Laoarvestuse KKK

Kas SmartAccountsi saab luua mitu ladu?

Ladusid saab ettevõttele sisestada LaduLaodLisa uus kaudu. Ettevõttel võib olla mitu ladu, piiranguid selleks pole.

Mis tüüpi artikleid saab lattu arvele võtta?

Kui ettevõte soovib kasutada laoarvestust, peavad kõik artiklid olema Laoartikkel tüüpi. Kaup ning Teenus tüüpi artiklid laoarvestuses ei osale.

Kas on võimalik teha nn ‘alla nulli müüki’ ?

SmartAccountsis on võimalik müüa kaupu enne, kui need lattu on jõudnud (nn alla nulli müük). Kui selliseid tooteid müüakse, siis muutub laokaupade seis negatiivseks. Müügitehingus läheb pearaamatu kandesse FIFO hinnaks 0.00 (kuna FIFO hinda pole võimalik sellele hetkel kalkuleerida). Kui kaubad on lattu võetud, siis tuleb teha laohindade ümberarvutus, et ajalugu õigeks läheks ning müügitehingus kajastuv FIFO hind korrektseks muutuks.

Kuidas on võimalik teha laohindade ümberarvutust?

Laohindade ümberarvutust saab teha LaduLaodArvuta kaudu

Kuidas teha inventuuri?

Inventuuril ilmnenud erinevused kajastatakse kas sissetuleva või väljamineva laoliikumisega (LaduLaoliikumised).

Milline varude arvestuse meetod on kasutusel?

SmartAccountsi varude arvestus toimub FIFO meetodil.

Kuidas määrata vaikimisi ladu?

Kui ettevõttel on mitu ladu, kuid neist üks on enim kasutatav, siis on võimalik määrata ettevõttele vaikimisi ladu, mida kasutatakse laoliikumistel, ostuarvetel ja müügiarvetel. Vaikimisi lao saab seadistada SeadedParameetridLaduVaikimisi ladu arvetel ning laoliikumistel.

Kas SmartAccountsi laos on tootmise funktsionaalsus?

Tootmise moodulit SmartAccountsi laos ei ole.

Kas SmartAccountsi laos on olemas retseptid?

Retseptide võimalus SmartAccountsis puudub.

Kas ladusid saab kustutada?

Kustutada saab ainult sellist ladu, mis ei ole seotud mitte ühegi laoliikumisega (laoliikumine, arved). Kui laoga on seotud kandeid, siis seda enam kustutada pole võimalik.

Kuidas teha laoliikumisi oma kontode vahel?

Laoliikumise ühest laost teise saab teha 2 laoliikumisega (LaduLaoliikumised). 1) väljaminev laoliikumine ühest laost ning 2) sissetulev laoliikumine soovitud lattu. Et sisestada teine laoliikumine kiiremini, võib peale esimese laoliikumise salvestamist vajutada Kopeeri ning seejärel ära muuta laoliikumise suuna (sissetulev).

Kuidas saab ‘alla nulli müügi’ korral müügitehingus FIFO hinnad õigeks?

Kui on müüdud sellist kaupa, mida pole veel laos, saab kauba lattu arvele võtmise järel lao ajaloo õigeks laohindade ümberarvutamise teel. Seda saab teha LaduLaodArvuta.

Kas pearaamatu kandega tehtud laokonto korrigeerimine mõjutab ka laoseisude aruannet?

Kui ladu korrigeeritakse pearaamatu kandega (PearaamatPearaamatu kanded), siis see ei kajastu laoseisude aruandes. Laoga seotud korrigeerimised tuleb sisestada laoliikumiste kaudu (LaduLaoliikumised).

Kust otsida vigu, kui laokonto ja laoseisude aruanne näitavad erinevaid andmeid?

Laoseisude aruanne näitab alati lao reaalset seisu. Alljärgnevalt on välja toodud mõned enamlevinud põhjused, miks laoseisude aruanne ning laokonto pearaamatus ei ole sünkroonis:

  • kui on toimunud alla 0 müük ehk kaupa laos ei olnud, aga müügiarve on tehtud, (alla nulli müügi korral võivad laotoodete kogused minna negatiivseks, kuid negatiivset laoseisu kajastatakse rahalises väärtuses 0ga);
  • kui vahepeal midagi kustutatakse või sisestatakse juurde arveid ja hiljem pole tehtud laohindade ümberarvutust;
  • kui laokontole on sisestatud midagi läbi pearaamatu kannete (Pearaamat – Pearaamatu kanded);
  • kui artiklikaartidel on ekslikult valed kontod või on arveridadele valitud vale konto;
  • kui automaatkandeid on muudetud.

Kui selline olukord tekib, soovitame esmalt teha laohindade ümberarvutuse (Ladu – Laod – Arvuta).

NB! Tasub tähele panna veel seda, et üle arvutatakse kogu ajalugu. Juhul, kui laohindade ümberarvutust pole varem tehtud, soovitame eelneva perioodi lukku panna, et vältida andmete muutumist perioodis, mis on juba kinnitatud.

Selleks on 2 võimalust:

  1. Määrata lukustamise kuupäev (SeadedParameetridLukustamise kuupäev)
  2. Märkida majandusaasta mitteaktiivseks (SeadedMajandusaastad – eemaldada aktiivsuse linnuke)
SmartAccountsLaoarvestuse KKK