OLULINE! Uus käibemaksumäär 22% ja muudatused

on 04.12.2023

Uus aasta on kohe-kohe ukse ees ning sellega seoses tervitab meid ka uus käibemaksumäär 22%. Järgnevalt teeme ülevaate sellest, millised muudatused SmartAccountsis uue määraga kaasnevad ning millele tuleks tähelepanu pöörata.

 

Uus käibemaksumäär 22% müügiarvetel

Tänasest on SmartAccountsis kasutatav uus süsteemne käibemaksumäär 22%. Seda käibemaksumäära saab kasutada müügiarvetel tingimusel, et arve kande kuupäev jääb 2024. aastasse. Küll aga on lubatud salvestada sellist arvet, mille arve kuupäev on näiteks detsembrikuus, kuid kande kuupäev jaanuaris (2024).

Põhjus, miks 2023. aastasse on keelatud 22% määraga tehingute sisestamine on selles, et detsembri käibedeklaratsioon esitatakse veel vana vormi peal ning seal puuduvad read 22% määraga tehingute deklareerimiseks.

NB! Lisame rakendusse tähelepanuks veateate, kui:

  • detsembris kasutatakse 22% määra

Hiljem lisandub hoiatus, kui:

  • jaanuaris kasutatakse 20% määra*

*teatud tingimustel on ka jaanuaris veel 20% määraga tehingute sisestamine lubatud.

Rakendusse jäävad alles ka kõik vanad 20% seotud käibemaksumäärad, mida saab paralleelselt uute määradega edasi kasutada, kui sisestatakse tehinguid vanematesse perioodidesse või kui tehakse näiteks kreeditarveid 2023. aastal esitatud arvetele jne.

 

Mida teha, kui olen juba loonud enda käibemaksumäära 22%?

Kui oled juba eelnevalt loonud ettevõttepõhise uue käibemaksumäära 22%, siis tuleks toimida järgnevalt:

  • Muuda dokumentidel ära enda loodud käibemaksumäär süsteemse käibemaksumäära 22% vastu.
  • Õige süsteemne käibemaksumäär on käibemaksumäärade valikus teine (kasutaja loodud käibemaksumäär on järjekorras allpool). Selle järgi saab valida dokumendile õige käibemaksumäära.
  • NB! Ettevõttepõhised käibemaksumäärad automaatselt käibedeklaratsioonile ei jõua. Käibedeklaratsioonil deklareeritakse alates 2024. aastast automaatselt vaid sellised dokumendid, millel on kasutatud SmartAccountsi süsteemset käibemaksumäära 22%.

 

Pakkumised ja tellimused

Pakkumistel ja tellimustel on võimalik uut käibemaksumäära kasutada juba detsembris, kuid tähele tuleb panna seda, et pakkumisest ja tellimusest arve loomisel oleks arvel lõppkokkuvõttes õige määr kasutusel. Vajadusel peab kasutaja seda ise käsitsi muutma.

 

Uus käibemaksumäär 22% ostuarvetel

Ostuarvete uued käibemaksumäärad lisanduvad rakendusse detsembri teises pooles ning nende kasutamise loogika on täpselt sama, nagu müügiarvetel:

  • 22% määraga arveid on võimalik teha juhul, kui kande kuupäev on 2024. aastas.
  • 22% määraga arveid ei ole võimalik teha, kui kande kuupäev on 2023. aastas.

Mida teha siis, kui saan hankijalt vale arve?

Kui saad hankijalt detsembri kuupäevaga ostuarve, millel on kasutatud käibemaksumäära 22%, siis uuri hankijalt üle, kas käibemaksumäär on ikka õige. Kui info vastab tõele ning tõesti see arve peab olema 22% käibemaksumääraga, siis tuleb ostuarve kande kuupäevaks määrata SmartAccountsis jaanuar 2024 (kuna detsembrisse ei ole võimalik sisestada dokumente käibemaksumääraga 22%).

 

Uus käibedeklaratsiooni vorm

Uus käibedeklaratsiooni vorm lisandub rakendusse detsembri jooksul. Kuni selle ajani ei ole võimalik veel 2024. aasta käibedeklaratsiooni koostada. Uuel vormil deklareeritakse andmed alates 2024. aasta jaanuarist, seega esimene kord uute andmetega deklaratsiooni esitada, on 2024. aasta veebruaris.

Detsembri käibedeklaratsioon, mille tähtaeg on 20. jaanuaril, esitatakse veel vana käibedeklaratsiooni vormiga, millel puuduvad 22% käibemaksumääraga tehingud.

 

Automaatsed käibemaksumäärade muudatused

Detsembri keskel lisame rakendusse võimaluse käibemaksumäär automaatselt üle kirjutada:

  • artiklitel
  • kliendikaartidel ja hankijakaartidel
  • perioodiliste arvete lepingutel

Andmete asendamise leht asub Seaded – Käibemaksumäärade asendamine

NB! Andmete ülekirjutamise saab kinnitada ettevõtte administraatori õigustes kasutaja. 

 

Artiklid – uus käibemaksumäär

Lisame võimaluse kirjutada korraga üle kõikide selliste artiklite käibemaksumäärad, millele on artiklikaardil määratud käibemaksumääraks 20% (või üks kuuest ülejäänud 20% määrast ->20% (pöördmaks) kirjutatakse üle 22% (pöördmaks) määraga jne). Automaatse ülekirjutamise saab:

  • teha ühe nupuvajutusega kohe teate kuvamisel
  • teha ühe nupuvajutusega hiljem
  • teha automaatselt aastavahetusel

Alates jaanuarikuus sisestatud artiklitele lisatakse vaikimisi käibemaksumääraks automaatselt juba 22%.

 

Kliendid ja hankijad – uus käibemaksumäär

Lisame võimaluse kirjutada korraga üle kõikide klientide ja hankijate kaartidele määratud käibemaksumäärad. Automaatse ülekirjutamise saab:

  • teha ühe nupuvajutusega kohe teate kuvamisel
  • teha ühe nupuvajutusega hiljem
  • teha automaatselt aastavahetusel

 

Perioodilised arved – uus käibemaksumäär

Lisame võimaluse kirjutada korraga üle kõikide selliste perioodiliste lepingute käibemaksumäärad, millele on arveridadel määratud käibemaksumääraks 20%.

Automaatse ülekirjutamise saab:

  • teha ühe nupuvajutusega kohe teate kuvamisel
  • teha ühe nupuvajutusega hiljem
  • teha automaatselt aastavahetusel

 

Käibedeklaratsiooni seaded

Kui käibedeklaratsioonile on käibedeklaratsiooni seadete lehel (Seaded – Käibedeklaratsiooni seaded) valemiga tehinguid juurde seadistatud, tuleb valemid enne 2024. aasta jaanuari KMD koostamist üle vaadata.

Kuna käibedeklaratsiooni uus rida 22% määra tehingute deklareerimiseks hakkab asendama 20% määraga tehingute rida (rida 1) ning 20% määraga tehingud deklareeritakse uuel real (rida 1 1), siis tuleks üle vaadata, et 1. reale oleks sisestatud valemiga need tehingud, mis peavad deklaratsioonile jõudma 22% määraga ning reale 1 1 vastavalt need tehingud, mis deklareeritakse veel 20% (kui selliseid tehinguid eksisteerib).

 

Kontoplaan

Olemasolevate ettevõtete kontoplaanis me automaatselt muudatusi ei tee, mis tähendab, et ka 2024. aastal on kontoplaanis olemas konto nimetusega Tulud teenuste müügist Eestis 20% (üks vaikimisi kontoplaanis olevatest konto nimetustest).

Kui sarnase nimetusega konto on kasutusel, siis on 3 võimalust:

  • muuta kontoplaanis konto nimetus ja kirjutada see uue määraga üle
  • muuta kontoplaanis konto nimetus ja eemaldada nimetusest üldse viide käibemaksumäärale (muuta tulukonto nimetus üldisemaks – näiteks ‘Tulud ostetud kauba müügist Eestis’)
  • sisestada kontoplaani uus konto ning kasutada alates 2024. aastast uut uue nimetusega kontot. 
   • NB! See konto tuleb määrata seejärel ka artiklikaardile müügikontoks

Uued ettevõtted, mis sisestatakse rakendusse alates 2024. aastast saavad täiendatud kontoplaani, kuhu on lisatud juba uute nimetustega tulukontod.

 

Vaikimisi kontod

Juhul, kui kontoplaani on lisatud juurde uusi tulukontosid, mida soovitakse edaspidi kasutada vaikimisi ka müügiartiklitel, siis tuleks vaikimisi kontode lehel (Seaded – Vaikimisi kontod) muuta ära ka vaikimisi artikli müügikonto. 

See on vajalik ainult selleks, et uue müügiartikli loomisel ei peaks käsitsi kontot muutma, vaid kasutatakse juba vaikimisi määratud müügikontot.

 

Artiklite nimetused

Olemasolevate ettevõtete artiklite nimekirjas me samuti automaatselt muudatusi ei tee, mis tähendab, et ka 2024. aastal on artiklite nimekirjas sama nimetusega artiklid. Juhul kui kasutusel on vaikimisi müügiartiklid ja konkreetselt nimetusega näiteks ‘Teenus 20%’, siis on sarnaselt kontoplaanile ka siin 3 võimalust:

  • muuta artikli nimetust ja kirjutada see uue määraga üle
  • muuta artikli nimetust ja eemaldada nimetusest üldse viide käibemaksumäärale (muuta artikli nimetus üldisemaks)
  • sisestada uus artikkel ning kasutada alates 2024. aastast uut artiklit. 

Uued ettevõtted, mis sisestatakse rakendusse alates 2024. aastast saavad täiendatud vaikimisi artiklite nimekirja, kuhu on lisatud juba uute nimetustega artiklid.

 

Soovitused

Määrade muutmine

Üldine soovitus on kasutada käibemaksumäärade muutmisel rakenduse poolt pakutavat automaatset määrade ülekirjutamise võimalust. Sellisel juhul on alates uuest aastast artiklitel, klientidel-hankijatel (kui neile on vaikimisi määr lisatud) ning perioodilistel lepingutel uued käibemaksumäärad.

Loomulikult võib käibemaksumäära muuta juba enne automaatse muudatuse võimalust ka käsitsi.

 

Kontoplaan

Kui ei ole oluline uuel aastal 22% määraga tehinguid näidata uuel tulukontol, siis võib kontoplaanis nimetuse lihtsalt ära muuta (tähele tuleb küll panna seda, et konto nimetus muutub tagasiulatuvalt ka dokumentidel. Sellest tulenevalt soovitame konto nimetuse muuta pigem üldisemaks (‘Tulud ostetud kauba müügist Eestis’).

 

Perioodilised arved

Perioodiliste arvete puhul soovitame juba aegsasti läbi mõelda selle, millise määraga esitatakse perioodiliste arvete kaudu koostatud arved detsembris või jaanuaris. Vajadusel võib perioodiliste arvete lepingutel muuta eelnevalt käibemaksumäära ka käsitsi.

Kui tulenevalt käibemaksumäära muudatusest on vaja kõikidele klientidele koostada hoopis uued perioodilised lepingud, siis saab ühe perioodilise arve põhjal kopeerida samasisulise uue lepingu korraga kõikidele valitud klientidele. Selleks tuleb avada perioodiline arve leping (Ost/müük – Perioodilised arved), vajutada tegumiribal ‘Kopeeri paljudele’ ning edasi valida kliendid, kellele sama leping kopeeritakse.

Kui perioodiliste arvetega koostatakse rendiarveid, mis hõlmavad 2 perioodi, siis järgnevalt ka näide käibemaksu kasutamise kohta. Näide pärineb rmp.geenius.ee lehelt:

 Allikas: https://rmp.geenius.ee/maksud/kaibemaks/kaheksa-naidet-seoses-kaibemaksumaara-tousuga/

 

Üleminekusätted:

Seoses selle muudatusega on seaduses kaks üleminekusätet.

  • Kui võõrandatav kaup või osutatav teenus maksustatakse standardmääraga, võib kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutaja veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini maksta käibemaksu kauba või teenuse pärast 2023. aasta 31. detsembrit toimunud käibelt endiselt 20% määraga juhul, kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari.
  • Teine üleminekusäte puudutab pikaajaliste lepingutega seotud tehinguid, milleks on eeskätt kinnisasjadega seotud tehingud. Maksukohustuslasel on veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtinud 20% käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20% käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.

Allikas: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks#alates-01012024

 

Käibemaks ja SmartAccountsi hinnakiri

Eesti Vabariigis hakkab alates 01.01.2024 kehtima uus käibemaksumäär 22%, millest tulenevalt muutuvad ka SmartAccountsi hinnakirjas olevate teenuste hinnad. Alates 01.01.2024 maksustatakse kõiki käibemaksuga teenuseid käibemaksumääraga 22%.

 

API ja välised liidesed

Kui sa oled arendanud välja enda liidese SmartAccountsi API vastu, siis palume eelmainitud uue käibemaksumääraga seotud reeglite valguses läbi mõelda need olukorrad, et tagada oma liidese tõrgeteta toimimine ka peale käibemaksumuudatuse toimumist:

 • uus vaikimisi käibemaksumäär uuel aastal 22%
 • müügiarvete ja ostuarvete sisestamine määraga 22% on 2023. aastasse keelatud

 

Küsimuste korral

Kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista numbril 660 3303.

SmartAccountsOLULINE! Uus käibemaksumäär 22% ja muudatused

Related Posts

Take a look at these posts