Eriolukorra KKK

Eriolukorraga seotud teemade KKK

on 29.04.2020

Kuidas kajastada SmartAccountsis töötasu hüvitist?

Ettevõtjatel, kes on sattunud Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra tõttu raskustesse, on võimalik taotleda oma töötajatele töötasu hüvitist. Oleme koostanud ka lihtsustatud näite selle kohta, kuidas töötasu hüvitist SmartAccountsis kajastada. Tutvun täpsema juhendiga

 

Kuidas arvestada puhkusetasu kui töötaja on saanud töötasu hüvitist?

Töötasu hüvitist võetakse samaväärselt palgaga arvesse töötajale keskmise tasu arvestamisel. Et töötasu hüvitis osaleks puhkusetasu arvestuses, tuleb teha selle jaoks uus tasuliik menüüpunktis ‘Palk’ – ‘Palgaarvestuse seaded’. Tutvun täpsema juhendiga 

 

Kuidas koostada töötajale lõpparvet?

Lõpparve koostamiseks tuleb esmalt lõpetada töötajakaardil tööleping ehk määrata töölepingu lõppkuupäev. Kui töötajal on kasutamata puhkusepäevi, saab puhkusetasu kompensatsiooni summa üle kontrollida töötajakaardil ‘Puhkused’ jaotises. Seejärel tuleb koostada palgaleht ning kanda palgalehele käsitsi puhkusetasu kompensatsiooni summa. Tutvun täpsema juhendiga

 

Kuidas arvutada SmartAccountsis koondamishüvitist?

Teatud juhtudel tekib tööandjal kohustus töötajale maksta koondamishüvitist. Koondamishüvitist tuleb tööandjal maksta ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. 

Koondamishüvitise arvutamiseks on programmi sisse ehitatud automaatne koondamishüvitise arvutamise loogika. Koondamishüvitise arvutamiseks tuleb esmalt määrata töötajakaardile lepingu lõppkuupäev ning seejärel on palgalehe koostamisel võimalik valida töötajale koondamishüvitis, mis arvutatakse välja arvutamise vajaduse tekke hetkele eelneva 6 kuu keskmise töötasu alusel. Tutvun täpsema juhendiga

 

Kuidas sisestada haiguslehte?

Haiguslehtede sisestamine toimub SmartAccountsis menüüpunktis ‘Palk’ – ‘Puhkused/puudumised’. Kui tegu on tavapärase haiguslehega, siis tuleb puudumise liigiks valida ‘Haigusleht’. Kui aga tegu on hoolduslehega (näiteks alla 12-aastase lapse hooldamine haigestumise ajal), siis tuleb valida puudumise liigiks ‘Hooldusleht’.

Haigusleht tuleb sisestada ühes osas, kuna haiguslehe puudumise liigi loogika oskab sisestatud perioodist ise välja arvestada selle osa, mis kuulub tööandja poolt hüvitamisele (4.-8. päev). Kui tegu on jätkulehega, mille puhul tööandja enam hüvitist maksma ei pea, siis tuleb jätkulehe sisestamisel valida puudumise liigiks ‘Hooldusleht’. Tutvun täpsema juhendiga 

 

Kuidas arvutab Töötukassa töötasu hüvitist?

Hüvitise suurus arvutatakse Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal, võttes arvesse tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Arvutuse aluseks on viimase 12 kuu töötasu andmed. Seejuures võetakse keskmise töötasu leidmiseks arvesse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksa kuu töötasud, mille summa jagatakse 270ga. Nii leitakse ühe kalendripäeva keskmine töötasu, mis korrutatakse 30ga – saadakse ühe kalendrikuu keskmine töötasu. Töötasu hüvitise suuruseks on sellest 70%.

Allikas: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/huvitise-suurus-ja-toojoumaksud

Toome ka väga lihtsustatud näite Töötukassa arvutuste põhimõtte kohta

Tööandja teeb avalduse, et töötajatele makstaks töötasu hüvitist märtsikuu eest. Töötasu hüvitise arvutamiseks vaatab Töötukassa aluskuudena:

 1. veebruar (2020) 700
 2. jaanuar (2020) 700
 3. detsember (2019) 600
 4. november (2019) 800
 5. oktoober (2019) 500
 6. september (2019) 600
 7. august (2019) 500
 8. juuli (2019) 600
 9. juuni (2019) 500
 10. mai (2019) 600
 11. aprill (2019) 600
 12. märts (2019) 600

Hüvitise arvutamiseks liidetakse kokku märts-november töötasud/270, ehk 5300/270= 19.62 eurot (kalendripäeva keskmine töötasu)
Kalendrikuu keskmine töötasu: 19.62 x 30 = 588.60 eurot

Hüvitise suurus on sellest 70%, ehk 412.02 eurot.

 

Kasulikud lingid:

 

 

 

SmartAccountsEriolukorraga seotud teemade KKK

Related Posts

Take a look at these posts