Tulumaksuvaba miinimumi summa parandamine

on 15.06.2023

Palgahele parandamine on nüüdsest palju lihtsam. Nimelt saime valmis täienduse, kus sama TSD koodiga väljamaksete tulumaksuvaba miinimumi summa sisestamisel saab kasutada ka negatiivset maksuvaba tulu. See muudab palgalehtede korrigeerimise palju mugavamaks.

 

Palgalehe parandamine – sama TSD koodiga väljamaksed

Klassikaline juhtum, kus töötaja saab eelnevalt kätte puhkusetasu ning seejärel töötasu ning selle kahe väljamakse tulemusena on tulumaksuvaba miinimumi lubatud määr ületatud. Kuidas parandada?

Parandamiseks tuleb minna palgalehele. Palgalehel kuvatakse ka teavitust selle kohta, kui palju on tulumaksuvaba miinimumi ületatud (negatiivne arv).

See väärtus tuleb sisestada ühele samas kuus toimunud väljamaksete reast (puhkusetasu või tööleping).

Selliselt korrigeeritakse kahe väljamakse lõikes tulumaksu arvestust ning teise väljamaksega väheneb ka töötaja töötasu (vastavalt vähenenud tulumaksuvaba miinimumi summale).

 

Palgalehe parandamine – erineva TSD koodiga väljamaksed

Tähele tuleb panna seda, et tulumaksuvaba miinimumi summa korrigeerimine (negatiivse tulumaksuvaba miinimumi sisestamine) on võimalik vaid samaliigiliste (ehk sama TSD koodiga) väljamaksete puhul. Sellised väljamakseliigid on näiteks:

  • tööleping
  • puhkusetasu
  • lisatasu
  • õppepuhkuse tasu

Kui ühes kuus on erineva TSD koodiga väljamaksed ning maksuvaba tulu on nende kahe väljamakse lõikes üleetatud, siis tuleb korrigeerimine teha meie vana juhendi järgi

Ehk:

  1. Parandada algne palgaleht (muuta tulumaksuvaba miinimumi summa õigeks),
  2. Parandada esimese väljamaksega seotud pangamakse (märkides tasutuks ka osa teisest väljamaksest).

Oluline on tähele panna ka seda, et arvutuslikust suurema maksuvaba tulu summa sisestamine palgalehele ei ole lubatud. Kui sisestatakse suurem summa, siis selle salvestamine ebaõnnestub ning vigane summa kirjutatakse automaatselt üle korrektse väärtusega. Kui muudetakse maksuvaba tulu summat väiksemaks, siis see on lubatud.

***

Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.

 

 

 

SmartAccountsTulumaksuvaba miinimumi summa parandamine

Related Posts

Take a look at these posts