SmartAccountsi uuendused veebruaris 2015

on 03.02.2015

Uus palgaarvestus

SmartAccounts peab nüüd arvet kogunenud puhkusepäevade saldo üle, arvestab puhkusetasu, haigushüvitist ja töötasu proportsionaalselt vastava kuu tööajale jne. Uus palgaarvestuse süsteem asendab endist, vaid tööjõukulde haldamiseks mõeldud, funktsionaalsust. Loomulikult koostab SmartAccounts seejuures ka uuel kujul TSDd.

Uue palgaarvestuse võimalustest annavad kõige paremini ülevaate meie uuendatud abimaterjalid. Alustada võiks näiteks siit: SmartAccounts palgaarvestuse kasutuselevõtmine.

SmartAccounts töötaja kaart

Ingliskeelne SmartAccountsmultikeelsus

Nüüdsest on neil, kelle emakeel ei ole eesti keel, veidi lihtsam SmartAccountsi kasutada. Nimelt toimivad nüüd kõik ekraanivormid ka ingliskeelsena. Erinevad aruanded on küll veel vaid eestikeelsed, kuid põhioperatsioonid, näiteks müügiarve või -pakkumise sisestamine, peaks nüüd küll ka võõrkeelsel kasutajal õnnestuma.

Automaatkanded on muudetavadSmartAccounts automaatse pearaamatu kande muutmine

Alates veebruarist on võimalik ka kõiki tarkvara poolt koostatud automaatkandeid muuta. Soovitame siiski koostatud kandeid muuta vaid juhul, kui olete veendunud muudatuste korrektsuses, sest tarkvara poolt algselt koostatud kanded vastavad algsele raamatupidamisdokumendile ning muudatused selles võivad muuta tundmatuseni toimingu sisu. Lisaks tuleb ka ära märkida asjaolu, et originaaldokumendi (näiteks müügiarve) uuesti salvestamine kirjutab alati üle ka muudatused automaatkandes.

Muud täiendused SmartAccountsis

  • “Aruanded > Muud aruanded” all on nüüdsest võimalik koostada aruandeid ilma graafikuteta – et süsteemist kätte saada vaid endale vajalikud andmed;
  • Finantsaruannetes (bilanss, kasumiaruanne ning rahavoogude aruanne) on nüüdsest numbrites tuhandelised eraldatud tühikutega, et suurusjärgud oleksid lihtsamini hoomatavad;
  • Abi menüüsse ning meie avalikku veebi lisandus muudatuste täpne nimekiri, kuhu koondame ka kõik väiksemad tarkvaras toimunud muudatused;
  • Objekti nimi ning kood võivad nüüdsest olla kuni 40 tähemärki pikad;
  • Äriregistri päring nime järgi on senisest targem ning soovitud tehingupartneri leidmine nimekirjast peaks oluliselt lihtsam olema.
SmartAccountsSmartAccountsi uuendused veebruaris 2015

Related Posts

Take a look at these posts