isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

on 22.04.2022

Juhul, kui isiklikku sõiduautot kasutatakse töösõitudeks on tööandjal võimalik töötajale või juhatuse liikmele maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist.

Hüvitist saab maksta sõiduauto kasutamise eest, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Auto ei pea olema kasutaja isiklikus omanduses, kuid oluline on tõendada selle kasutusõigust. Sõiduautoks loetakse M1- ja M1G-kategooria sõidukeid.

 

Milliseid dokumente on vaja?

Hüvitise maksmiseks on vajalik tööandja kirjalik otsus, korraldus või käskkiri ning hüvitist on võimalik maksta juhul, kui töösõitude kohta peetakse arvestust ehk sõidupäevikut. Sõidupäevikut võib pidada nii paberil kui elektrooniliselt. Oluline on see, et sõidupäevik sisaldaks:

  • sõiduautot kasutava isiku andmeid
  • sõiduauto riikliku registrimärgi andmeid
  • läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäitu iga töösõidu korral
  • sõidu kuupäeva ja eesmärki iga sõidu korral.

 

Milline on maksuvaba piirmäär?

Sõidupäeviku alusel on võimalik töösõite hüvitada kuni 30 senti kilomeetri kohta ning maksimaalselt 335 € kalendrikuus. Piirmäärasid ületav hüvitise summa on erisoodustus.

Tähele tuleb panna, et hüvitise summa sisaldab kõiki auto tavapärase kasutamisega seotud kulutusi (kütus, kindlustus jne), välja arvatud tööülesannete täitmisel tasutav parkimistasu.

 

Deklareerimine

Kalendriaasta jooksul füüsilisele isikule tehtud auto kasutamise hüvitise väljamaksete kohta esitatakse deklaratsioon INF 14. Deklaratsioon esitatakse eelmise aasta väljamaksete kohta järgmise aasta 1. veebruariks.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

 

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kajastamine SmartAccountsis

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmist võib SmartAccounts tarkvaras kajastada mitmel erineval viisil.

Pearaamatu kanne (Pearaamat – Pearaamatu kanded)

Selle valiku puhul kajastatakse isikliku sõiduauto hüvitis tekkepõhiselt näiteks kuu viimase päevaga. Pangamakse tegemisel (hüvitise maksmisel) valitakse hankijaks töötaja ja kajastatakse makse pangamakse lisareal, valides vastavuses oleva võlakonto, kus on hüvitis eelnevalt pearaamatu kandega kajastatud.

Võimalus on kajastada sõiduauto kompensatsioon kassapõhiselt ainult pearaamatu kandega. Sellisel juhul võib kande teiseks pooleks märkida pangakonto (10121) ning eraldi pangamakset sisestada tarvis ei ole.

 

Palgaleht (Palk – Töötasud)

Palgalehel on maksuvabade sõidukulude arvestamiseks võimalik kasutada väljamakseliiki ‘Muu maksustamata tasu’, mille puhul maksusid tasult ei arvestata ning samuti ei kanta selle väljamakseliigiga tasusid SmartAccountsi TSD faili.

Vaikimisi kantakse palgalehel arvestatud tasud kontole 40711 – Koosseisuliste töötajate palk, kuid vajadusel saab seda enne palgalehe salvestamist muuta. Sõidukulude kompensatsiooni kulud võib kajastada kontol 40677.

Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis kajastatakse palgalehel, siis tuleks pangamaksel valida hankijaks see konkreetne töötaja, kellega väljamakse seotud on ning märgistada süsteemi poolt tekitatud võlgnevus.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise tarbeks võib teha ka uue sobiva tasuliigi – sellest on pikemalt kirjutatud -> https://www.smartaccounts.eu/et/2021/10/4-ettevottepohist-tasuliiki-millest-sul-voib-kasu-olla/

 

Pangamakse (ehk kassapõhine kulu kajastamine)

Selle variandi puhul tuleb kasutada pangamakse lisarida. Pangamakse hankijaks tuleb valida töötaja ning lisareal kasutada kulukontot – näiteks 40677 – Isikliku auto kasutamise kulud – eeldusel, et eelnevalt pole hüvitist tekkepõhiselt kajastatud.

 

Kuluaruanne

Selle variandi kasutamise puhul tuleb sisestada ostuarve ja valida hankijaks konkreetne töötaja. Eelnevalt peab olema lisatud sobiv artikkel, (näiteks Sõiduauto kompensatsioon), mis on seotud kontoga 40677 – Isikliku auto kasutamise kulud. Arvereale tuleb sisestate soovitud summa ning käibemaksukoodiks valida Ei arv.KMD. Pangamakse tegemisel (hüvitise maksmisel) tuleb hankijaks valida töötaja ning märgistada sisestatud töötajaga seotud ostuarve ning salvestada makse.

 

Küsimuste korral

Küsimuste korral võta meiega ühendust info@smartaccounts.eu või 660 3303.

SmartAccountsIsikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Related Posts

Take a look at these posts