitulud

Kustutasime järgmised aruanderead: 

 • B1211 Tütarettevõtjate aktsiad- või osad
 • B1212 Sidusettevõtjate aktsiad- või osad
 • B1210 Pikaajalised finantsinvesteeringud
 • B1219 Kokku
 • K2000 Finantstulud ja -kulud
 • K2900 Kokku finantstulud ja -kulud
 • K2500 kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Muutsime järgmiste ridade kirjeldusi: 

 • Muud aktsiad ja väärtpaberid ->Pikaajalised finantsinvesteeringud
 • Registreerimata aktsia- või osakapital -> Sissemaksmata osakapital

Kontoplaanis tegime järgmised muudatused: 

 • 6050 – Muud finantstulud – panga intressid läks uue aruanderea alla K2350 – Intressitulud
 • 6040 – Kasum valuutakursi muutustest (finantsinvesteeringud) läks aruanderea K2600 – Muud finantstulud ja kulud alla. 
 • 6041 – Kahjum valuutakursi muutustest (finantsinvesteeringud) läks aruanderea K2600 – Muud finantstulud ja kulud alla. 

 

MTÜ kontoplaaniga ettevõte

Lisasime uued aruanderead: 

 • B1150 Lühiajalised bioloogilised varad
 • B1211 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 
 • B1250 Pikaajalised bioloogilised varad
 • K2650 Intressitulud

Kustutasime järgmised aruanderead: 

 • B1211 Tütarettevõtjate aktsiad- või osad
 • B1212 Sidusettevõtjate aktsiad- või osad
 • B1210 Pikaajalised finantsinvesteeringud
 • B1219 Kokku
 • B2511 Registreerimata aktsia- või osakapital
 • K2500 kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

Muutsime järgmiste ridade kirjeldusi: 

 • Muud aktsiad ja väärtpaberid  -> Pikaajalised finantsinvesteeringud

Kontoplaanis tegime järgmised muudatused:

 • 31031 – Intressitulud läks uue aruanderea K2650 – Intressitulud alla
 • 41131 – Intressid läks aruanderea K2700 – Intressikulud alla
 • 22212 Sissemaksmata osakapital – kustutasime

Millised muudatused konkreetse ettevõtte all on tehtud

Majandusaasta aruandekoostamise lehel on teavituse selle kohta, millised muudatused konkreetse ettevõtte seadistustes tehti. Lingile klikates saab muudatusi näha.

Kasutamata aruande read ja kontod

Aruande all kuvatakse kasutajale välja nimekiri aruande ridadest, mis aruandesse ei jõudnud, aga millel oli aruande perioodis väärtus (kas otse või läbi valemi). Samuti kuvatakse infot selle kohta, kui leidub kontosid, millel puudub aruande rida ning mis sellest tulenevalt aruandesse potentsiaalselt ei jõua.

Kasutajaõigused

Et kasutajal oleks ligipääs majandusaasta aruande lehele, peab talle olema määratud kasutajaõigus ‘Aruanded – Majandusaasta aruanne’. Kasutajagrupi õiguseid saab muuta ‘Seaded – Kasutajad ja grupid’ lehel.

 

Kui aruannet pole võimalik koostada

Kui ettevõtte aruannete seadeid on suuremal määral muudetud, võib juhtuda, et aruannet pole võimalik koostada. Sellisel juhul kuvatakse peale ‘Koosta’ nupule vajutamist ka read, millega on probleeme ning kasutajal tuleb Seaded – Aruannete seaded lehel aruannete read üle vaadata.

Viga võib tulla näiteks järgnevatel juhtudel:

SmartAccountsMajandusaasta aruanne