palgaarvestuse seaded

4 ettevõttepõhist tasuliiki, millest Sul võib kasu olla

on 27.10.2021

Kas Sa teadsid, et SmartAccountsis on võimalik süsteemi sisestada uusi ettevõttepõhiseid tasuliike ning puudumisi? Uusi liike saab seadistada palgaarvestuse seadete lehel (‘Palk’ – ‘Palgaarvestuse seaded’). Ühtlasi on samal lehel näha ka kõik süsteemsed tasuliigid ja puudumised.

Süsteemsete tasuliikide valik on piisavalt suur, et katta enamiku vajadustest. Küll aga võib ettevõttepõhine tasuliik olla abiks mõne tehingu lihtsamaks kajastamiseks või siis aidata olukorras, kus sobiv tasuliik puudub.

Alljärgnevalt mõned näited, millal ettevõttepõhistest tasuliikidest võiks kasu olla:

 • maksuvaba isikliku sõiduauto kompensatsioon
 • eluruumi üüritulu ja tulumaksu kinnipidamine
 • tööandja sissemaksed 3. sambasse
 • juhatuse liikme tasu, mis osaleb keskmise tasu arvutuses

 

Isikliku sõiduauto kompensatsioon

Kui töötajale tasutakse igakuiselt maksuvaba sõiduauto kompensatsiooni, on ehk mugav, kui selle jaoks on loodud eraldi tasuliik. Selliselt on võimalik igakuine maksuvaba (335 €) sõiduauto kasutamise kompensatsioon kanda palgalehele, et seeläbi väljamakse töötajale mugavamalt raamatupidamises kajastada.

Tasuliigi lisamiseks tuleb:

 • avada Palk – Palgaarvestuse seaded
 • lisada jaotises ‘Ettevõtte väljamakseliigid’ uus väljamakseliik (Isikliku sõiduauto kompensatsioon)
 • märgistada valik ‘Näita töötajakaardil’
 • tasuliik salvestada

isikliku sõiduauto kompensatsiooni tasuliigi seadistus

Vaikimisi kantakse palgalehel arvestatud tasud kontole 40711 – Koosseisuliste töötajate palk, kuid kui tasuliik on määratud juba töötajakaardile saab konto valiku juba seal ära teha.

Maksuvaba kompensatsiooni võib kajastada kontol 40677 – Isikliku auto kasutamise kulud (alla piirmäära).

 

Eluruumi üüritulu

Kui ettevõte on sõlminud üürilepingu füüsilise isikuga, tuleb üüritulu summalt kinni pidada füüsilise isiku tulumaks. Väga mugav on selle tarbeks luua eraldi tasuliik. Selliselt deklareeritakse üüritulult kinnipeetud üksikisiku tulumaks ka TSD-l. Oluline on tähele panna seda, et see eraisik tuleb siis eelnevalt sisestada ka töötajate nimekirja (isegi, kui tegu pole ettevõtte töötajaga).

Tasuliigi lisamiseks tuleb:

 • avada Palk – Palgaarvestuse seaded
 • lisada jaotises ‘Ettevõtte väljamakseliigid’ uus väljamakseliik (Eluruumi üüritulu)
 • märgistada valik ‘Näita töötajakaardil’
 • määrata tuleb, et väljamakseliigilt peetakse kinni:
  • tulumaks
 • TSD kood – 57
 • tasuliik salvestada

eluruumi üüritulu

Ruumide rendikulu võib palgalehel kajastada kontol 40611- Ruumide rent.

 

Tööandja sissemakse 3. sambasse

Kui tööandja soovib töötajate eest teha sissemakseid 3.sambasse, tuleb siin samuti appi palgaarvestuse seadete funktsionaalsus. Sissemakse kajastamiseks on võimalik luua ettevõttepõhine tasuliik nimetusega ‘Sissemaksed 3. sambasse’.

Tasuliigi lisamiseks tuleb:

 • avada Palk – Palgaarvestuse seaded
 • lisada jaotises ‘Ettevõtte väljamakseliigid’ uus väljamakseliik (Sissemaksed 3. sambasse)
 • kui igakuised väljamaksed jäävad maksusoodustuse piirmäära sisse, tuleb määrata, et väljamakseliigilt arvestatakse:
  • sotsiaalmaks
  • kogumispension
  • töötuskindlustus
 • TSD kood – 25
 • tasuliik salvestada

Siinjuures palume tähele panna, et kasutaja kontrolliks kõik lõppandmed üle, et veenduda andmete õiguses (kuna 3.sissemakse tugi tarkvaras puudub).

 

Juhatuse liikme tasu (keskmise tasu arvestus)

SmartAccountsi vaikimisi tasuliik ‘Juhatuse liikme tasu’ automaatselt keskmise tasu arvutustes ei osale. Kui on aga soov ka juhatuse liikme tasu alusel maksta töötajale haigushüvitist või puhkusetasu, tuleks selle tarbeks luua uus tasuliik, mis osaleks keskmise tasu arvestuses.

Tasuliigi lisamiseks tuleb:

 • avada Palk – Palgaarvestuse seaded
 • lisada jaotises Ettevõtte väljamakseliigid’ uus väljamakseliik (Juhatuse liikme leping – keskmine tasu)
 • Arvuta puhkusepäevi (kui on soov, et tasuliigi alusel oleks teenitaks ka puhkusepäevi)
 • Osaleb puhk.tasu arvestuses
 • Näita töötajakaardil
 • Valem. Summa ilma puudumisteta (kui on soov, et tasust arvestataks maha ka puudutud päevad)
 • TSD kood – 21
 • tasuliik salvestada

juhatuse liikme tasu

Kui see väljamakseliik on palgalehele sisestatud, arvutatakse tasuliigi põhjal edaspidi ka haigushüvitist või puhkusetasu. Keskmise tasu arvutamiseks on oluline, et varasemalt ja edaspidi oleks palgalehel kasutusel just äsja loodud juhatuse liikme tasuliik.

Kõiki kirjeldatud tasuliike saab lisada eelnevalt töötajakaardile või siis palgalehel. Kui tasuliik on lisatud töötajakaardile, kantakse see automaatselt igakuiselt ka palgalehele.

Vaata lisaks:

Palgaarvestuse seaded

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu

 

 

 

 

SmartAccounts4 ettevõttepõhist tasuliiki, millest Sul võib kasu olla

Related Posts

Take a look at these posts