kingime koos - kiusamisvaba kool

Teine jõulukuu nädal ja Kiusamisvaba Kool

on 10.12.2021

Ja ongi märkamatult kätte jõudnud detsembrikuu teine nädal! Nagu eelmisel, nii on ka sel aastal detsember SmartAccountsis heategevuskuu. Oleme välja valinud neli imelist organisatsiooni, kellele sel aastal annetuse teeme ning keda ka Sulle, hea lugeja, igal nädalal tutvustame. Need esindavad kõik selliseid valdkondi, mis meie jaoks on olulised ning mida toetada soovime.

Meie jõulukuu teise nädala organisatsioon on sihtasutus Kiusamisvaba Kool.

 

Kiusamisvaba Kool

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Organisatsioon asutati juba 2012. aastal ning kohe asuti otsima ka parimat meetodit Eesti koolidele, ennetamaks ja vähendamaks kiusamist. Põhjaliku uurimistöö tulemusel jõutigi teadus- ja tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammini, mille on välja töötanud Turu Ülikooli teadlased ning mis on võrdluses analoogsete programmidega maailmas näidanud parimaid tulemusi.

Oluline on siinkohal tähele panna, et KiVa programm ei tähista iga kiusamisvastast programmi, vaid on justnimelt Turu Ülikooli litsentseeritud kaubamärk. KiVa programm on tänaseks päevaks lisaks Soomele kasutuses veel enam kui 20 riigis. Kusjuures huvitav on see, et soomlaste jaoks on KiVa justkui nende hariduse Nokia. 

KiVa programmis on kolm põhi alustala:

  1. Kooliülesed süsteemsed ennetustegevused
  2. Hästi läbimõeldud kiusamisjuhtumite lahendamine
  3. Regulaarne tulemuste hindamine ja analüüs

Oluline on ka see, et KiVa ei ole üheaastane projekt, vaid see on püsiv osa kooli igapäevasest koolikiusamise ennetustööst. Koolid, kus KiVa programm juba kasutusel, on andnud valdavalt positiivset tagasisidet. Näiteks on märgitud, et lastel on 1.-9. klasside klassijuhatajate poolt igakuiselt läbi viidud KiVa tundide vastu suur huvi, lisaks aitab programm lastel endil tunda ära kiusamist, vajadusel sekkuda ning abi küsida.

 

Kuidas aidata

Mida rohkem on annetajaid, seda rohkemate koolide ja lasteni KiVa programm jõuab. Organisatsiooni unistus oli juba 2020. aastaks jõuda 180 koolini. Paraku see veel täitunud pole. Praeguseks on SA Kiusamisvaba Kool viinud KiVa programmi aga juba 107 Eesti koolini, mis on samuti omaette tulemus.

See töö, mida sihtasutus Kiva programmi levitamisel ja juurutamisel igapäevaselt teeb, on niivõrd oluline! Mida vähem on koolikiusamist, seda rahulikum on koolikeskkond ning seda õnnelikumad ja empaatilisemad on lapsed. Ärgem unustagem, et koolikiusamisest on mõnel juhul alguse saanud rängad haavad, mis saadavad mõnd inimest veel ka täiskasvanueas.

Et aidata programmil jõuda rohkemate koolideni ning täita 180 kooli unistus ja veelgi rohkem, kutsume kõiki annetama. Kiusamisvaba Kooli on võimalik toetada, hakates (püsi)annetajaks nende annetuskeskkonnas või näiteks ka soetades heategevuslikke jõulukaarte. Kaardid on joonistanud kunstnik Tuulike Kivestu ning tellida on võimalik nii paberkaarte, e-kaarte kui ka animeeritud kaarte.

Samuti on mugav viis annetus teele saata ka Ma armastan aidata annetuskeskkonna kaudu.

Aitäh ja ilusat jõuluaja jätku!

 

SmartAccountsTeine jõulukuu nädal ja Kiusamisvaba Kool

Related Posts

Take a look at these posts