saadud laenud raamatupidamistarkvaras

Laenu saamine – kuidas kajastada?

on 15.11.2021

Tavapäraselt kajastatakse saadud laene SmartAccountsis pangamakse või pearaamatu kande kaudu, vastavalt sellele, kuidas mugavam tundub.

Erinevus nende kahe meetodi vahel seisneb selles, et pangamakse saab siduda otse konkreetse hankija/kliendiga, pearaamatu kanne sisestatakse aga otse kontole ning klienti/hankijat sinna lisada ei saa.

 

Saadud laen pangamaksega

 • Lisa uus pangamakse (Maksed PangamaksedLisa uus)
 • Vali hankijaks laenu andnud ettevõtte või eraisik
 • Täida ära pangamakse lisarida
  • kirjeldus
  • kogus -1
  • laenu summa
  • kontoks vali 21141 – Lühiajalised laenud või mõni teine sobivam konto
 • Salvesta makse

laenude saamine pangamaksega

 

Saadud laen pearaamatu kandega

 • Lisa uus pearaamatu kanne (Pearaamat Pearaamatu kanded Lisa uus)
 • Vali kandesse sobivad kontod, näiteks:
  • Deebet pangakonto/kassa
  • Kreedit 21141 – Lühiajalised laenud või mõni teine sobivam konto
 • Salvesta kanne

laenude saamine pearaamatu kanne

 

Objektid

Kindlasti soovitame laenu saamisel ning tagasimaksete kajastamisel kasutada kandereal/makse lisareal objekti. Selliselt on hiljem mugav laenu hetkeseisu ning tagasimaksete ajalugu pearaamatust vaadata.

Objekte saab süsteemi lisada Seaded – Objektid menüüpunkti kaudu.

 

Tagasimaksed

Laenu tagasimakseid on sarnaselt laenude saamisega võimalik kajastada kas pearaamatu kande või pangamakse lisarea kaudu.

Kui kasutad pangamakse importi, tuleb rida lahti klõpsata, otsida üles sobiv hankija ning vajutada ‘Määra lisareale’. Selliselt kantakse tehing automaatselt lisareale ning kasutajal jääb üle valida vaid sobiv konto ning salvestada.

 

Korrigeerimised

Kui tegu on laenuga, millest osa on lühiajaline ning osa pikaajaline, saab aasta lõpu seisuga teha pearaamatu kandega vastava korrigeerimisekande.

Korrigeerimiskanne tehakse aasta lõpu seisuga ja on järgnev:

 • Deebet 21931 – Pangalaenud (või sobivam konto)
 • Kreedit 21131 – Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmistel perioodidel (või sobivam konto)

laenu korrigeerimine

Igakuiste laenumaksete puhul tuleb kasutada sel juhul just kontot 21311. Laenumaksed hakkavad konto ‘Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmistel perioodidel’ saldot vähendama, kuniks aasta lõpuks on konto nullis ning seejärel tuleb vajadusel aasta lõpu seisuga teha uus korrigeerimiskanne.

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu

SmartAccountsLaenu saamine – kuidas kajastada?

Related Posts

Take a look at these posts