dokumendimall muutus lihtsamaks

Dokumendimallide koostamine muutus lihtsamaks

on 26.10.2020

Kes on SmartAccountsis kunagi dokumendimalle koostanud, teab, et vabatekstilise tekstivälja staatilise sisu tekitamiseks tuli mallil alati kasutada jutumärke (” “). Nii näiteks nägi staatilise tekstiga sisu välja:

“Vabatekst”

Juhul, kui sisuvälja sooviti sisestada kaks erinevat parameetrit, tuli need omavahel kokku liita plussmärgiga (+).

Nüüd oleme selles loogikas teinud muudatuse, mis tähendab, et staatilise teksti sisestamisel ei ole vajalik enam jutumärke sisestada. Lisaks sellele ei pea kahe parameetri kokkuliitmisel kasutama enam plussmärki (+).

Kui varasemalt nägi sisulahtrisse sisestatud lausend välja selline:

“Arve: nr ” + [Dok.Number]

siis uue süsteemi järgi alljärgnev: 

Arve: nr [Dok.Number]

dokumendi number

 

Parameetrid

Nagu toodud näitest näha, siis parameetrite sisestamisel midagi ei muutunud ning need peavad endiselt olema nurksulgudes nii, nagu sisu välja täitmisel neid valikusse pakutakse.

Nurksulgudes olevad parameetrid asendatakse süsteemi poolt automaatselt dokumendi koostamisel. Näiteks parameeter [Dok.Number] asendatakse dokumendi väljatrükil dokumendi numbriga jne.

 

Mis saab vanadest dokumendimallidest?

Kui oled juba varem dokumendimalle kujundanud vana süsteemi järgi, siis ei tasu Sul muretseda, kuna vanad dokumendimallid ‘töötavad’ kenasti edasi. Muudatusi näed enda dokumendimallil siis, kui järgmisel korral oma dokumendimalli täiendama lähed. Eraldi muudatusi teha ei ole vaja.

Juhul, kui Sul peaks tekkima küsimusi või tõrkeid dokumendimallide koostamisel või muutmisel, siis võta meiega kindlasti ühendust e-posti teel info@smartaccounts.eu või telefonil 660 3303.

 

Meeldetuletuseks

Kõikide dokumentide jaoks (arve/pakkumine/tellimus) on SmartAccountsis olemas oma vaikimisi dokumendimallid. Kui Sa aga vaikimisi dokumendimalle kasutada ei soovi, siis saad enda ettevõttepõhise malli luua menüüpunkti ‘Seaded’ – ‘Dokumendimallid’ vahendusel.

Dokumendimalli ehitamist saad alustada ühe baasmalli põhjalt (mille kujundus erineb pisut meie vaikimisi mallide kujundusest).

Tutvun dokumendimallide juhendiga 

 

SmartAccountsDokumendimallide koostamine muutus lihtsamaks

Related Posts

Take a look at these posts