Põhivara seaded

Põhivara seadete lehel on võimalik muuta ja täiendada põhivaradega seotud vaikimisi seadistusi.

põhivara seaded

Üldised seaded

Amortisatisooniperiood: Kuu/kvartal/aasta

Amortiseeri automaatselt: Selle valikuga ei pea Sa põhivarasid käsitsi amortiseerima. Näiteks, kui oled valinud amortisatsiooniperioodiks “Kuu”, koostatakse amortiseerimiskanne iga kuu esimesel kuupäeval (pearaamatu kanne luuakse alati kuu viimase kuupäeva seisuga).

Amortisatsioonikandeid minevikku ei koostata See tähendab, et kui lisad põhivara minevikku, tuleb vahepealsed amortisatsioonikanded koostada käsitsi. Kui oled vastavas perioodis põhivara juba käsitsi amortiseerinud, siis automaatselt seda enam ei tehta.

Põhivara allahindluse ja kulukonto: Sellel kontol kajastatakse põhivara väärtuse langusest tulenevad allahindlused ja mahakandmised.

Põhivara müügikonto: Sellel kontol kajastatakse põhivara müügil tekkiv kasum või kahjum. Kui kontot uue müügiarve real kasutada, pakutakse arve salvestamisel välja põhivara automaatne mahakandmine.

Põhivara grupid

Põhivara grupid on erinevat liiki põhivarasid koondavad grupid, millele on määratud konkreetse grupi:

  • põhivara konto
  • põhivara amortisatsioonikonto
  • kulukonto
  • amordimäär

Nii grupi nimetust, kontosid kui ka amordimäära on võimalik kasutajal muuta ning sisestada vajadusel juurde ka uusi gruppe. 

Kuidas põhivara gruppe kasutatakse?

Põhivara grupid on olulised põhivara arvelevõtmisel ostuarvega. Nimelt tuvastatakse põhivara grupis oleva põhivara konto järgi ostuarvel põhivara tehing ning algatatakse selle põhjal automaatne põhivarade arvelevõtmine.

Toome näite:

Oletame, et ettevõte soetab põhivara ning arvereal kasutatakse põhivara kontot 10921 – Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses).

Kuna konto kuulub põhivara gruppi ‘Masinad ja seadmed’, on võimalik põhivara koos ostuarvega ka arvele võtta.

Kui selline ostuarve tuvastatakse teavitab süsteem arve salvestamisel kasutajat võimalusest võtta põhivara arvele.

Loe rohkem põhivara arvelevõtmise juhendist 

Süsteemsed põhivara grupid

Uutele ettevõtetele luuakse ettevõtte sisestamisel vaikimisi 11 põhivara gruppi.

Olemasolevatele ettevõtetele luuakse peale uuendust olenevalt kasumiaruande skeemist (skeem 1, skeem 2, MTÜ) vastavalt kas 3 või 5 erinevat gruppi.

Juhul, kui põhivarade osa on täielikult muudetud, luuakse ettevõttele põhivara gruppide alla üks grupp vaikimisi kontodega.

NB! Oluline

Kui ettevõttel on ainult üks grupp, soovitame luua juurde ka teised grupid enamlevinud põhivarade kohta. Ainult korrektsete põhivara gruppide olmasolu tagab võimaluse kasutada automaatset põhivarade soetust ja ja võimaldab põhivarasid ka käsitsi lihtsamalt arvele võtta.

Võimalikud põhivara grupi seadistused:

vaikimisi põhivara grupid

SmartAccountsPõhivara seaded