Impordi käibemaks

Käibemaksukood ‘Impordi käibemaks’

on 25.03.2019


Impordi käibemaksu konto

Ettevõtte algseadistustega luuakse kontoplaani uus konto ‘Impordilt tasutud käibemaks’

Konto koodid:

 • 21514 – Impordilt tasutud käibemaks – Skeem 1 ja MTÜ
 • 2313 – Impordilt tasutud käibemaks – Skeem 2


Impordi käibemaksu artikkel

Lisaks kontole luuakse süsteemi ka vaikimisi artikkel alljärgnevate seadistustega:

 • Kirjeldus: Impordilt tasutud käibemaks
 • Käibemaksumäär: ‘Impordi käibemaks’
 • Ostukonto: ‘Impordilt tasutud käibemaks’

Seda artiklit tuleks arvereal kasutada impordi käibemaksu kajastamiseks. Artikli valimisel arvereale kasutatakse käibemaksukoodina automaatselt koodi ‘Impordi käibemaks’.

Impordi käibemaksu artikliga sisestatud summa deklareeritakse käibedeklaratsioonil lahtrites 5 ja 5.1.Kui kontoplaanis ei ole veel impordi käibemaksu kontot

Kui tegu ei ole vastloodud ettevõttega, siis on vajalik üle kontrollida kontoplaan, vaikimisi artikli olemasolu ning vajadusel teha täiendused.


Impordi käibemaksu konto

Selleks, et kontrollida, kas kontoplaanis eksisteerib impordi käibemaksu konto, ava ‘Seaded’ – ‘Kontoplaan’ ning otsi kontot nime või koodi järgi.

Kui kontoplaanis veel spetsiaalset impordi käibemaksu kontot pole, siis soovitame Sul selle luua. Tehingutest parema ülevaate huvides on mõistlik impordi käibemaksu arvestust pidada sisendkäibemaksu kontost erineval kontol.

Uue konto loomiseks klikka kontoplaani juures ‘Lisa uus’ või otsi välja konto ‘Sisendkäibemaks’ ning kopeeri selle seadistused (sisendkäibemaksu konto ning impordi käibemaksu konto üldseaded on samad).

Impordilt tasutud käibemaksu konto seadistus peaks olema alljärgnev:

impordi käibemaksu konto


Vaikimisi artikkel

Kui konto on kontoplaanis olemas, kontrolli üle, kas artiklite nimekirjas eksisteerib impordi käibemaksu artikkel.

Kui artikkel juba varasemast ajast eksisteerib, siis toimi alljärgnevalt:

 • Ava artiklikaart;
 • Määra artiklikaardil käibemaksuks ‘Impordi käibemaks’
 • Ostukontoks määra Sinu kontoplaanis olev impordi käibemaksu konto

Kui impordi käibemaksu artiklit veel artiklite nimekirjas ei ole, siis loo see. Uue artikli sisestamiseks vajuta artiklite nimekirja juures ‘Lisa uus’.

Artiklikaardi seadistus võiks olla alljärgnev:

impordi käibemaksu artikkel


Lühidalt:

 • Kontrolli, kas kontoplaanis on olemas impordi käibemaksu konto. Kui ei ole, siis sisesta see (konto seadistused täpselt samad, nagu sisendkäibemaksukontol);
 • Kontrolli, kas artiklite nimekirjas on olemas artikkel impordi käibemaksu kajastamiseks. Kui ei ole, siis sisesta see;
  • Artiklikaardi käibemaks ‘Impordi käibemaks’
  • Artiklikaardi ostukonto ‘Impordilt tasutud käibemaks’


Näide. Tollimaakleri arve sisestamine

Tollimaakleri poolt esitatud ostuarve tuleks sisestada tavalise ostuarvena, kus on eraldi ridadega välja toodud:

 • Impordi käibemaks (Impordi käibemaksu artikkel, arvereal käibemaksukood ‘Impordi käibemaks’)
 • Tolliteenused (Teenuse artikkel, arvereal käibemaksukood 20%)
 • Tollimaks (Tollimaksu artikkel, arvereal käibemaksukood ‘Ei arv KMDl’)

Kui Sa vajad abi impordi käibemaksu konto või artikli seadistamisel, siis võta meiega kindlasti ühendust telefonil 660 3303 või e-postitsi info@smartaccounts.eu.

Share this post:
SmartAccountsKäibemaksukood ‘Impordi käibemaks’

Related Posts

Take a look at these posts