Laoliikumiste aruanne

Aruanne võimaldab mugavalt vaadelda teatud perioodil ühe konkreetse artikli laoseisus toimunud muutusi. Antud aruannet on mugav kasutada näiteks ajas teatud artikli laoseisu muutuste jälgimiseks. Laoliikumiste aruanne on väga vajalik võimalike raamatupidamisvigade otsimiseks.

Aruandest on võimalik mugavalt otse avada ka laoliikumise tekitanud ostu- või müügiarveid ning laoliikumisi.

Ladu. Ladu, üle mille antud aruanne koostatakse.

Periood. Aruande koostamise periood.

Artikkel. Millise artikli laoliikumiste ajalugu aruanne kajastab.

Objekt. Võimalik on aruande koostamise aluseks olevaid laoliikumisi piiritleda ka ainult ühe konkreetse objekti piires.

SmartAccounts ladu laoliikumiste aruanne

SmartAccountsLaoliikumiste aruanne