põhivara müük

Põhivara müügi kajastamine SmartAccountsis

on 29.05.2019

Käesolevas artiklis võtame ette põhivarad ning täpsemalt põhivara müügi. Juttu tuleb sellest, kuidas põhivara müüki SmartAccountsis kajastada ning millised toimingud seoses põhivara müügiga rakenduses teha tuleb.

Tehnilise poole pealt tuleb põhivara müügi puhul SmartAccountsis teostada alljärgnevad tegevused:

  1. Lõpetada ära põhivara kaart (Põhivarad – Põhivarad) ning määrata amortisatsiooni lõpukuupäev
  2. Sisestada põhivara kaardile ‘‘Müüdud/maha kantud’ kuupäev
  3. Sisestada põhivara müügi kohta müügiarve
  4. Kanda põhivara pearaamatu kandega bilansist välja

Alljärgnevalt vaatlemegi nimetatud tegevusi praktilise näite põhjal.


Näide:

Ettevõte müüb 31.12.2018 põhivara, mis soetati 01.01.2017. Põhivara soetusmaksumus oli 6000 € ning müügi hetkeks on põhivara akumuleeritud kulumi summa 2400 €, seega on põhivara jääkmaksumus 3600 €. Müügihind on 3000 €

  • põhivara müügihind on 3000 € + km
  • põhivara soetusmaksumus on 6000 € (selle info leiame põhivara kaardilt)
  • põhivara akumuleeritud kulum on 2400 € (selle info leiame põhivara kaardilt)
  • põhivara jääkmaksumus 3600 € (selle info leiame põhivara kaardilt)
põhivarakaartTegevused põhivara kaardil

  • Ava põhivara kaart (‘Põhivarad’ – ‘Põhivarad’ – ‘Lisa uus’)
  • Sisesta põhivara kaardile ‘Arvestuse lõpp’ kuupäev ning ‘Müüdud/maha kantud’ kuupäev. Kui põhivara müüakse 31.12.2018, siis määra mõlemaks kuupäevaks 31.12.2018
põhi vara kaardil lõpukuupäevMüügiarve sisestamine

Kui põhivara kaardil on vajalikud tegevused tehtud, siis sisesta müügiarve.

Vali müügiarvele sobiv artikkel. Võid kasutada mõnda olemasolevat artiklit või siis luua täiesti uue. Tähele tuleks panna seda, et artikli müügikontoks peaks olema määratud konto ‘Kasum põhivara müügist’ või ‘Kahjum põhivara müügist’.

põhivahendi müügiarve

Spetsiaalselt põhivara müügi jaoks tehtud artiklikaardi seadistused võiks olla alljärgnevad:

müügi artiklikaart
Spetsiaalne artikkel põhivara müügi kajastamiseks

Oleme juba põhivara artiklikaardil määranud müügikontoks konto ‘Kahjum põhivara müügist’, seega ei pea me hiljem müügiarvel kontot enam muutma.


Põhivara mahakandmine bilansist

Kui müügiarve on sisestatud, saab teha põhivara mahakandmise. Põhivara mahakandmine tuleb teha pearaamatu kandega. Pearaamatu kandega kanname põhivara bilansist välja ning kandes kasutame põhivara soetusmaksumuse kontot, põhivara akumuleeritud kulumi kontot ning kontot ‘Kahjum põhivara võõrandamisest’.

Deebet: Põhivara kulum (miinusega) 2400
Deebet: Kahjum põhivara võõrandamisest 3600
Kreedit: Põhivara (soetusmaksumus) 6000

Lõppkokkuvõttes on põhivara müügi ning pearaamatu kande tagajärjel kasumiaruande kontol ‘Kahjum põhivara müügist’ näha tegelik põhivara müügikahjum, milleks on 600 €.


müügikahjum
‘Kahjum põhivara võõrandamisest’ konto Pearaamatu väljavõte


Selliselt on ettevõtte põhivara müük kenasti kajastatud ning ka põhivara bilansist maha kantud.


Küsimuste korral

Täiendavate küsimuste puhul aitame Sind e-postitsi info@smartaccounts.eu või telefonil 660 3303.


Share this post:
SmartAccountsPõhivara müügi kajastamine SmartAccountsis