annetamine ukrina inimeste toetuseks

Annetamine Ukraina inimeste toetuseks

on 12.04.2022

Vastavalt Tulumaksuseaduse muudatusele ei maksa residendist juriidiline isik tulumaksu Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetustelt ja kingitustelt, kui need on tehtud 2022. aasta 24. veebruarist kuni 31. detsembrini järgnevatele organisatsioonidele:

  1. MTÜ Eesti Pagulasabi;
  2. MTÜ Mondo;
  3. Ukraina Kultuurikeskus;
  4. Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;
  5. Eesti Punane Rist;
  6. Päästeliit;
  7. Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.

Maksu- ja Tolliamet: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/kingitused-ja-annetused#ukraina

 

TSD ja annetused nimekirjas olevatele ettevõtete

Ettevõttel ehk annetuse tegijal ei ole kohustust eelpool mainitud ühingutele tehtud annetusi deklareerida. Seega kui perioodil 24.02.2022-31.03.2022 on neile organisatsioonidele juba tehtud annetusi ning need ka ära deklareeritud, siis on ettevõttel õigus TSD lisa 5 parandada ning kustutada veebruaris ja märtsis tehtud annetuste summad.

Annetuse saajad peavad esitama vormi INF 4 ‘Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon’ ning kasutama raha Ukraina toetamiseks ja esitama ka vormi INF 9 ‘Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon’.

Maksu- ja Tolliamet: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/kingitused-ja-annetused#ukraina

 

Annetus tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud organisatsioonile

Ühingutele, kes on Maksuameti poolt kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, on võimalik annetusi teha piirmäära ulatuses maksuvabalt. Tulumaksusoodustustega ühingute nimekirja uuendatakse pidevalt ning see on leitav siin.

Nimekirja kantud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele tehtud annetused tuleb deklareerida TSD lisal 5 koodiga 5010.

 

Milline on maksuvabastuse piirmäär?

Tulumaksusoodustustega ühingutele saab annetada küll maksuvabalt, kuid siin tuleb ette kindel piirmäär, mille ületamisel kuulub ületatav osa maksustamisele juba tavamääraga 20/80. Piirmäära arvestust peetakse aasta lõikes jooksvalt.

Juriidilisest isikust annetuse tegija saab valida kahe valiku vahel, mille alusel maksuvaba piirmäära arvestada:

  • 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% ‘palgafondist) või
  • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

Vaata lisaks annetuste deklareerimise kohta: https://www.smartaccounts.eu/et/2020/12/annetuste-maksustamine-3-olulist-tahelepanekut/

 

Küsimuste korral

Küsimuste korral võta meiega ühendust info@smartaccounts.eu

 

Share this post:
SmartAccountsAnnetamine Ukraina inimeste toetuseks