päevaraha

Lähetus – lähetuskulud ja päevaraha

on 30.09.2022

Järgnevalt teeme ülevaate sellest, kuidas SmartAccountsis kajastada päevaraha ning lähetusaruandeid. Lühidalt tuleb juttu järgnevast.

  1. Mis on lähetus?
  2. Milline on päevaraha maksuvaba piirmäär?
  3. Kuidas kajastada töölähetusega seotud kulutusi ja päevaraha maksmist SmartAccountsis?

 

Lähetus

Töölähetus on töötaja töötamine väljaspool töölepingus kokkulepitud töö tegemise kohta. Töölähetuse korral on töötajale võimalik maksta päevaraha. Oluline on tähele panna, et päevaraha saab maksta ainult välislähetuste puhul (kui välisriigis asuv lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel asula piirist, kus paikneb töö tegemise koht).

Siseriikliku lähetuse korral puudub võimalus päevaraha maksuvabalt maksta. Kui seda aga siiski teha otsustatakse, maksustatakse päevaraha samamoodi, nagu töötasu. Küll aga saab siseriikliku lähetuse korral endiselt hüvitada maksuvabalt kõik lähetusega seotud kulud.

Vaata lisaks: Siseriiklik töölähetus ja päevaraha – RMP.ee

 

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär

Välislähetuse päevaraha alammäär on 22.37 eurot, kuid tööandja võib maksuvabalt maksta välislähetuse esimesed 15 päeva (kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus) päevaraha 50 eurot päeva kohta. Sealt edasi 32 eurot iga järgneva päeva eest.

Vaata lisaks: Välislähetuse päevaraha – e-MTA

 

Lähetuskulud ja päevaraha maksmine SmartAccountsis

Päevaraha

Kui on vajadus päevaraha maksta regulaarselt (nt koos palgaga), siis on kõige mugavam seda teha palgalahe kaudu. Ühtlasi tasuks töötajakaardile lisaks töölepingu tasuliigile lisada tasuliik ‘Muu maksustamata tasu’, millega saab ära näidata päevaraha, mis jääb maksuvaba piirmäära sisse.

Tuletame meelde, et maksutava piirmäära ületav osa maksustatakse kui töötasu, mistõttu võiks selle vormistada lisatasuna.

Kulukontoks tuleks sellele tasuliigile määrata konto “40685 – Komandeeringukulu”. Kui konto jääb töötajakaardil muutmata, saab seda teha ka palgalehel.töölähetuse päevaraha

 

Kui tasuliik on töötajakaardile määratud, kantakse see igakuiselt ka palgalehele (kuniks väljamakse on aktiivne, ehk sellele pole määratud lõpukuupäeva).

Soovi korral saab lisada süsteemi ka täiesti uue konto (Seaded – Kontoplaan), mis nimetatakse vastavalt “Päevarahad” (konto konfiguratsioon võib olla sama, kui kontol “Komandeeringukulu”).

Palgalehel kajastatud päevaraha saab töötajale välja maksta sarnaselt töötasule.

Lisaks palgalehele võib päevaraha maksmise kajastada ka pearaamatu kandega (Pearaamat – Pearaamatu kanded) või kasutades tasumisel pangamakse lisarida (Maksed – Pangamaksed).

 

Lähetuskulud – kuluaruanded

Kuluaruandeid on kõige lihtsam sisestada ostuarvete kaudu ja siin on kaks võimalust:

  1. Üksikud ostuarved
  2. Koondostuarve

 

Üksikud ostuarved

Selle lahenduse puhul tuleb sisestada iga tehtud kulutus eraldi ostuarvena. Need kulud, mille eest on tasunud aruandev isik enda vahenditest, märgitakse arvel tasutuks makseviisiga „Aruandev isik“. Need kulutused, mis on makstud ettevõtte vahenditest, saab tasutuks märkida tavapärase panga- või kassamaksega.

 

Koondostuarve

Mitme ostuarvega tehtud kulutused võib koondada kokku ka ühele koondostuarvele, mis seotakse aruandva isiku hankijaga. Arve sisestatakse näiteks selliselt, et iga arverida on üks arve.

NB! Selle lahenduse puhul tuleb silmas pidada aga seda, et 1000 € piiri käibedeklaratsioonil ei arvestata hankijate lõikes – ehk et kui mõnelt konkreetselt hankijalt on saadud arveid üle 1000 € väärtuses, siis puudub tarkvaral võimalus seda KMD lisale B õigesti kanda, sest arved on seotud vaid aruandva isiku hankijaga.

Päevaraha ostuarvel

Niisamuti saab kajastada ostuarvel ka päevaraha, sisestades artikli „Komandeeringukulud“ ja kirjutades kirjelduse reale „Päevaraha“ ning arvestada täpselt see summa, mis ette nähtud lähetuse korralduses vastavalt komandeeringu päevade arvule.

Igale arvele on võimalik märkida mitu makset, seega saab jagada makseid vastavalt sellele, millal reaalselt konkreetne kulutus ettevõtte poolt hüvitati. Kui kuluaruandel sisalduvad osaliselt juba varasemalt ettevõtte poolt tasutud kulutused, saab need eraldi pangamaksega kajastada.

 

Vaata lisaks:

 

Küsimuste korral:

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

 

SmartAccountsLähetus – lähetuskulud ja päevaraha

Related Posts

Take a look at these posts